Books & Literature News

Konkurransetilsynet varsler 502 millioner i gebyrer til fem aktører i bokmarkedet

(DN) Konkurransetilsynet varsler 502 millioner i gebyrer til fem aktører i bokmarkedet. Forlagene Cappelen Damm, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug, samt Bokbasen er varslet om overtredelsesgebyrer, etter angivelig ulovlig samarbeid, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker. Vår foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon er egnet til å begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Nese i pressemeldingen. Konkurransetilsynet mener at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med loven. De fire forlagene har alle eierandeler og styrerepresentasjon i Bokbasen.

Reelt – ikke absurd! Administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm sier til DN at anklagene er fullstendig absurd. Men er de det? I 2018 måtte Norges tre største forlagshus møte i Oslo tingrett i en sak der forlagene måtte stå til rette for å ha drevet konkurransefiendtlig kartell mot Reitan-gruppens tidligere distribusjoskanal Interpress.

Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug eier nemlig distribusjonsselskapet Bladcentralen, som altså konkurrerte med Reitan-gruppens Interpress om å sende ut blader og bøker til det såkalte massemarkedet. I en intern Gyldendal-epost skal det i følge Konkurransetilsynet blitt drøftet et mulighet der alle forlagene, med til sammen 75 prosent av alle bestselgere skulle «samordne beslutningen om å si opp all levering til Interpress». Borgarting lagmannsrett sa seg enig med Konkurransetilsynet om ulovlig samarbeid hvis mål var å boikotte distributøren Interpress AS og ble dømt.

En liten pris å betale kanskje, for resultatet var at konkurrenten Interpress gikk konkurs. Les saken her.

De store forlagene eier alt og sluker alt smått. Det som er rimelig sikkert er at når de store kjøper opp alt og eier hele næringskjeden fra A til Å, altså ikke bare forlag, men også distribusjonsledd, registreringsbaser som Bokbasen AS og til sist også bokhandelen – så sier det seg selv at ordet kartell ikke bør føles som et fremmedord i bokbransjen. Her kan du lese hvordan bokbransjen fungerer i praksis.

Og så vil jeg gjerne nevne at disse forlagene tilbyr sine forfattere som de lever av stusselige 15% på sine egne bøker hvilket utbetales til forfatterne én gang i året. Er det ok?

Cappelen Damm hindrer fri flyt av bøker og jobber mot forfatternes interesser. Jeg tenker det er passende å ta med et tilfelle til ettersom administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm syntes nevnte beskyldninger er absurde. Som en del av dere vet, så er jeg forfatter med eget forlag og egen nettbutikk. Cappelen Damm/Storytel ga ut tre av mine bøker som lydbøker i alle sine egne kanaler – samt blant annet Ark, Bokklubben og Bokkilden etc, i 2018 – og jeg ønsket som forfatter av disse bøkene og som bokhandler som de fleste andre også disse distribuert via min egen nettbutikk Featherbook.no.

En skulle tro dette var en enkel sak å løse, jeg er per i dag ikke den største konkurrenten og har tross alt skrevet bøkene – men dette ble altså blankt og rimelig arrogant avvist av Tomas Algard i Cappelen Damm, noe jeg anser som meget smålig ettersom dette er mine egne bøker og sterkt kritikkverdig da dette er et brudd på leveringsplikten.

Det kan virke som om Cappelen Damm med dette ikke bryr seg om hverken:

  • bokavtale
  • leveringsplikt
  • forfatteres fortjeneste og interesser
  • og ei heller leseres tilgang på bøker

I tillegg er tonen i svaret fra Tomas Algard rimelig forunderlig til å komme fra en direktør med særdeles lang fartstid i bransjen. Han skriver følgende: du må bare akseptere vår måte å håndtere saken på. Nuff said! Hvilket vitner om den ekstreme arrogansen disse gamle mastodontene i bokbransjen kan tillate seg. Jeg tror forøvrig ikke dette svaret ville blitt sendt til en mann.

Denne responsen er ikke bare umoden og arrogant – det reflekterer en holdning som bokbransjen ikke er tjent med – og spesielt ikke forfattere og lesere!

Fakta er at bokbransjen, fra all distribusjon til salgssteder er eid av de fire største forlagene som altså melker oss små forlag/salgssteder og driver oss ut der de kan – og jeg undrer meg hvordan Konkurransetilsynet har kunne tillatt denne lite konstruktive utviklingen. I Lov om omsetning av bøker (bokloven) står følgende tydelig beskrevet:

9 Skaffe- og leveringsplikt. 9.1 Bakgrunn Skaffe- og leveringsplikt innebærer at bokhandler ikke kan nekte å frembringe bøker som bestilles av en kunde i bokhandelen, mens forlagene ikke kan nekte å levere lagerførte bøker på bestilling fra en bokhandel. God spredning av en bredde og tilgjengelighet i litteraturen er et sentralt litteraturpolitisk mål. Dette er viktig både for forbrukerne og forfatterne, samt forlag og bokhandel.

Det kan oppstå et konkurransemessig problem hvis forlagene kan utnytte markedsmakt til å gi egen bokhandel et konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende bokhandlere. Dette kan gjøres ved å gi konkurrentene dårligere innkjøpsvilkår eller nekte å levere produkter, slik at kvaliteten ved konkurrerende bokhandler reduseres. Den gjensidige skaffe- og leveringsplikten kan bidra til å avhjelpe en slik utvikling.

Men pytt, pytt, sier altså Cappelen Damm; du må bare akseptere vår måte å håndtere saken på. Nuff said!

At konkurransetilsynet nå er på banen når det gjelder disse fire store forlagene, er bra – for den eierstrukturen som forbausende nok har fått utvikle seg i bokbransjen, er et stadig betent tema som viser hvor korrupt, egosentrisk, lovstridig og arrogant den “gamle” bokbransjen er. Og taperne – det er leserne og forfatterne!

Les gjerne; Når de store i bokbransjen har spist alt smått, går de løs på hverandre

Er forlag og media skyld i at boksalget går ned?

Jørn Lier Horst; Forlaget sitter på livsverket mitt til evig tid

Har du ikke hørt om Indieforfattere? Det er de som utsletter forlagsbransjen

Trude Helén Hole enker nytt for å selge bøker, Budstikka

Revolusjon i bokbransjen

Kulturministeren ga bokbransjen en velfortjent smekk

Bokbransjen hindrer fremvekst av nye forfattere og litterær utvikling – nå kan dette endres

Ut og stjæle forfattere?

Suksess med selvpublisering

Indieforfatter Pål Johan Karlsen på amerikansk prestisjeliste

Mer om bøker og forlagsbransjen finner du her

………..

Om denne bloggen; bloggens eier heter Trude Helén Hole. Hole er kjent som Norges mest hardtslående blogger i følge Nettavisen og blant annet Norges beste jenteforfatter i følge Dagsavisen. Mer om hennes forfatterskap og bøker finner du her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

Til Holes forfatterside og tilbakemeldinger fra media – klikk her

Gratis vinkompendium og online vinkurs – klikk her

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Holes bøker – Holes TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Norges morsomste forfatter i følge media og lesere!
GraTis kompendium om vin (1)