Category: Guest Authors

Sterke meninger og kloke ord fra andre enn meg:-)

Guest Authors News

Grunnlovens paragraf 98. Intet menneske skal forskjellsbehandles – alle er like for loven! 

Alle må følge Grunnloven, kommunene også! Grunnlovens paragraf 98. Intet menneske skal forskjellsbehandles – alle er like for loven! I sesongen 2017–2018Continue Reading