News

Norge vanstyres og bør endres fra et representativt demokrati til et direkte demokrati

For det har vist seg med det vanstyre våre folkevalgte bedriver, at et representativt demokrati ikke lenger fungerer. Norge er formelt en enhetsstat bygget på maktfordelingsprinsippet og parlamentarisme. Dette betyr at politisk makt og myndighet i følge Grunnloven er fordelt mellom regjering, Storting og domstolene. Stortinget har videre delegert myndighet til kommuner og fylkeskommuner i egne lover.

pinwheel-4718768_1280

Dette står i kontrast til enkelte forbundsstater som eksempelvis USA og Tyskland, hvor delstatene har egen myndighet definert i landets grunnlov. I slike forbundsstater har delstatene vanligvis også egne grunnlover og regjeringer. Norges politiske system, er derimot et parlamentarisk, demokratisk og enhetsstatlig konstitusjonelt monarki.

Tanken var sikkert god en gang i tiden. Men fungerer det i dag når politikerne ikke lytter? Jeg syntes altså ikke det, og mener Norge bør endres fra dagens representative demokrati der vi velger våre representanter til Storting, fylkesting og kommunestyrer til et direkte demokrati der vi selv tar større ansvar i forhold til styre og stell i Norge.

I et direkte demokrati bestemmer folket selv ved folkeavstemninger, og i 2020 bør vi være opplyste nok til å ta bedre beslutninger enn våre politikere som ikke lenger lytter til folket de representerer.

Det er altså på tide å endre vårt styresett av den enkle grunn at våre folkevalgte representanter har vist seg komplett ubrukelige i en lang årrekke. Ja, jeg har alltid likt å kalle en spade for en spade, og det gjør jeg også i denne saken. Og hvorfor lar vi det bare skure og gå? Når skal vi omsider våkne opp og protestere!

Et grotesk eksempel på vanstyre er regjeringens salg av Norge som du kan lese mer om her. Et annet eksempel er ødeleggelse av norsk kultur, samt sløsing av milliarder i “bistand”, Clinton Foundation fikk 410 millioner bistand fra Norge, naturødeleggelser innenfor og utenfor Norges grenser, salg av norske skoger – Statskog vil ikke avsløre hvem som har kjøpt enorme skogområder, Nav skandalene, salg av norske barn, salg av norsk vannkraft, økende kriminalitet og innvandring, for ikke å snakke om Norges skandaløse knefall for menneskefiendtlige og voldsfremmende religioner og regimer bare for å nevne noen.

At Siv Jensen nå syter og vil ut av en regjering der de har vist sin komplette udugelighet, er altså i den store sammenheng ikke spesielt viktig ettersom det tydeligvis er det samme hvem som sitter der, okke som! Fakta er at norske myndigheter, som elsker å tyne folket økonomisk med økende skatter og avgifter, og da tenker jeg spesielt på de fra før av vanskeligstilte – mens de samtidig selger landet på billigsalg og kjører staten Norge i grøfta.

Den eneste måten å bevare det vi har igjen av norsk kulturarv, historie og natur, er altså å gå fra et representativt demokrati til et direkte demokrati, hvor vi selv avgjør viktige saker. Og i samme slengen bør vi redusere den lite bærekraftige veksten i norsk administrasjon, dvs redusere antall kostbare konsulenter, rådgivere og papirflyttere – og ansette flere i eksempelvis skole, politi og helsevesen.

Og når vi først er i gang, bør vi selvsagt også halvere antall politikere og deres lønninger – for “disse” har vi rett og slett ikke bruk for. Eller hva mener du?

Økende inflasjon i offentlig administrasjon inklusive politikk, og når skal dette ta slutt? La meg gjerne utdype litt; – vi ser stadig at skoler, politi og sikkerhet, helsevesen, vei og transport etc, er undervurdert og underestimert i forhold til kostnader, ressurser og brukere – og at det aldri tas lærdom!

Politikerne lytter ikke til signalene de får fra grasrota, muligens fordi de aldri har vært i jobb selv – samtidig vet alle med et fornuftig hode at den stadig voksende offentlige administrasjonen er en fare for vår egen velferdsstat.

Men politikerne er blinde og fortsetter å bruke pengene våre feil.

E24 skrev for en tid tilbake at Norge fikk 9.000 nye byråkrater bare i 2012! Det vil si 39 nye byråkrater hver eneste arbeidsdag i 2012. Vår kjære Jens Stoltenberg var en flink «versting» i så måte, ettersom det den gang ble ansatt 22 prosent flere ansatte på tre år kun på Statsministerens kontor! Var det virkelig nødvendig? Stoltenberg gjorde ikke en spesielt god jobb, han heller.

Også konsulentbruken er stadig økende, ifølge en undersøkelse utført av Direktoratet for forvaltning og ikt. Både departementer og spesielt direktoratene oppgir økende bruk av konsulenter. Konsulenter? Er det virkelig statlige konsulenter vi trenger? Jo, det glemte jeg – vi selger jo landet vårt, så det er klart vi må ha selgere, eller?

Les også Fra mars 2013 til mars 2014 økte antall ansatte i statsforvaltningen med 3296 personer.

Jeg har altså vanskelig for å fatte hvordan det er mulig å ansatte 12.300 byråkrater på omlag to år – og dette er altså 2012, 13 og 14 tall – hvordan er ståa i dag, mon tro? Dette gigantiske havet av mennesker i norsk administrasjon, samt håpløse politikere og byråkrater betaler vi altså i dyre dommer for å kjøre Norge i grøfta!

En byråkrat, for de som er litt usikker, er per definisjonen i følge Bokmålsordboka: – en formalistisk og sneversynt person på et offentlig kontor. Skjønner? Dette kan da ikke fortsette.

Det er på tide å skifte styresett og ta landet og fornuften tilbake ved å gå fra et representativt demokrati til et direkte demokrati hvor vi selv tar avgjørelsene i viktige saker. Nuff said!

Sånn, godt å få det ut.

Les også Norge trenger ny ledelse, ikke nye politikere, et innlegg skrevet i 2013.

Norge er usolidarisk mot sine skattebetalere

……..

Spre kjærlighet, positivitet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle.

Del gjerne.

Mvh. Trude Helén Hole

MINE BØKER OG MIN FORFATTERSIDE FINNER DU HER

Gratis VIN kompendium og online VINkurs finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Mitt firma – Blogg – Bilder – Vinkurs – Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Time spent with good books is never wasted. (6)-kopi