Guest Authors News

Åpent svar til Kjell Inge Ropstad – barnevernet, et statlig monster!

I dag overlater jeg ordet til Oddvar Espegard, som har skrevet dette gode innlegget til Kjell Ingolf Ropstad om norsk barnevern, som jeg tidligere har beskrevet som et statlig monster. Norsk barnevern er ganske enkelt en skamplett på Norges historie – og ingen gjør noe med det. Les mer om det her.

girl-447701__480
Barn i Norge er en salgsvare. Les mer her.

Av Oddvar Espegard:

Barna frå Al Hol-leiren i Syria. «Barna er uskyldige» skriv Kjell Ingolf Ropstad på Facebook i dag. Ja, det er dei, det veit alle, det er ganske så innlysande, herr Kjell Ingolf! Eit ganske svakt og så innlysande moment du kjem med, at eg synes det er rart du vil skrive slik. «Å vise omsorg for sårbare og uskyldige barn, og finne en løsning for disse, samtidig som vi har en rettsstat som skal straffeforfølge der det er begått forbrytelser», skriv Ropstad vidare. – Dette er jo greit.

Men kva med alle dei andre barna, i Norge – som også er uskuldige, 5 stk til dagen, som du kvar einaste dag, året rundt, tek og nappar ut av deira rette, velfungerande, gode heimar, brått og brutalt, ofte med politi i uniform. Dei er også uskuldige. Me pratar om hundrevis, ja tusenvis av barn. Kvifor har du ikkje den same omsorgen for dei? Kvifor har du ikkje den same empatien for dei?

Dette er urettferdigheit på høgste plan, du godeste herr Ropstad! I tillegg så hevdar du at desse to barna frå Syria ikkje skal takast brått frå mor si. Det skrik i øyrene mine å lese slikt. Denne framgangsmåten brukar du og dine folk kvar einaste dag, nappar barna brått og brutalt ut av hendene på mor og far.

Du – den norske stat og regjeringa – er i tillegg dømd gong på gong i Strasbourg! – For kva? – Jau, for overgrep mot barn ! Overgrep du har gjort, stikk i strid med dei gode, rettferdige lovene me har, så forgrip dine lakeiar seg på barna våre. Og du ordnar ikkje opp i Strasbourg-domane, slik lova seier og dine kollegaer har skrivi under på at Norge skal gjera. Det er jo fyrste-oppgava di, herr Ropstad! – eller?

For kort tid sidan så døydde ei 13 år gamal jente i Sogn. Jenta var under di omsorg, i ein fosterheim, og fekk ikkje det lege-tilsynet ho trengte. Altså: Overgrep med døden til følge. Dette er godt handsama i veker og månader i avisene.

Skrevet av Oddvar Espegard

………..

Jeg støtter dette utspillet fullt ut. Så Kjell Ingolf Ropstad  – hva med å vise omsorg for alle de barn som hvert år rives bort fra sine familier? Hvor lenge skal barnevernet, vårt statlige og inhumane monster som hvert år fører barn i døden få holde på? Som kjent får en ikke andre resultater ved å gjøre det samme år etter år.

Barnevernet er en skamplett på Norges historie og må endres NÅ!

Jeg viser til rapporten Barnevernbarnas helse, skrevet av Lars B. Kristofersen som omhandler barn i Barnevernet fra 1990-2001. Rapporten er noen år gammel, men jeg tror ikke situasjonen er bedre i dag – tvert om!

I løpet av ett år – i 2001 – døde 114 barn og unge med barneverntiltak. I perioden 1990-2001, døde totalt 702 barn og unge med tilknytning til Barnevernet. Sannsynligvis har dette tallet økt siden rapporten kom ut. Særlig såkalte voldsomme dødsfall (trafikk- og andre ulykker, selvmord og drap) var utbredt.

150 av disse 702 tragiske dødsfallene var selvmord. Dette betyr en vesentlig høyere selvmordsdødelighet i barnevernsgruppen enn i den vanlige barnepopulasjonen i  Norge i perioden 1990-2001.

Kjell Ingolf Ropstad – skal vi ta deg seriøst, bør du derfor velge dine kamper. Å legge hele din stolthet i hjemhentelse av IS kvinnen, som frivillig reiste ned til en undertrykkende og mørk verden, og sluttet seg til en voldelig terrorgruppe der groteske drap og voldtekter er dagligdags, er direkte forkastelig.

Hva med barna her hjemme som ikke blir hørt og som ufrivillig og ved bruk av statlig vold frarøves sine familier? Det første du bør sørge for er at norske myndigheter innretter seg både norske og internasjonale domstoler, menneskerettigheter og FN´s barnekonvensjon – og følge lover og regelverk som alle andre!

Og deretter bør du sørge for en total omstilling av Barnevernet! Det bør bli slutt på “anonyme varslinger” og profesjonelle uavhengige aktører som ikke tjener penger på omplassering av barn bør settes inn i alle ledd. Gjentagende bruk av bevæpnede politistyrker mot barn som med tvang og vold tvinges bort fra sine familier er så grovt at jeg ikke har ord!

At norske myndigheter feier salg av barn og statlige overgrep og forfølgelse mot familier, samt sexmisbruk, vold, rusmisbruk, drap og selvmord under Barnevernets omsorg under teppet – kan heller ikke beskrives godt nok med ord.

Les også; Fagfolk melder bekymring om barnevernet

Fakta er at Barnevernet ikke fungerer etter hensikten og fremstår som et statlig monster der psykiske og fysiske overgrep mot barn er dagligdags. Barn tar sine liv under Barnevernets “omsorg”. Skal dette bare få fortsette!

Vi må våge å kalle en spade for en spade – norske myndigheter terroriserer barn og familier, og vi må nå innse at barnevernet dreper! Tallene viser et tydelig og dystert bilde; 150 av 702 tragiske dødsfall blant barn og unge i perioden 1990-2001 var selvmord. Norske myndigheter og Barnevernet har ikke lenger barns beste i fokus. Tvert om, norske myndigheter fremstår som direkte inhumane og det er ditt ansvar Kjell Ingolf Ropstad, å gjøre noe med det!

……..

Spre kjærlighet, positivitet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle.

Del gjerne.

Mvh. Trude Helén Hole

MINE BØKER OG MIN FORFATTERSIDE FINNER DU HER

Gratis VIN kompendium og online VINkurs finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Mitt firma – Blogg – Bilder – Vinkurs – Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Time spent with good books is never wasted. (6)-kopi