Management & Health News

Jeg støtter Olav Thon og Freia!

Jeg støtter Olav Thon og Freia, og kommer til å boikotte samtlige som boikotter dem – for ved å boikotte bedrifter som Thon og Freia, boikottes både demokrati og ytringsfrihet i samme slengen, og de som ikke forstår dette bør ta seg en runde på kammerset og slå opp Grunnloven. I vår grunnlov står følgende bestemmelse; – alle har rett til å gi uttrykk for det de mener. Men det er begrensninger, det er ikke tillatt å fremsette trusler, krenke privatlivet, lage utsagn som diskriminerer eller er hatefulle.

Når wokebevegelsen boikotter Thon Hotels fordi de som nøytrale aktører ikke ønsker å heise Pride-flagg, og truer med boikott av hotellkjeden, så er dette å fremsette direkte trusler. Disse truslene og den massive fordømmingen av Thon er også krenkende, diskriminerende og særdeles hatefulle. Så hva hendte med inkludering og mangfold? I dag skal en ikke en gang få lov å stille seg nøytral.

Mantraet er; – du SKAL være for Pride og VISE det – hvis ikke er du hatefull. Det som altså kjennetegner en god “woker” er total mangel på selvinnsikt.

Ytringsfrihet betyr at alle har rett til å ytre seg i offentligheten. Men ytringsfrihet betyr også retten til å IKKE ytre seg! At woke-bevegelsen henger ut og skal boikotte hotellkjeden og med det tvinge Thon til å ta et standpunkt de ikke har – nemlig å late som om de er for Pride, er et hån mot demokrati og ytringsfrihet. Det er synd at Thon bukket under for presset, for majoriteten mener fortsatt at hva menn med lakk og lær gjør i sengen er et privat anliggende, ikke et tema for allmenheten og våre barn, og slettens ikke noe en skal tvinges til å flagge for!

Ytringsfriheten er en forutsetning for demokrati og § 100 ble endret i 2004 begrunnet i tre hensyn: sannhet, personlig frihet og demokrati. Men dette er nå visket ut av woke-bevegelsen som til stadighet slenger ut hatefulle ytringer, henger ut og setter stygge merkelapper på alle som ikke deler deres narrativ. Sant eller ei!

Som jeg har sagt før og sier igjen, det er denne type marginale grupperinger som til stadighet bruker “mangfold, frihet og inkludering” som selv praktiserer dette minst – mangfold er kun gjeldende om en deler deres syn, hvilket i praksis er ensbetydende med enfoldighet. Men dette faktum er enkelte wokere for dumme til å forstå.

Derfor er det viktig å minne om at ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i ethvert demokratiet. Ingen ytringsfrihet – intet demokrati. Ytringsfrihet er nedfelt i Grunnloven § 100 og i våre internasjonale menneskerettigheter (EMK artikkel 10 og SP artikkel 19), og det er på tide at wokere begynner å respektere andre folks rettigheter, og ikke bare deres egne som for lengst er både innfridd og respektert.

Det er ren fascisme når nyttige idioter og kjendiser skriker høyt om å boikotte Thon og med det tvinge hotellkjeden til å underkaste seg, hvilket de dessverre gjorde. Denne type “aksjon” strider imot ethvert demokratisk prinsipp og den nærmeste beskrivelsen for hva disse kjendisene bedriver er ren fascisme. Niklas Baarli, Jan Thomas, Julie Lorentzen, Erlend Elias Bragstad, farmenparet Lene Sleperud og Tonje Garvik, og Noman Mubashir er i følge Dagbladet kjendiser som “aldri mer” skal bruke Thon, mens programleder Mads Hansen på sin Twitterkonto oppfordrer folk til å begå “irriterende handlinger” mot folk som ikke støtter Pride.

Alle skal med andre ord gå i samme uniform. Vi skal tenke, mene og si akkurat det samme i “inkludering og kjærlighetens” navn. Er du nøytral, er du hatefull og i mot! Spørsmålet vi bør stille oss er følgende; – har vi ikke sette dette før? For ca sånn 70-90 år siden? Stikkord er fascisme, kommunisme og nazisme. Woke, Pride og fri er mer enn en bevegelse. Det er en kult, og alle skal tvinges med!

Galskapen rammer norske arbeidsplasser, det vil si deg og meg. Nå er det Freia som skal tas, og det hardt! Freia boikottes fordi eieren har interesser i Russland, hvilket svært mange næringer har, inkludert vårt eget Oljefond. Elkjøp fjernet eksempelvis fem Freia-sjokolader over natten, men fortsetter å selge over 400 produkter fra samme svarteliste. Det er fullstendig idioti, og beslutningen tas av mennesker som ikke evner å tenke.

Kortversjonen er som følger;

  • Norwegian, SAS, Strawberry, togselskapet SJ, Classic Norway Hotels, Turistforeningen og Elkjøp boikotter Freia-produkter.
  • Boikotten skyldes at Freias eier, det amerikanske selskapet Mondelez, fortsatt driver virksomhet i Russland.
  • Mondelez er svartelistet av Ukraina på grunn av dette.
  • Selskaper som VY og Travel Retail Norway vurderer også boikott, mens dagligvarekjeder som Norgesgruppen og Rema 1000 er i dialog med Mondelez.

Ukrania skal altså diktere hva vi kan spise og ikke av sjokoladeprodukter og annet, hvilket er nok et tegn på de fascistiske tendensene som stadig får større feste i samfunnet vårt. Men er dette en ønsket utvikling og fremtid for våre barn? Et hederlig unntak er Aurora Kino som ikke kommer til å slutte med Freia produkter med følgende begrunnelse;

– Alt vi har som kommer fra Freia er produsert i Norge, og Freia er sånn sett et uskyldig gissel i denne situasjonen, sier Geir Martin Jensen, administrerende direktør i Aurora kino til NRK. Også matvarekjeden Bunnpris slår fast at det er uaktuelt å boikotte Freias produkter. Salget har økt de siste dagene, sier eier – og det tror jeg så gjerne, for folk flest har fått nok av galskapen!

At norske bedrifter boikotter andre norske bedrifter og norske arbeidsplasser fordi eieren er svartelistet av Ukrania som er verdensberømt for korrupsjon og nazisme, er ren galskap!

Nevnte kjendiser som fremstår som nyttige idioter for woke-bevegelsen og Pride, og Norwegian, Strawberry, SAS, togselskapet SJ, Classic Norway Hotels, Turistforeningen og Elkjøp som boikotter Freia-produkter og med det norske arbeidsplasser, er altså personer og firmaer jeg selv kommer til å boikotte ettersom disse representerer og driver frem et skremmende ensformig samfunn basert på kunnskapsløshet, meningsterror og frykt, og et styresett som er milevis fra hva vi normalt forbinder med et demokrati – og dette vil jeg ganske enkelt ikke være med på! Nok er nok!

Les også Pride og FRI handler om fri sex – også med barn.

…………….@……………

Mvh. Trude Helén Hole

Live your life through joy, generosity and love – then the world becomes a better place to be for all of us. 

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 

Follow this link to my media agency, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

Nå kan du også kjøpe gavekort på Norges mest populære digitale vinkurs