News

Syk regjering tar fra de syke

De som har fulgt meg en stund, vet at jeg har pepret den røde regjeringen i x antall år, for blant annet kynisk handel med krigsmatriell og investering i miljønedbrytende selskaper, hodeløse investeringer blant annet innenfor forsvaret, for dårlig tilrettelegging/satsning på gründervirksomheter/nyskapning, for slapp helse- og logistikkpolitikk, dårlig dyrevelferd, og i motsetning for stor giverglede til enkeltpersoner (eksempel til herr og fru Clinton) og mer.

Artiklene finnes under kategorien AKTUELT på bloggen min. Så ja, jeg har stemt Høyre av innlysende årsaker, også fordi jeg trodde de skulle gjøre det enklere å være selvstendig næringsdrivende, i tillegg til å privatisere tjenester det offentlige ikke håndterer godt nok selv.

Men nå regelrett angrer jeg  – for om det er slik at de blå skal ta fra de som har minst ved å fjerne retten til sykepenger  – så vekker det både forundring, harme og ikke minst avsky. I dag kom jeg over følgende artikkel fra Sosialdemokraten.no.

“I statsbudsjettet foreslår Høyre og Frp at lavtlønte skal miste retten til sykepenger. Tjener du under 88.370 kroner i året, må du forberede deg på å ta regningen selv hvis du blir syk. Blant dem som vil rammes hardest er deltidsarbeidende innenfor pleie, omsorg og renhold. For høytlønte foreslås derimot ingen endringer i sykepengeordningen. Inntektsgrensen for når du har rett til sykepenger foreslås hevet i neste års statsbudsjett. Nå er grensa en halv G, dvs 44.185 kroner i året. Høyre og Frp går inn for å øke grensen til 1 G. Det betyr at du må minimum tjene 88.370 kroner i året for å ha rett til sykepenger i framtida.

I forslaget til statsbudsjett skriver Høyre og Frp: «Regjeringen ønsker å innrette sykepengeordningen mer mot yrkesaktive med en arbeidsinntekt som vesentlig bidrar til selvforsørgelse. Det foreslås derfor at minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra folketrygden heves fra 0,5 G til 1 G.» Dermed rammes adskillig flere deltidsarbeidere, som ved sykdom helt vil miste inntektene sine. Dette gjelder både ved kortere sykdomsfravær fra arbeid og ved langtidsfravær knyttet til skader, alvorlige sykdommer eller kroniske lidelser. For høytlønte foreslås det ingen endringer.”

Slik kan vi ikke ha det i verdens rikeste land. Dette er så skammelig at jeg satser på at det hele er en dårlig spøk. Det er ingen skam å snu, så vi får høre med de blå – for jeg sender selvsagt dette videre som jeg gjorde med saker anledning den røde regjeringen. Dere kan også bidra ved å ligge denne lenken og tilsvarende ut på FrP og Høyres FB side.

Jo flere som protesterer mot politikken som føres og viser engasjement i enkeltsaker, jo bedre – tross alt – det er vi som er folket. Det er vi som er Norge.

Så i dag velger jeg å støtte de lavtlønte – selvsagt skal de ha rett til sykepenger som alle andre som jobber og betaler skatt!

Trude Helén Hole på en torsdag.

0 comments on “Syk regjering tar fra de syke

Leave a Reply