Management & Health News

Aftenposten og Ingeborg Senneset driver ukritisk reklame for vaksiner, mens folk dør!

Jeg har nå klaget inn Aftenposten og journalist Ingeborg Senneset til Pressens Faglige Utvalg for gjentagende villedende og farlig reklame for vaksine-industrien. Innlegget Hvis du er redd for blodpropp, bør du ta vaksine mot covid-19 er en åpenbar reklameplaket for vaksine-industrien og føyer seg inn i rekken som en av mange som denne journalisten har publisert i en årrekke – hvilket er forunderlig, for denne type reklame er et soleklart brudd med Vær Varsom plakaten.

Et mediehus skal IKKE drive markedsføring eller reklame for kommersielle interesser, men forholde seg nøytral og levere objektiv og grundig journalistikk. I dette svikter Aftenposten og Ingeborg Senneset totalt. Her er mailadresse til PFU om andre føler seg kallet; pfu@presse.no.

Videre er det totalt uakseptabelt av en journalist å klassifisere og redusere en viktig debatt rundt helsepolitiske spørsmål og vaksiner til: “oss og dem” – det vil si “farlige vaksinemotstandere” og slike som Senneset selv, som åpenbart er et talerør for vaksineindustrien. Dette er en forsøpling av en viktig debatt.

Når stadig flere forskere, leger og fagfolk roper varsku rundt vaksiner, dens innhold og bivirkninger, samt faktisk reell nødvendighet av vaksiner eller mangel på så dann, så er det på sin plass å lytte – ikke slenge ut klassifikasjonen “vaksinemotstander” fordi de fremfører dokumentasjon og fakta!

Å bruke begrepet vaksinemotstander er forøvrig ikke et argument, det er kun en meget utdatert hersketeknikk i mangel av annet – og veldig 2014!

I innlegget; Hvis du er redd for blodpropp, bør du ta vaksine mot covid-19, kommer Ingeborg Senneset som her titulerer seg som en journalist – med en sterk oppfordring til alle om å ta vaksinen, spesielt om du er redd for blodpropp. Og denne klare oppfordringen kommer hun med, mens det i stadig flere artikler fremkommer alvorlige bivirkninger og til og med dødsfall blant unge mennesker som har tatt eller blitt tvunget til å ta vaksinen.

“Det er forståelig å frykte bivirkninger. Men den største faren ligger i sykdommen, ikke vaksinen,” skriver Senneset videre. At en journalist i Norges største avis får lov til å kaste ut påstanden “den største faren ligger i sykdommen” uten å begrunne det, er urovekkende. En journalist skal nemlig ikke komme med påstander! En journalist skal grave frem og fremlegge dokumentasjon for påstander! Hadde dette vært en kronikk fremført av en seriøs journalist hadde vi kunne lese en objektiv, nøktern og saklig tekst med fordeler og ulemper veid opp mot hverandre, samt vedkommendes uavhengige konklusjon til slutt, for igjen, et mediehus skal ikke drive markedsføring for kommersielle interesser, men frembringe fakta rundt nevnte.

Alle vet at vaksinen mot covid-19 er en høyrisiko vaksine som er lite utprøvd. Dette meget påståelige rådet Ingeborg Senneset her kommer med og som totalt mangler faglige betraktinger – er derfor direkte helsefarlig!

Fakta er at over 80% av de smittede ikke blir syk. De fleste som faktisk blir syk, utvikler kun milde symptomer som hoste og feber, og kun en liten promille blir alvorlig syk og dør – de fleste av disse har underforliggende sykdommer og er hovedsakelig over 82 år. Med denne statistikken er det faktisk lettere å dokumentere at covid-19 ikke er farlig for folk flest! Kilde FHI.

Så la oss snakke litt om dødeligheten ved covid-19. FHI anslår nå at risikoen for å dø av korona er 0,12 prosent når vi ser på befolkningen som helhet. For eldre personer over 80 år i Norge er dødeligheten 4 prosent – og jeg vil da minne om at de fleste over 80 år har levd et langt liv, de fleste av disse har underforliggende sykdommer og kan dø av en liten forkjølelse! Det hører nemlig med til et liv å bli syk og til slutt dø – og spesielt når en har blitt over 80 år! For personer under 39 år derimot er risikoen helt nede på 0,0022 prosent, ifølge FHIs siste risikovurdering.

Så – hva er vi egentlig redde for? Det er vanskelig å si. Å være politisk ukorrekt, kanskje!?

La oss ta en prat om vaksinen som Senneset så ivrig reklamerer for! Legemiddelverket har fått flere alvorlige bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Lørdag 13. mars opplyste FHI og Legemiddelverket at tre unge personer vaksinert med AstraZeneca-vaksinen var innlagt på Rikshospitalet med alvorlige tilfeller av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Rikshospitalet har nå opplyst at én av de tre dessverre nå er død. Legemiddelverket har meldt om 115 dødsfall i forbindelse med vaksinasjon per 09.03.2021.

Det er så langt mottatt 4985 meldinger om bivirkninger etter koronavaksinasjon, 2479 av disse er behandlet. Fra studiene for alle de tre godkjente koronavaksinene i Norge oppgis det at over halvparten får vondt på injeksjonsstedet, hodepine, feber, kvalme og tretthet. Mange får også ledd- og muskelsmerter og frysninger. En mindre andel kan også få forbigående feber over 38 grader. Kilde Statens Legemiddelverk.

Andelen som får disse bivirkningene er høyere for de tre godkjente koronavaksinene. Risikoen for bivirkinger etter vaksinen er faktisk så stor at Folkehelseinstituttet siden oppstarten av helsepersonell-vaksinering har anbefalt at ikke alle i samme enhet skal vaksineres til samme tid. Smak litt på den! Kilde FHI.

Så hvorfor ta en risikofylt vaksine som ikke er utprøvd – i stedet for å stole på naturlig immunforsvar som har fått utvikle seg i over 200 000 år?
For du er vel klar over at det er du og dine som er prøvekaniner i dette vaksineprogrammet?

– Hvis jeg blir tilbudt vaksinen, kommer jeg til å ta den på det tidspunktet, tror jeg. Men jeg vil som alle andre se på dokumentasjonen og være sikker på at den er effektiv og trygg. Og hvis den er det, så tenker jeg at jeg kommer til å ta vaksinen, sier Espen Nakstad til TV2.

Men både Bent Høie og Espen Nakstad mener DU bør ta den nå! Hva tenker du om det?

At du er fullvaksinert betyr ikke at du kan gå tilbake til å leve som normalt. Overlege og professor Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet, sier at vaksinen skal beskytte mot sykdommen, men at de som er vaksinert likevel kan smitte andre. – Alle som er vaksinert må oppføre seg som andre og bruke munnbind der det er anbefalt, sier Aavitsland til NRK.

The National Institutes of Health (NIH) skriver at vaksinerte selv uten symptomer og uten å vite det kan å spre viruset og sykdom. Også Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet, understreker at vaksine ikke hindrer smitte, og at hovedeffekten er å hindre at du blir alvorlig syk. Kilde NHI.

Så hvorfor stenger vi ned hele samfunnet i påvente av en vaksine som ikke hindrer smitte, men som i all hovedsak skal – for det vet vi jo ikke ennå – kun hindre oss i å bli alvorlig syk – når over 80% av de smittede ikke en gang vet de er smittet og langt under 20% av de smittede får få eller milde symptomer – og kun 20% av de som faktisk får symptomer står for 80 prosent av smitten. Mao, de fleste bekreftede syke smitter ikke videre. Dødsfall kan forekomme i meget sjeldne tilfeller, og disse har vanligvis hatt underforliggende sykdommer og er over 82 år. Kilde FHI.

Dette er altså ingen dugnad! Med andre ord – å påstå at vaksinen er en fellesdugnad som må gjennomføres for fellesskapet beste og for å beskytte andre er det reneste vås! Den beskytter ingen andre enn deg selv, og da bør du også reflektere litt over det faktum at halvparten faktisk får bivirkninger, dvs blir syk av vaksinen, og at vaksinen i tillegg kan medføre død i følge FHI. Se kapittel om bivirkninger over!

Denne type ukritisk propaganda poster Senneset på løpende bånn, mens forskere, spesialister og fagfolk advarer.

115 mennesker har i løpet av to måneder mistet livene sine grunnet covid-vaksinen. Mitt hjerte gråter for dem som nå har mistet familiemedlemmer fordi de stolte på myndighetene, samt mediehus som Aftenposten og journalister som Ingeborg Senneset, og satset på en lite utprøvet vaksine og i den tro at de vaksinerte seg for en større sak!

Og igjen – ikke la deg skremme av SMITTETALL! Det betyr ingen ting! Det er kun en liten promille som blir alvorlig syk! Folk med ofte selvpåført dårlig helse bør ta sine forholdsregler og som samfunn bør vi verne om eldre og sårbare grupper – og her har myndighetene sviktet totalt! Myndighetene har også sviktet totalt når det gjelder smitteberedskap, og det er barn og unge som nå må ta regningen! Les Hvorfor har vi bare 248 intensivsenger på norske sykehus?

Myndighetenes masing om smittesporing er altså en total avsporing, for dette brukes ikke til noe fornuftig. Hadde smittesporing hatt noe relevans i dette hysteriske covid-sirkuset, hadde både tiltak og vaksinepakker vært satt inn i Oslo øst som er mest berørt med både smitte, sykdom og sykehusinnleggelser. Men nei, slik er det ikke. Myndighetene setter i stedet inn ressurser på å hindre ungdommen i å leve sine liv.

Covid-19 er IKKE Svartedauden eller Spanskesyken! Og tro det eller ei, god håndhygiene ble innført på 1800-tallet!

Jeg minner om at også tiltakene tar liv, også i form av et økende antall selvmord! I tillegg kommer dårligere folkehelse for gammel og ung som et resultat av nedstengte aktiviteter med påfølgende depresjoner, av-sosialisering og isolasjon, samt økt familievold og vold mot barn, økt arbeidsledighet, et ødelagt næringsliv og samfunnsøkonomi.

I tillegg finnes det nok av andre pasienter og syke mennesker som har blitt ignorert i all for lang tid og nedprioritert til fordel for et fåtall covid-pasienter. Tiltakene medfører en rekke alvorlige konsekvensene – allikevel fastholder myndighetene sine tiltak i påvente av en lite utprøvet vaksine som ikke hindrer smitte.

Tiltakene hindrer oss også i å utvikle et naturlig og gratis immunforsvar, hvilket er meget uklokt – for ingenting overgår naturlig flokkimmunitet!

I skrivende stund er det forbudt med mer enn to besøkende i private hjem i Oslo, og det er innført nye tiltak i skoler og barnehager. Samfunnet stenges ned over store deler av landet, selv i kommuner uten smitte. Dette er fullstendig galskap! Så spør deg selv hvorfor myndighetene nå stadig flytter på grensene; vi skal bare vaksinere alle over 80, vi skal bare vaksinere alle over 40, så skal vi åpne opp… når vaksinen er en risiko som ikke hindrer smitte og nesten ingen blir syke av covid!

Og hvorfor skal vi i det hele tatt vaksineres for noe vi ikke en gang merker vi har? Vi har titusenvis av virus og bakterier i kroppen til en hver tid! Det er helt normalt!

Det er tydeligvis også stor forskjell på Kong Salomon og folket. Erna Solberg testet seg først i forrige uke etter å ha mottatt sterk kritikk fordi hun ga faen i det i et helt år med covid-19, mens Espen Nakstad ikke skal ta vaksinen før han vet 100% at den er trygg. Det er den altså ikke. Jeg oppfordrer med dette folk til å gjøre som Erna og Nakstad, for det er tydeligvis den eneste måten å få slutt på denne covid-galskapen – enkelte har tydeligvis glemt at det er ganske normalt å bli syk, og vi skal alle til slutt dø.

I mellomtiden er det fint om vi nå kan å få leve våre liv som vi gjorde det før mars 2020 – uten restriksjoner og trusler om å bli tvunget til å ta en høyrisikovaksine som ikke ganger andre enn oss selv og som er lite utprøvd! Å snikinnføre vaksinetvang ved å ekskludere mennesker som takker nei til vaksine fra et normalt liv og med det innføre et klassedelt samfunn der ikke-vaksinerte mister sine naturlige rettigheter, strider i mot våre menneskerettigheter og vil medføre en kraftig motreaksjon.

Å ta en covid-vaksine gjøres altså for egen skyld, ikke andres – og bør således være et frivillig valg tuftet på den kunnskap hver enkelt av oss tilegner oss angående vaksiner vurdert opp mot vår egen helsetilstand – og mitt valg er enkelt; jeg velger som vanlig å bruke sunn fornuft og går selvsagt for et 200 000 år gammelt, og meget godt utprøvet immunforsvar. Blir jeg syk og dør, så er det altså naturlig og akseptabelt – og ikke et resultat av menneskehånd og en sprøyte!

Nok er nok – la barn og unge få livene sine tilbake!
Si nei til høyrisikovaksine, blodpropp og død – la oss bygge naturlig immuninet NÅ!

Les også; Nettopp fordi du bygget naturlig immunforsvar som liten – kan du være immun mot covid-19 nå. Mens dagens barn skal ikke få lov å bygge naturlig immunforsvar…? Dette er et overtramp mot menneskeheten! Stopp nedstengelsen NÅ!

Artikler om vin finner du her.

Innlegg om litteratur og mine bøker finner du her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

……….@………..

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

Gratis vinkompendium og vinkurs finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.