Management & Health News

Hvorfor har vi bare 248 intensivsenger på norske sykehus?

Først vil jeg bare minne folk om vår årlige influensa – i løpet av en normal influensasesong dør mellom 200 og 2000 av sykdommen eller følgekomplikasjoner, med et årlig gjennomsnitt på 900 personer. Folk syntes å ha glemt dette – og vi har ikke hatt for vane å stenge ned hele samfunnet hvert eneste år, har vi vel?

Jeg minner også om at tiltakene til nå har tatt like mange liv som covid-19. I tillegg kommer depresjoner, dårligere folkehelse for gammel og ung, isolasjon, ødelagt næringsliv og samfunnsøkonomi etc. Spør deg selv hvorfor myndighetene går til dette usedvanlige uforsvarlige skritt som også hindrer oss i å utvikle naturlig (og gratis) immunforsvar, og spør deg selv hvorfor myndighetene nå stadig flytter på grensene; vi skal bare vaksinere alle over 80, vi skal bare vaksinere alle over 40, så skal vi åpne opp… Og hvorfor skal vi i det hele tatt vaksineres for noe vi ikke en gang merker vi har? Vi har titusenvis av virus og bakterier i kroppen til en hver tid!

Deretter vil jeg gjerne stille et par spørsmål vedrørende Norges smitteberedskap. For er den god nok når det viser seg at vi har kun 248 intensivplasser på norske sykehus? Og hva har egentlig Erna og co gjort med dette det siste året?

VG –  27. februar 2018 – om vanlig influensa.

Flere dødsfall enn normalt denne influensasesongen

Mange sykehussenger fylles opp av pasienter med influensa, og flere nordmenn enn vanlig dør denne sesongen. I uke syv ble det påvist influensavirus hos 384 inneliggende pasienter på norske sykehus, noe som beskrives som et høyt nivå og kraftig opp fra uke fire da 250 personer var innlagt.

Totalt ble 2503 personer innlagt med alvorlig influensa fra sesongstart i uke 40 i 2017 til og med uke syv i år, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Overvåkningen av alvorlig influensa dekker omtrent 60 prosent av den norske befolkningen.

900 eldre dør av influensa – men helsepersonell vaksinerer seg ikke

– Vi ser at det er litt flere innlagte nå enn da vi var på toppnivå i forrige sesong, sier Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør ved avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet, til VG. Hun tror vi har nådd influensatoppen og at vi vil ligge her et par uker før antallet syke går ned.

– Det er flere som dør i år enn det vi forventer i en vanlig influensasesong, sier Bragstad. I løpet av en normal influensasesong dør mellom 200 og 2000 av sykdommen eller følgekomplikasjoner, med et årlig gjennomsnitt på 900 personer.

Influensaen herjer og mange vil bli syke

– I fjor var det dobbelt så mange som døde, rundt 1700 personer, sier Bragstad. Fullt så ille ser det foreløpig ikke ut til å bli i år. Men det er en overdødelighet i samfunnet også i år, særlig blant personer over 60. Les hele artikkelen her.

VG – 4. mars 2021 – om beredskap på norske sykehus.

Intensiven på Ahus er full. Ahus-overlege: − Kapasiteten var sprengt allerede i helgen, har kun ti intensivplasser

– Ansatte som hadde fri ble kalt inn for å jobbe ekstra og flere intensivpasienter på respirator ble flyttet til andre sykehus. Intensivkapasiteten på Ahus var sprengt allerede i helgen, sier Ståle Clementsen til VG. Det er pasienter fra Oslo-bydelene Grorud, Stovner og Alna som nå legges inn på på Oslo Universitetssykehus og ikke Akershus Universitetssykehus (Ahus), der de hører hjemme.

Overlege Ståle Clementsen sier at sykehuset har to intensivsenger pr. 100 000 innbyggere. Dette er langt under det nasjonale gjennomsnittet. På Ahus er ti intensivsenger bemannet i ukedagene og åtte i helgene. Covidpasientene er «tunge» pasienter som krever mye personell, blant annet intensiv- og anestesileger og sykepleiere.

– Til tross for dette, har vi hatt veldig gode resultater i coronaperioden. Ansatte har stått på som helter, legger han til.

Tredobling i antall coronapasienter på Ahus på to uker

Coronasmitten har de siste ukene økt kraftig i opptaksområdet til Ahus, spesielt i Oslos østre bydeler.

– Det er lagt planer for pandemien og man har økt antall intensivsenger. Men vi er ikke bemannet for pandemi. Vi har ingen buffer. Det skorter mest på personell. Det er den største mangelen. Siden rett etter sommeren har det vært fullt. Det har vært bemannet opp, men alle har gått helt på grensen av hva de klarer i lang tid. Det er også vanskelig å skaffe vikarer, sier Clementsen. Han sier at fullt sykehus også påvirker ambulansetjenesten.

– Disse pasientene flyttes mens de ligger på respirator og det er en krevende transport. Det er bare et begrenset antall ambulanser som kan ta slike oppdrag, sier Clementsen som håper ledelsen vil ta innover seg fakta, men sykehusdirektør Øystein Mæland nekter å innse realitetene.

– Vi har for tiden ganske mange intensivpasienter, men vi har ikke kapasitetsproblemer. Vi har avtaler med sykehusene i hovedstadsområdet om bistand, dersom situasjonen blir kritisk. Les hele artikkelen her.

Øystein Mæland mener altså at kapasiteten ikke er sprengt, selv når flere pasienter må flyttes til andre sykehus liggende i respirator. Så da er spørsmålet, hvorfor får han beholde jobben? Og hvorfor stiller ikke media myndighetene til veggs?

Erna Solberg, Bent Høie og ikke minst Espen Nakstad har sannelig hatt tid på seg til å øke og forbedre smitteberedskap og intensivavdelingene ved norske sykehus. Men dette har de fullstendig ignorert i 12 år – til og med under covid-året. Dette står til karakteren stryk!

Og er de ærlige om situasjonen? En rapport VG har fått tilgang til konkluderer med at norske sykehus normalt har 248 bemannede intensivsenger til rutinebruk, mens Bent Høie insiterer på 400-450. Høie har tydeligvis ikke lest rapporten.

Kritiserer Ahus-kapasiteten: − En skandale

– Intensivkapasiteten på Ahus er en skandale, sier overlege Jon Henrik Laake ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) og leder i Norsk anestesiologisk forening.

– Det finnes ingen unnskyldning for at Ahus med ansvar for en befolkning på nesten 600.000 mennesker, fortsatt opererer med 10 ordinære intensivplasser i daglig drift. Dette var altfor lite allerede den gang sykehuset ble bygd. Nå har det gått 12 år, og sykehuset har hatt god tid på seg nå til å utdanne personell og bygge opp intensivkapasitet, sier Jon Henrik Laake, som er leder i Norsk anestesiologisk forening og overlege ved OUS. Les artikkelen her.

Den 27 mars 2020 skrev AHUS selv på sine nettsider at de skulle øke kapasiteten fra 10 til 65 sengeplasser, men hvorfor er ingen ting gjort? Les rapporten her.

– De aller fleste intensivsengene brukes normalt til pasienter som krever øyeblikkelig hjelp, ikke bare smitte, opplyser overlege og professor Reidar Kvåle ved Norsk Intensivregister. Dermed er antallet tilgjengelige intensivplasser i Norge som kan disponeres til corona-pasienter vesentlig lavere enn totale intensivsengeplasser. Ullevål sykehus meldte i dag at de utsetter planlagte operasjoner som krever at pasienter tar opp sengeplasser.

Ulike tall om intensivplasser

I en redegjørelse for Stortinget tirsdag sa helseminister Bent Høie at «det er ca. 400–450 intensivplasser i daglig bruk ved norske sykehus.» Det er altså høyere enn de 248 plassene som fremkommer i rapporten VG har fått tilgang til, og jeg stoler med på VG. Men okke som – 248 eller 450, det er da virkelig ikke nok, eller? Les artikkelen her.

Så spørsmålet er – lyver Høie på tallene? Og hvorfor økes ikke smitteberedskapen i norske sykehus? Spesielt etter covid-hysteriet? Det er totalt uakseptabelt at pasienter ikke får den behandling de har krav på fordi sykehusene ikke dimensjonert godt nok for et land på 5,391 millioner mennesker. Hvorfor gjør ikke Solberg, Høie og Nakstad jobben de er satt til å gjøre? De får da sannelig lønn nok – og hvorfor gjør de ikke som de krever av resten av oss, isolerer seg, tester seg og vaksinerer seg?

Jeg bare spør, du vet kanskje svaret?

Artikler om vin finner du her.

Innlegg om litteratur og mine bøker finner du her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

……….@………..

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

Gratis vinkompendium og vinkurs finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.