News

Ordfører skryter av egen uvitenhet – vindmøller er en kullsvart industri!

Vindmøller er ikke grønne – de er kullsvarte! At Meløy Arbeiderparti er positiv til å stille areal til disposisjon for produksjon av sol- og vindkraft i Meløy, viser hvor lite opplyst dette partiet er. – Det er mitt initiativ, skryter ordfører Sigurd Stormo (Ap) i Nordlands Avis, og med det tenker jeg at Meløy kommune som er i hardt økonomisk uføre og dessverre må nedskalere i kommunale tjenester bør begynne med ordføreren. Ingen er tjent med en ordfører som kommer med destruktive forslag og skryter av det.

Les flere artikler om vindkraft her.

Svart industri pakket inn i grønn idealisme. At vindkraftanleggene er ødeleggende for natur, insekter, dyr og mennesker der de blir plassert vet alle. Det er også allmennkunnskap at industrien skader naturen når komponentene utvinnes i gruvene, mens parkene bygges og driftes. Klimagasser siver opp av bakken i flere norske vindkraftverk.

Dette er også en industri som fortsetter å produsere store miljøproblemer etter drift.

Vindindustrien skaper giftige sjøer.  Vindturbiner er ikke laget av gress-strå. Ved få tastetrykk kan en finne ut at vindturbiner krever store mengder sjeldne jordarter som neodym og dysprosium under produksjon. En studie fra MIT viser at en vindturbin på 2MW inneholder omtrent 342 kilo sjeldne jordarter. Disse mineralene utvinnes for det meste i Kina og utvinningsmetodene der skaper «giftige sjøer», skriver Institute for Energy Research. Og hvem sendes i gruvene for å skaffe disse mineralene, mon tro?

Dette er forhold som Sigurd Stormo og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bør vite om!    

Vindkraftsøppel: 2000 tonn glassfibervinger – ingen gjenvinning. Avfall fra vindkraftindustrien kan ikke forbrennes og heller ikke gjenbrukes. Med andre ord blir avfallsvingene bare liggende i naturen, graves ned med tilhørende ødeleggende naturinngrep eller settes på gigantiske lagre som bygges som vitnesbyrd om en energiproduksjon som verken er naturvennlig, langsiktig eller bærekraftig – kun ødeleggende!

Vindmøller dreper tonnevis med innsekt og fugl. Allerede i 2001 fant forskere ut at aerodynamikken på en vindturbin kan hemmes så sterkt av døde insekter på rotorbladene at energiproduksjonen reduseres med inntil 50 prosent. Resultatet når ekstreme mengder drepte innsekter klistrer seg fast i turbinene, er at en ny type rengjøringsindustri som vasker turbiner ved hjelp av helikoptre og kraner har sett dagens lys. Miljøvennlig, mon tro?

Om Stormo tror kjemikalene som brukes til vask og av-ising er miljøvennlig, lever han i en fantasiverden.

Tysk vindkraft dreper 1200 tonn insekter årlig. 

Norsk natur raseres i rakettfart grunnet ubrukelige politikere. Stormos ønske om å rasere Meløys største ressurs som er naturen, ved å bygge stygge, ødeleggende og lite bærekraftige vindkraftanlegg i stedet for å ruste opp vannkraft vitner altså kun om dårskap.  At olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skryter av nevnte er derfor objektivt sett ikke et kompliment, men vitner mer om to ubrukelige politikere som klapper hverandre på skuldrene. 

Vindkraft etableres uten skikkelig forarbeid og uten at myndighetene har klart å sette opp regnestykket pluss- og minus ved vindkraft, og ikke minst – uten konsekvensutredning! Vår vakre natur raseres for all fremtid. Ødeleggelse av viktig biomiljø, innsekts- og dyreliv i det «grønnes navn» er for lengst hinsides all fornuft og nærmer seg galskap.

Ei heller tas det hensyn til hvordan disse lys- og støybelastende «parkene» berører de mennesker som får disse stygge og destruktive monstrene oppført som nærmeste nabo.

Kun utenlandske miljøprofittører tjener på vindmøller! All forsking viser at det er mer fornuftig å oppgradere vannkraftindustrien. Forskning bekrefter også at vindkraftindustrien har en beksvart bakside under produksjon, mens den driftes og når den skrotlegges. Når dette summeres med det faktum at all profitt går ut av landet og Norge ikke en gang får arbeidsplasser tilknyttet vindmølleprosjektene, kan en virkelig lure på hva som egentlig legges til grunn når våre inkompetente politikere fatter disse groteske vedtakene der Norge og våre barn er den store taperen.

Jeg ønsker å skape Helgelandskystens Montmartre – les mer i avisen Kulingen.

Vindkraft bør forbys i Meløy og naturen som er vår viktigste ressurs må vernes. Landets politikerforakt vokser og det med rette. Grønnskolling er nå et begrep som fint kan benyttes på våre politikere som ikke en gang evner å lese enkle forskningsrapporter eller gjøre enkle undersøkelser. Når kommuner som Meløy nå skal redusere kostnader bør de begynne med politikere som ikke evner å skape noe som helst av verdi og som tvert om tapper kommunekassen med vanstyre og dumme idéer.

Vi i Meløy må omstille oss – tenke nytt og tørre å ta sats! Ved å benytte oss av vårt største fortrinn, den Sigurd Stormo i AP vil rasere med sin idiotiske idé om ødeleggende vindmøller – nemlig Meløys vakre natur; hav, øyrike, daler og alper – har vi gode forutsetninger for å lykkes!

Ved å satse på å bygge opp kultur, historie og mattradisjoner, samt fiske- og opplevelser kan vi sammen skape en bærekraftig turistnæring med tilhørende arbeidsplasser.

Faktum er at få kommuner i Norge har like flott natur som Meløy og like god beliggenhet – dette må vi verne og bruke konstruktivt, ikke ødelegge. Trude Helén Hole

…………….@……………

Mvh. Trude Helén Hole

Live your life through joy, generosity and love – then the world becomes a better place to be for all of us. 

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here, and here is my company.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or see my art or buy my books or wine courses – please do so. You will find all my SOME & sites at linktr.ee/trudehelenhole. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 

Follow this link to my media agency, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

TM / ©trudehelenhole

Nå kan du også kjøpe gavekort på Norges mest populære digitale vinkurs