Adventure & Travel Chateau Reipå News

Statkraft tjener milliarder og tapper lokalsamfunn for verdier

Lønnsposten «andre ytelser» økte med 1,34 milliarder kroner - men å fikse en trapp for lokalsamfunnet i Meløy tar Statkraft seg ikke råd til.

Den statlige kraftkjempen Statkraft som er et statsforetak, la tirsdag 23. mai frem sine resultater for første kvartal 2023.

  • Statkraft fikk et underliggende driftsresultat på 18,5 milliarder kroner i kvartalet, noe opp fra 18 milliarder på samme tid i fjor.
  • Resultatet etter skatt endte på 10,9 milliarder kroner, som er noe ned fra overskuddet på 11,4 milliarder kroner i første kvartal 2022.
  • Netto driftsinntekter økte til 24,5 milliarder kroner, mot 22,1 milliarder i samme kvartal i fjor.

– Høye kraftpriser ga sammen med solid drift svært sterke resultater innenfor kraftproduksjon. Verdiskapingen i Markets fortsetter å være svært sterk, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en melding.

Statkraft melder altså om rekordhøye inntekter, rekordsterkt resultat og rekordstort utbytte til eierne og sterk verdiskapning ifølge Rynning-Tønnesen. Men hvem går denne såkalte verdiskapningen til? Og hvem er eierne?

Skyehøye bonuser til egne ansatte. Statkraft meldte også om økte kostnader grunnet høyprisavgiften som ble innført i Norge, samt økt antall ansatte. Men økte kostnader skyldes også økte bonuser til ansatte som driver med energihandel. Lønnsposten «andre ytelser» økte fra 920 millioner til 2,26 milliarder i fjor, hvilket er en oppgang på 1,34 milliarder kroner. Men å fikse en trapp for lokalsamfunnet i Meløy kommune i Nordland tar Statkraft seg ikke råd til. Se lenger ned i dette innlegget.

For innsatsen i 2022 får Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnessen en bonusutbetaling på 800 000 kroner, ifølge årsrapporten. Det er like mye som året før, og gir Statkraft-sjefen en samlet godtgjørelse for 2022 på 7,1 millioner kroner. Bonuskriteriene i Statkraft er å produsere mest mulig når prisene er høye og behovet størst, ettersom målet er å få mest mulig betalt for strømmen som selges. En stor del av virksomheten er også å kjøpe kraft fra en aktør og selge den videre til en annen aktør i samme tidsperioden med fortjeneste – og hvem er så kjøperne som betaler for dette gildet og bonusene?

Jo, det er sluttbrukerne – og hvem er så sluttbrukerne? Jo, det er deg og meg, og bedriftene vi arbeider i.

Hemmelighold i et statsforetak er ikke akseptabelt. Pressetalsmann i Statkraft, Lars Magnus Günther vil ikke oppgi hvor mye dyrere Statkraft solgte strømmen enn konkurrentene, utover at prosentvis prismargin var «på et meget godt nivå».

«Årsaken er særlig knyttet til prestasjonsbasert godtgjørelse», fastslår Statkraft i sin årsrapport. Dette er ytelser som kommer i tillegg til den vanlige lønnen. Totalt kostet Statkrafts ytelser 7,51 milliarder kroner i fjor, fra 5,29 milliarder året før, inkludert lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre godtgjørelser.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen og finansdirektør Anne Harris i Statkraft vil ikke oppgi hvor mye Statkraft betalte ut i bonuser til de ansatte i tradingvirksomheten.

– Det vil vi ikke kommentere. Det er en del av den kostnadsøkningen vi ser, sier Harris til E24. At ansatte “trader” seg rike på vår felles strøm i en “krisetid” og hvor mye de faktisk får i bonuser ønsker altså Statkraft å holde hemmelig, hvilket vi ikke bør akseptere.

Statkraft er eid av den norske stat, det vil si vi – folket – og plikter å drive en transparent virksomhet og gi eierne innsyn.

Men den gang ei. Statkraft er så arrogant at de bryter loven og nekter å gi eierne innsyn om tingenes tilstand. Og hvorfor gjør de det? Har ikke styre og ledelse hatt kontroll de siste fem årene med ekstreme bonusutbetalinger? Eller er det noe annet med virksomheten som ikke tåler offentlighetens lys? Er hemmeligholdet nok en risikovurdering av ledelsen i Statkraft; de håper ingen vil gå dem i sømmene og at det hele skal blåse over?

Statkraft gir skyhøye lønninger og bonuser til ansatte, mens verdiene de bygger sin rikdom på forvitres. Vi kan altså konkludere med at Statkraft-ansatte har fått nesten fem mrd. i bonus på fem år, dette i tillegg til høye lønninger. Men å gi tilbake til samfunn og lokalsamfunn tar Statkraft med Christian Rynning-Tønnesen i spissen seg ikke råd til. Et eksempel er Fykan-trappen i Meløy kommune.

Fykan-trappen er et velkjent turistmål fra 1919 og ligger i Glomfjord i Meløy kommune i Nordland. Trappen ble bygget av rallarer, inkludert min oldefar, som en snarvei opp til fjellet i forbindelse med kraftutbyggingen i området. Med sin slående utsikt og sine 1132 trinn har Fykantrappa vært et yndet reisemål for turister og lokalbefolkningen i årevis. På toppen av Fykantrappa står Rallarbrakka som er en av våre eldste fjellhytter og har stått der siden 1913. Line Peggy Pedersen og søstera Anne Marit Oleen har drevet kafe og historieformidling der siden 2015.

Men i løpet av 100 år har trappen forfalt og Statkraft som eier har ikke fulgt opp sin vedlikeholdsplikt, og stengte den for godt i 2021. 

– Noen andre må ta over trappa og ta over hele ansvaret. Trappa er stengt og kommer til å forbli stengt så lenge den er eid av Statkraft, sier Fred-Inge Kristensen, kraftverksjef i Glomfjord.Kristensen. Statkraft vil også rive de 100 år gamle trappene i Høyanger på Vestlandet, for milliardselskapet er ikke villig til å ta ansvaret for våre kulturskatter som Statkrafts rikdom er bygget på.

Statkraft mangler med dette moralsk kompass og anstendighet. Denne type mangel på normal anstendighet i en statseid bedrift som lever av å tappe lokalsamfunn for verdier, og deretter snu ryggen til, er direkte skammelig. Det er SELVSAGT at Statkraft overholder og forvalter egen vedlikeholdsplikt slik at felleskapet kan benytte seg av tur-trappene som i Fykan og Høyanger, og små lokalsamfunn og næringer med det kan få mulighet til å vokse på den tiltrekning dette har på eksempelvis turisme.

Den grådighet Statkraft her utviser er ikke et statsforetak verdig! Næringsminister Jan Christian Vestre bør stille krav med konsekvenser om ikke trappene i Fykan og Høyanger vedlikeholdes og åpnes slik at de kan brukes av folket.

…………….@……………

Mvh. Trude Helén Hole

Live your life through joy, generosity and love – then the world becomes a better place to be for all of us. 

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 

Follow this link to my media agency, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

Nå kan du også kjøpe gavekort på Norges mest populære digitale vinkurs