Adventure & Travel Art & artists News

Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» er en stor kulturskatt som bør få en permanent plass i Nasjonalmuseet

Å la en av våre aller største kulturskatter malt av en av våre desidert beste kunstnere samle støv i kjelleren i det nye Nasjonalmuseet, er å latterliggjøre norsk kulturarv og historie.

En av våre store kulturskatter «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» malt av Christian Krogh i 1893, fikk tidligere æren av å henge i trappehallen i det gamle Nasjonalmuseet, men nå er dette fantastiske flotte maleriet stuet ned i kjelleren for å samle støv sammen med flere andre kjente malerier i det nye Nasjonalmuseet, og begrunnelsen er hårreisende;

– Bildet er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika. Det er et kolonialistisk bilde, sier den svenske avdelingsdirektør Stina Högkvist ved Nasjonalmuseet til Aftenposten.

Uttalelsen er intet mindre enn en skandale, for en bør kunne forvente mer kunnskap av en avdelingsdirektør ved Nasjonalmuseet, både når det gjelder kunst og historie. Definisjon på kolonialisme er når “riker eller stater erobrer og kontrollerer en annen stat, et annet område eller et folk utenfor deres egentlige territorium. De nye områdene kalles kolonier, mens folket blir kolonisert. De som skaffer seg kolonier kalles kolonimakter. Målet med kolonialisme er å skaffe seg politisk, kulturell og/eller økonomisk kontroll over området eller folket.”

Spørsmålet Stina Högkvist bør svare på er hvordan hun med sikkerhet kan påstå at Leiv Eriksson med følge faktisk skaffet seg politisk, kulturell og/eller økonomisk kontroll over området eller folket de møtte – det fremkommer tydelig i alle skriftlige kilder at hensikten var å finne mer fruktbare bo-områder og mildere vintre enn hva som var tilfellet på Grønland. Bosetting er noe helt annet enn kontroll og ren utnytting.

Det andre spørsmålet Högkvist bør besvare, er hvorfor hun som svensk avdelingsdirektør ved Nasjonalmuseet har problemer med å forholde seg til norsk historie, og det i den grad at hun ønsker å slette vår vikingarv.

Å la en av våre aller største kulturskatter malt av en av våre desidert beste kunstnere samle støv i kjelleren i det nye Nasjonalmuseet, er å latterliggjøre norsk kulturarv og historie.

Å sensurer og/eller ødelegge kunst er noe som forekommer i fascistiske regimer som gjerne styres av gale maktmennesker/herskere, og ikke i et fritt demokrati som Norge. I Norge er vi meget stolte over vår kulturarv og vår vikinghistorie som bør fremmes, ikke skjemmes, og kanselleringskultur er ikke velkommen i et fritt demokrati.

Kunst er nemlig fri – norsk kunst er en viktig samlende faktor for det norske folk, samt vår forståelse av egen historie, også for de samfunn og historier vi ikke kjenner like godt til. Kunst opp gjennom tidene har påvirket hele samfunn, og samfunn har påvirket kunsten. Kunst har bevitnet store historiske hendelser ned til de minste daglige gjøremål gjennom titusener av år.

Kunst er fri – men også sannhetsvitner på godt og vondt.

Kunst skal skjermes fra politikk og tidsepoker, og ikke minst tidsstrømninger og tåpelige motefenomener. Vår svenske avdelingsdirektør Stina Högkvist ved Nasjonalmuseet har ikke forstått dette og bør kanskje vurdere sin stilling, for det er rett og slett ikke godt nok å bortforklare begrunnelsen som “sleivete”. Til det er uttalelsen for tydelig, for umoden og historieløs – og i tillegg vitner den om total mangel på hva kunst faktisk er og ikke er.

En kunstutstilling skal rotere, men enkelte bilder bør henge permanent som en del av vår kulturarv. Christian Krohgs kjente maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» er en av våre aller største kulturskatter malt av en av våre desidert største malere og bør behandles med respekt – mao få en permanent plass i vårt nye Nasjonalmuseet for kunst – det ligger i navnet; nasjonal museum for kunst! Vår svenske avdelingsdirektør Stina Högkvist bør kanskje slå det opp i ordboken.

…………….@……………

Mvh. Trude Helén Hole

Live your life through joy, generosity and love – then the world becomes a better place to be for all of us. 

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 

Follow this link to my media agency, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

Nå kan du også kjøpe gavekort på Norges mest populære digitale vinkurs

…………….@……………

Mvh. Trude Helén Hole

Live your life through joy, generosity and love – then the world becomes a better place to be for all of us. 

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 

Follow this link to my media agency, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

Nå kan du også kjøpe gavekort på Norges mest populære digitale vinkurs