aurora borealis photo
Adventure & Travel News

Norsk reiseliv raseres med økt merverdigavgift

I reiselivsbransjen økes mva fra 8 prosent til 25 prosent hvilket er en varslet katastrofe for en hel bransje!


Skatteutvalget foreslår 25 prosent merverdiavgift for alle varer og tjenester hvilket er fullstendig ubegripelig! 
Mandag morgen la skatteutvalget, ledet av økonomiprofessor Ragnar Torvik, frem sitt forslag. Et av forslagene er å innføre lik merverdiavgift (moms) på alt, slik at alle varer og tjenester står overfor den samme satsen på 25 prosent. Det vil si at det blir 25 prosent også mat som per i dag har 15 prosent, samt økte priser på kultur og kollektivtransport.

I reiselivsbransjen økes mva fra 8 prosent til 25 prosent hvilket er en varslet katastrofe for en hel bransje!

Reiselivsbransjen vil rammes hardt av økt merverdiavgift. Økonomiprofessor Ragnar Torvik, skatteutvalgets leder, er selvsagt klar over at forslaget vil gjøre det dyrere å feriere i Norge, men det er altså meningen sier han til DN, for hensikten er at etterspørselen etter varer og tjenester innen reiseliv skal reduseres, noe som igjen skal forsterke verdiskaping, ikke svekke den, sier Ragnar Torvik til DN.

Og det er da jeg lurer på om Torvik som er økonomiprofessor sov i timene, for 2 minus 2 blir som regel 0, ikke 4.

Det er dyrt å feriere i Norge, og dyrere vil det bli. Forslaget er, etter min mening i en verden der alt blir dyrere – totalt ubegripelig. Norsk reiseliv er en bransje med lave marginer og stor konkurranse, spesielt fra utlandet. Ytterligere økte priser vil få alvorlige konsekvenser ettersom norsk reiseliv konkurrerer med land med naturgitte konkurransefortrinn som eksempelvis billigere råvarer, større kulturhistorisk verdi og et bedre klima.

I tillegg har Norge takket være udugelige politikere Europas dyreste strøm, hvilket har satt kroken på døren for en god del bedrifter i 2022. Og flere konkurser, også innen reiseliv er å forvente grunnet dyr strøm og økte priser også i 2023.

Bransjen sliter med å reise seg etter covid. I tillegg til nevnte vet vi at de ulovlige nedstengningene de to foregående årene gikk hardt utover nettopp reiselivsbransjen og mange gikk konkurs. Med høyere priser svekkes en allerede svekket bransje ytterligere, og mange aktører vil med stor sannsynlighet måtte gi tapt i konkurransen med utenlandske aktører som kan drifte rimeligere på alle måter.

Jeg regner med at Torvik og skatteutvalget evner å forstå at et nytt konkursras innen reiselivsbransjen vil føre til ytterligere arbeidsledighet også i Disktrikts-Norge.

Hvordan dette fører til økt verdiskapning vil jeg gjerne ha forklart som om jeg er fire år og kjører alene i bilen med tre papir-masker utenpå hverandre. Men Torvik har ingen fornuftig forklaring å komme med. Han forklarer det slik;

– Det er jo slik at når prisene på noe øker relativt til andre varer og tjenester, vil etterspørselen etter disse vris bort. Det vil da føre til mindre etterspørsel etter det som blir dyrere – og det er på en måte meningen her, sier Torvik til DN.

– Men igjen, hvis vi skal tenke på hva som er den mest effektive måten å stimulere til at turister kommer til Norge, er det å si at alle som bor i Norge skal få lavere hotellpriser, fordi vi skal fylle opp noen hoteller på Vestlandet? spør Torvik retorisk, og påpeker at dette er en ineffektiv måte å drive turistpolitikk på. Han etterlyser en mer målrettet måte å gå frem enn i dag.

Vel, etter min mening er disse formuleringen er så tvilsomme og dårlige at hele skatteutvalget bør skrotes fullstendig. Når et utvalg forøvrig foreslår så til de grader alvorlige endringer for en hel bransje bør de også selv være i stand til å fremme alternative løsninger og eksempelvis en mer målrettet måte å gå frem på. Men for å si det slik; ikke hold pusten!

Skatteforslaget slaktes av reiselivstopper – katastrofalt!

Per i dag har flere varer og tjenester en lavere merverdiavgift, som for eksempel mat, servering og reiseliv. Moms på matvarer er i dag på 15 prosent, og alt skal i følge skatteutvalget heves til 25 prosent. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er en av dem som reagerer kraftig på forslaget.

– Helt ekstremt uklokt i dagens situasjon, og et løftebrudd sammenlignet med da momsen på åtte prosent ble innført. Siden er den økt ytterligere. Norge ligger allerede blant de høyeste i Europa på hotellmoms, sier hun.

– En slik moms er en katastrofe. Våre kolleger i Alpene, Sverige og Finland har mellom seks og åtte prosent moms på samme tjenester, sier Camilla Sylling Clausen i organisasjonen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

– En momsøkning fra 12 til 25 prosent blir fort 1,5 milliarder kroner brutto i økte avgifter. I Sverige er momssatsen seks prosent – og i Danmark null. Så full moms i Norge vil bidra til å dytte deler av reiselivsmarkedet til Sverige og andre land, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart. Han er også kritisk til at utvalget vil fjerne taxfree.

– Dette er jo penger som brukes til å dekke underskuddene i kortbanenettet. Så de inntektene der går i prinsippet til å dekke den ulønnsomme infrastrukturen. Så vi mener de forslagene utvalget nå kommer med er litt teoretiske og akademiske som ikke bør se dagens lys, sier Lothe.

Heller ikke Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke, er fornøyd.

– En økning av moms på overnatting, servering og opplevelser vil være svært ødeleggende for reiselivsnæringen. I tillegg vil det være svært konkurransevridende sammenlignet med andre land som Sverige og Finland som begge har lavere momssatser enn Norge på mange av disse tjenestene, sier han.

Nok et grovt ran av den norske befolkning. Skatteutvalget og Torviks forslag om å øke merverdigeavgiften til 25% på samtlige varer og tjenester er altså særdeles alvorlig og vil ikke bare gå utover turistnæringen som garantert vil tape terreng i forhold til sine konkurrenter, en naturlig konsekvens er også ytterligere konkurser og oppsigelser.

Norge er et av verdens dyreste land å feriere i. Økt merverdigavgift for norsk reiseliv er å rasere en hel bransje, fremprovosere konkurser og sende folk ut i arbeidsledighet. Forslaget må ganske enkelt skrotes.

…………….@……………

Mvh. Trude Helén Hole

Live your life through joy, generosity and love – then the world becomes a better place to be for all of us. 

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 

Follow this link to my media agency, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

Nå kan du også kjøpe gavekort på Norges mest populære digitale vinkurs