photo of a homeless man sleeping near a cardboard sign
Management & Health News

Er skatteutvalgets hensikt å få flest mulig over på NAV ytelser?

Staten har et stadig større sugerør ned i privates lommebok - når skal vi si nok er nok?

Skatteutvalget foreslår 25 prosent merverdiavgift for alle varer og tjenester, hvilket er fullstendig ubegripelig! Mandag morgen la skatteutvalget, ledet av økonomiprofessor Ragnar Torvik, frem sitt forslag. Et av forslagene er å innføre lik merverdiavgift (moms) på alt, slik at alle varer og tjenester står overfor den samme satsen på 25 prosent. Det vil si at det blir 25 prosent også mat som per i dag har 15 prosent, samt økte priser på kultur og kollektivtransport. I reiselivsbransjen økes mva fra 8 prosent til 25 prosent hvilket er en varslet katastrofe for en hel bransje!

Med sugerør ned i privates lommebok

Staten har med andre et stadig større sugerør ned i privates lommebok og gir seg ikke før den er tom. Om du før betalte 108.- eller 115.- skal du nå betale 125.- for en vare eller tjeneste innen nevnte. Hva skatteutvalget ønsker å oppnå med dette er vanskelig å forstå, for den norske befolkning sliter fra før med å betale regningene sine og fryser i egne hjem.

Polarsirkelen deler tross alt Norge i to, hvilket forteller noe om vår beliggenhet. Vår plassering gir også noen fordeler, som eksempelvis ren og rimelig strøm, så vi burde jo i det minste kunne holde oss varme i kulden når alt annet rundt oss stadig blir dyrere. Men den gang ei, grunnet ubrukelige politikere har vi fått Europas dyreste strømpriser, hvilket enkelt kan endres via reservasjonsretten eller ved at vi går ut av ACER, men nei, vi skal heller fryse og la norske bedrifter gå konkurs. I tillegg til dyr strøm må vi også forholde oss til en generell kraftig prisøkning på alt annet, inkludert mat og drivstoff, samt et stadig økende rentenivå.

Dette er alvorlig for de fleste med normal inntekt og rammer selvsagt de som har minst hardest!

Ordet ny-fattig har blitt et begrep i et av verdens rikeste land. Inkassosaker har eksempelvis økt med 30 prosent bare det siste kvartalet, og i aldersgruppen 18 til 25 år har antallet inkassosaker økt med hele 50 prosent i år sammenlignet med fjoråret, ifølge Kredinor.

– Denne gruppen er sårbar ettersom de ikke har etablert høy inntekt, og er i ferd med å få seg jobber, sier Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor. Så jeg må jo spørre – er skatteutvalgets hensikt med å foreslå ytterligere prisøkning å kjøre Norge fullstendig konkurs og få flest mulig inn i NAV systemet?

Utvalget anbefaler at om lag halvparten av de økte inntektene fra merverdiavgiften settes av til direkte “kompenserende” tiltak, blant annet økt barnetrygd, bostøtte og studiestøtte, hvilket er underlig, for med denne type statlig styring vil det ikke være jobber å få i 2028.

Når politikere ikke prioriterer eget folk bør de sparkes

Min oppfatning er at når staten stjeler fra samtlige, også fra de som har minst fra før, for så å dele litt ut her og der til enkeltstående grupper, så handler dette mer om statlig kontroll enn “støtte”. Jeg vil gjerne også spørre skatteutvalget hva den andre halvparten skal brukes på i et av verdens rikeste land, muligens ytterligere bistand til Taliban? Norge har bare i år gitt over 700 millioner kroner til det Talibanstyrte Afghanistan, men det var kanskje ikke nok?

Årlig sløses 40 milliarder bort i såkalt “bistand”. Norge brukte eksempelvis 3,5 millioner kroner på privatfly for å få Taliban til Norge tidligere i år. Prislappen på å få de 15 blodige terroristene til Norge rundet 7 millioner kroner, ifølge Utenriksdepartementet som årlig forvalter ufattelige 40 milliarder bistandskroner. – Vi stiller veldig strenge krav til Taliban, sier vår naive utenriksminister Anniken Huitfeldt. Så da må det jo være greit, for Taliban har jo vist seg å være særdeles lydhør for moral-etiske innspill tidligere. Spesielt fra kvinner.

Les mer om mine innlegg om sløseri, korrupsjon og bistand her.

Og mens våre politikere kaster milliarder etter blodige, korrupte og menneskefiendtlige regimer, loppes Norges befolkning for stadig mer. Det vi glemmer er at våre politikere er våre representanter, de er våre tjenere og er ansatt av oss. Og vi – folket – burde som arbeidsgivere sparket hele bunten for lenge siden før de kjører oss fullstendig i grøften. Å flå egen befolkning er tydeligvis en villet politikk der hensikten er; en rik stat – fattig befolkning!

Når skal vi reise oss og si at nok er nok? Når det ikke er noe igjen å kjempe for? Er vikingene fullstendig utdødd?

Hvem kontrollerer våre politikere?

Når noe er galt, er det som regel det. Våre representanter lytter ikke til oss, så hvem lytter de da til? Historien gjentar seg. Under covid foret myndigheter og media oss med den ene logiske bristen etter den andre, og de fleste føyet seg blindt selv om de fleste innerst inne visste at ingen ting hang på greip. Nå forer de oss med klimakriser og hetebølger til tross for at gradestokken viser minus 15. Vi skal av den grunn eksempelvis ikke lenger spise naturlig mat, vi skal spise insekter og kunstig fremstilt mat.

Dehumanisering og depopulation. Vi vet i dag – om du leser litt annet enn NRK og Dagbladet, at covid ble fremstilt i Kina med hjelp av USA. Det triste faktum at vaksinene dreper i hopetall, kan ikke lenger skjules selv om de skal ha oss til å tro at det er normalt at unge friske mennesker dør mens de sover. Ta en titt på WHO sine sider, det står en hel del om hvordan takle overbefolkning der.

The Great Reset. Og på WEF sine sider står følgende; Professor Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum, has been at the centre of global affairs for over four decades. He is convinced that we are at the beginning of a revolution that is fundamentally changing the way we live, work and relate to one another, which he explores in his new book, The Fourth Industrial Revolution. This Fourth Industrial Revolution is, however, fundamentally different. It is characterized by a range of new technologies that are fusing the physical, digital and biological worlds, impacting all disciplines, economies and industries, and even challenging ideas about what it means to be human. Se gjerne denne videoen på YouTube.

Jeg håper derimot at dette vil slå tilbake – og at disse blir møtt med The Great Awakening; at folket reiser seg og kjemper for sin frihet og rett til å bestemme selv hvordan de vil leve!

Så la meg følge opp nevnte; i lys av den såkalte “klimakrisen” skal vi ikke lenger produsere egen mat. Vi skal nektes å ha husdyr som katter, hunder og kaniner, og dyrke egne urter i egen hage blir forbudt – for det er ikke klimavennlig. Landbruk over hele verden skal derfor legges ned og jordområdene overtas av statene som styres av politikere som er medlem av WEF/WHO. Søk opp hva som nå foregår i Nederland. Staten (politikerne) er en kjøpt elite som fjerner seg mer og mer fra folket.

Rik, mektig stat – fattig, underkuet befolkning. Når noe fremstår som ulogisk så er det som regel det, og varselklokkene bør begynne å ringe. For hva er statens, les politikernes egentlige hensikt med å flå en allerede skakkjørt befolkning, bortsett fra å leke julenisse for alle andre enn Norges befolkning og kjøpe seg internasjonale prestisje-titler på Norges bekostning? At skattene økes i dagens situasjon kan ganske enkelt ikke begrunnes.

Økt merverdigavgift er ganske enkelt nok et grovt tyveri fra staten der hensikten er å stjele mest mulig fra folks private økonomi, for så å få dem over på statlig trygd og underlagt statlig kontroll.

Ikke glem at Staten – det er oss!

Våre myndigheter er folkets tjenere, men dette har snudd. Som jeg har skrevet i over ti år nå, våre politikere og det politiske system jobber ikke lenger for Norge og Norges befolkning, men for internasjonale interesser og en privat maktelite, eller utnyttere alt ettersom hvordan en ser det. Under ser du en oversikt over noen av våre politikere med sterk tilknytning til den private eliteklubben World Economic Forum (WEF og Klaus Schwab).

Klubben kalles for «milliardærklubben», og de årlige toppmøtene i Sveits kan beskrives som monopolkapitalens verdenskongress. Det er derfor viktig å følge med på hva miliardærene (og deres dresserte politikere) foretar seg på dette møtet, og hva slags linjer og politikk de legger fram. For dette vil etter all sannsynlighet vinne gjenklang i styrerom og parlamenter over hele verden, som f. eks å legge ned landbruk, å nekte folk å dyrke egen mat og ha husdyr, samt å lure verdens befolkning til å spise insekter og kunstig mat, mens de selv skåler i champagne. For tror du virkelig vår egen kronprins Håkon og denne makteliten serverer insekter i sine privatfly på vei til Davos?

Svaret gir seg selv. De 0,01% rikeste diskuterer hvordan de skal bli enda rikere og få enda mer kontroll over verdens befolkning, og også hvordan å redusere denne. Det er derfor særdeles dumt å ikke følge med på hvordan de har tenkt å nå sine mål. Om du ikke fulgte med i timen ref vaksinene og covid, bør du gjøre hjemmeleksen din nå og pløye gjennom sidene til både WEF og WHO, for dette gjelder dine barns fremtid.

Du har sikkert hørt ordtaket; You will own nothing and be happy, som står å lese på WEF og WHO sine sider. Når du leser dette i lys av det faktum at absolutt alt blir dyrere og vi skattes i hjel, og at vi stadig fratas våre retter til å være selvforsynt, rett til å bestemme over egen kropp og hvor vi kan ferdes – så må jeg jo spørre; – ringer det noen bjeller nå?

Vi er staten, det heter derfor utbytte – ikke strømstøtte

La oss så gå tilbake til strømprisene, for jeg lar meg provosere veldig når Jonas Gahr Støre skal ha det til at regjeringen “støtter” befolkningen. De gjør ikke det! Jeg har ved flere anledninger beskrevet strømprisene som er et ran av den norske befolkning. For å ta et eksempel; når de europeiske kraftpriser øker med én krone tjener det offentlige, dvs stat, fylker og kommuner 120 milliarder kroner i merinntekter, mens norske firmaer og private husholdninger må betale 100 milliarder kroner mer.

Hva økte strømpriser vil føre til i form av økte konkurser med tilhørende konsekvenser de neste årene vet vi ennå ikke.

Staten skal ta og gi, men hva når den bare tar? Økte verdier og lønnsomhet i norske kraftverk skal normalt sett tilfalle det offentlige, og som eier skal dette disponeres og tilgodesees det norske folk gjennom reduserte skatter og avgifter, eller gjennom styrket velferd og infrastruktur. Problemet er bare at våre økte verdier ikke lenger tilfaller det norske folk – det er heller tvert om. Staten bare tar.

Vi har eksempelvis fortsatt kun 248 intensivplasser på norske sykehus, for våre helsetjenester har systematisk blitt bygget ned de siste 20 årene. Og selv etter covid er det ikke satt inn en eneste ny krone på på øke ressursene. Ahus, med ansvar for en befolkning på nesten 600.000 mennesker opererer fortsatt med kun 10 ordinære intensivplasser i daglig drift.

Regjeringen lover og lyger, selv når folks liv settes på spill

Er løgn og bedrag et slags placebomiddel? At det er nedsløvende, er rimelig sikkert. I 2014 bestemte Solberg-regjeringen at norske sykehus skulle kunne takle minst 1400 intensivpasienter, men dette er bare ord. Pengene går andre steder, eksempelvis til regimer som Taliban. Overlege Hans Flaatten ved Haukeland Sykehus i Bergen er ikke imponert:

– Helsedirektoratet har ikke gjort mye for å utrede dette. De har ikke vært interessert i det. Jeg gjorde en henvendelse i 2005 om intensivkapasitet – til direktoratet, departementet og helseforetakene – men ingen ville ta i det, hvilket har gjennomsyret norsk helsepolitikk i de 20-25 årene jeg har jobbet med det, sier Flaaten til Nettavisen.

Sammen med sine legekollegaer Stian Kreken Almeland og Kristian Strand skrev Flaatten i mai 2020 en kronikk i Tidsskrift for norsk legeforening. Her slår de alarm om intensivberedskapet i norsk helsevesen. De skriver at til tross for regjeringen “plan” i 2005, og gjentatte rapporter og velkjent dokumentert behov helt siden 2009, er ikke intensivkapasiteten bygget opp til et nødvendig nivå. Det har gått som det gjorde før pandemien kom: Politikerne gjør ingen ting.

Så når Bernt Høye, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre og co står på TV og skryter om fine planer om økt ressurser innen norske helsevesen, så serverer de oss reinspikka løgner.

Staten vil ha mer mens befolkningen sliter. Fakta er at staten i disse dager tjener grovt, og ikke bare på strøm – mens den samtidig reduserer norsk velferd og infrastruktur. Og i tillegg økes skattebyrden og kostnadene for det norske folk.

Undersøkelsen viser at 800 000, rundt 18 prosent over 18 år vil få problemer med å betale løpende regninger i følge en rapport fra DNB fra september i år.

Til tross for dette sørgelige faktum foreslår det famøse skatteutvalget i desember å øke mva-avgiften til 25 prosent på alt av varer og tjenester. Dette henger virkelig ikke på greip. Jeg håper og tror at de fleste nå har forstått at noe er riv ruskende galt og totalt ulogisk i “velferdstaten” Norge. igjen – vi må spørre oss hvorfor staten (les våre politikere og deres håndplukkede utvalg) opptrer på denne måten; hvem jobber de egentlig for og hva er målet? Vel, jeg syntes målet blir mer og mer tydelig. Hva med deg?

Rik, mektig og kontrollerende privateid stat – fattig, underkuet og kontrollerbar befolkning? Igjen, ta en titt på bildet over og les WEF´s mantra; You will own nothing and be happy.

Også norsk næringsliv raseres med økt mva

Det er dyrt å feriere i Norge, og dyrere vil det bli. Forslaget er, etter min mening i en verden der alt blir dyrere – totalt ubegripelig. Norsk reiseliv er en bransje med lave marginer og stor konkurranse, spesielt fra utlandet. Ytterligere økte priser vil få alvorlige konsekvenser ettersom norsk reiseliv konkurrerer med land med naturgitte konkurransefortrinn som eksempelvis billigere råvarer, større kulturhistorisk verdi og et bedre klima.

I tillegg har Norge takket være udugelige politikere Europas dyreste strøm, hvilket har satt kroken på døren for en god del bedrifter i 2022. Og flere konkurser, også innen reiseliv er å forvente grunnet dyr strøm og økte priser også i 2023.

Bransjen sliter med å reise seg etter covid. I tillegg til nevnte vet vi at de ulovlige nedstengningene de to foregående årene gikk hardt utover nettopp reiselivsbransjen og mange gikk konkurs. Med høyere priser svekkes en allerede svekket bransje ytterligere, og mange aktører vil med stor sannsynlighet måtte gi tapt i konkurransen med utenlandske aktører som kan drifte rimeligere på alle måter.

Jeg regner med at Torvik og skatteutvalget evner å forstå at et nytt konkursras innen reiselivsbransjen vil føre til ytterligere arbeidsledighet også i Disktrikts-Norge.

Hvordan dette fører til økt verdiskapning vil jeg gjerne ha forklart som om jeg er fire år og kjører alene i bilen med tre papir-masker utenpå hverandre. Men Torvik har ingen fornuftig forklaring å komme med. Han forklarer det slik;

– Det er jo slik at når prisene på noe øker relativt til andre varer og tjenester, vil etterspørselen etter disse vris bort. Det vil da føre til mindre etterspørsel etter det som blir dyrere – og det er på en måte meningen her, sier Torvik til DN.

– Men igjen, hvis vi skal tenke på hva som er den mest effektive måten å stimulere til at turister kommer til Norge, er det å si at alle som bor i Norge skal få lavere hotellpriser, fordi vi skal fylle opp noen hoteller på Vestlandet? spør Torvik retorisk, og påpeker at dette er en ineffektiv måte å drive turistpolitikk på. Han etterlyser en mer målrettet måte å gå frem enn i dag. Vel, etter min mening er disse formuleringen er så tvilsomme og dårlige at hele skatteutvalget bør skrotes fullstendig.

Nok et grovt ran av den norske befolkning. Skatteutvalget og Torviks forslag om å øke merverdigeavgiften til 25% på samtlige varer og tjenester er altså særdeles alvorlig og vil ikke bare gå utover turistnæringen som garantert vil tape terreng i forhold til sine konkurrenter, en naturlig konsekvens er også ytterligere konkurser og oppsigelser.

Økt mva er ganske enkelt nok et grovt tyveri fra staten der hensikten er å stjele mest mulig fra folks private økonomi, for så å få dem over på statlig trygd og underlagt statlig kontroll. You will own nothing and be happy, står å lese på WEF og WHO sine sider og er tydeligvis det mantra Støre og co styrer etter.

Vel, vi er allerede langt inn i prosessen You will own nothing, men om vi vil bli så veldig happy er jeg usikker på. Så når skal vi reise oss og si at nok er nok? You tell me!

#STØREMÅGÅ

…………….@……………

Mvh. Trude Helén Hole

Live your life through joy, generosity and love – then the world becomes a better place to be for all of us. 

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here, and here is my company.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or see my art or buy my books or wine courses – please do so. You will find all my SOME & sites at linktr.ee/trudehelenhole. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 

Follow this link to my media agency, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

TM / ©trudehelenhole

Nå kan du også kjøpe gavekort på Norges mest populære digitale vinkurs