Adventure & Travel News

Forkastelig aldersdiskriminering i norsk kollektivtransportnæring

red train on tracks with green grass beside under bright sky

Det siste året har jeg vært heltidsstudent ved Asker kunstfagskole, og har som alle mine medelever fått utlevert Studentbevis, men i motsetning til de fleste av mine medelever nektes jeg å bruke dette kortet av svært mange kollektivtransportfirmaer som VY, Nordlands fylkeskommune og flere andre fordi disse driver aldersdiskriminering. De operer ulovlig med en øvre aldersgrense på 29 år, og alle over dette – selv om en studere på heltid – blir altså aldersdiskriminert. Det er altså ikke greit at jeg som heltidsstudent, som har studielån og barn å forsørge nektes å bruke samme rettigheter som mine medelever og i motsetning til dem må betale full pris fordi jeg er over 29 år – til tross for at jeg er student.

Dette er meningsløst forkastelig og diskriminerende. Og det strider i mot likestillingsloven – Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Kapittel 1 Innledende bestemmelser. § 1. Formål. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

En student på 101 år skal ha SAMME rettigheter som en student på 19!

Svaret jeg fikk fra eksempelvis Nordland Fylkeskommune som drifter både buss, hurtigbåt og fergeforbindelser i Nordland – er følgende; “Det er dessverre slik at studentrabatt tilbys til og med 29 år. Dette er også er praksis som benyttes av andre kollektivtransportaktører i Norge, blant annet Kolombus og Ruter. Og det viser seg at enkelte studenter ikke studerer allikevel.”

Nordland Fylkeskommune påstår altså at et fåtall studenter faktisk ikke studerer, mao jukser, eller har hoppet av studiene – og mener derfor at dette er grunn nok til å bryte norsk lov og straffe alle studenter over 29 år.

Å forsvare lovbrudd fordi “andre innenfor kollektivtransportnæringen også gjør det” er like dumt som å kreve at en har lov å begå kriminalitet fordi andre gjør det.

Dette må ta slutt – alle skal forholde seg likt for loven, også likestillingsloven – Nordland fylkeskommune, Kolombus, Ruter og VY, og absolutt alle andre som ha innført aldersgrense for studenter bryter norsk lov – og for å gjøre noe med dette kan du;

  1. Kreve dine rettigheter som student og henvise til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
  2. Ta kontakt med de ansvarlige og kreve at disse endrer sine lovstridige “regler” og tilpasse sin virksomhet til Norsk lov!
  3. Melde nevnte aktører inn for likestillingsombudet
  4. Klage til Norsk ReiselivsForum Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda

Mvh Trude H. Hole
Student og over 29 år

……………..@……………..

…………….@……………

Mvh. Trude Helén Hole

Live your life through joy, generosity and love – then the world becomes a better place to be for all of us. 

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 

Follow this link to my media agency, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

Nå kan du også kjøpe gavekort på Norges mest populære digitale vinkurs