Management & Health News

MARKEDSRÅDET: Forbrukertilsynet har misforstått loven!

Forbrukertilsynet – Laserklinikken, 0-1! Forbrukertilsynet, som har forfulgt Laserklinikken i over 13 år, tapte i Markedrådet. Allikevel forsøker Forbrukertilsynet på sine hjemmesider å fremstille Markedsrådets vedtak som en seier. I realiteten gikk Forbrukertilsynet på et sviende nederlag, i følge advokaten som har ført saken! For tilsynet må det være særdeles pinlig å bli tatt i uriktig lovanvendelse på helt avgjørende punkter – men i stedet for å ta lærdom, prøver tilsynet å vri på sannheten. Det er ikke ok.

skjermbilde-2019-01-16-kl.-17.55.18.pngskjermbilde-2019-01-16-kl.-17.55.35.pngskjermbilde 2019-01-16 kl. 17.55.54

……

At Forbrukertilsynet publisere noe slikt på egne sider, er altså å føre folk bak lyset. Fakta er at Markedsrådets konklusjon er at Forbrukertilsynet har feiltolket loven. Her er skriv fra advokaten:

MARKEDSRÅDET: Forbrukertilsynet har misforstått loven! Forbrukertilsynet ila sist sommer Lasercureclinic Norway Ltd. (Laserklinikken) og daglig leder store, løpende bøter for påståtte brudd på bestemmelsene om markedsføring i lov om alternativ behandling.

Forbrukertilsynet påsto at det var ulovlig å referere til konkrete diagnoser i markedsføringen, samt at det var ulovlig å bruke uttrykket «behandle» i tilknytning til disse diagnosene.

Laserklinikken og daglig leder brakte saken inn for Markedsrådet, som den 10. januar 2019 konkluderte med at Forbrukertilsynet lovanvendelse og lovforståelse var uriktig!

Markedsrådet la til grunn at lov om alternativ behandling av sykdom mv. med tilhørende forskrift og forarbeider tilsier at det må foreligge konkrete og mer presise påstander om hvilken effekt behandlingen vil kunne ha på konkrete sykdommer eller lidelser, for at markedsføringen er ulovlig.

Det var altså ikke tilstrekkelig lovhjemmel til å begrense markedsføringen på den måte som Forbrukertilsynet gjorde!

Markedsrådet påpekte bl.a. at hensynet til pasientsikkerhet trakk i retning av at markedsføringspåstandene måtte inneholde relativt konkrete løfter om helbredelse eller liknende, for å rammes av loven.

Videre la Markedsrådet i sine premisser til grunn at loven ikke ga grunnlag for å oppstille noe helt klart og kategorisk forbud mot å omtale seriøs forskning i markedsføringen.

Markedsrådet viste også til den alminnelige ytringsfriheten, samt til næringsdrivendes plikt til å informere forbrukerne om sine tjenester, slik dette fremgår av tjenesteloven.

Lasercureclinic Norway Ltd. og Anne Harila ble tilkjent saksomkostninger med i alt kr. 125.000.

Forbrukertilsynet forsøker på sine hjemmesider å fremstille Markedsrådets vedtak som en seier. I realiteten gikk altså Forbrukertilsynet på et sviende nederlag! For tilsynet må det være særdeles pinlig å bli tatt i uriktig lovanvendelse på helt avgjørende punkter!

Markedsrådets vedtak må selvfølgelig innebære at Forbrukertilsynet nå må endre sin praksis overfor alternativbransjen, og legge helt nye normer til grunn for sin vurdering av markedsføringen!

Lasercureclinic Norway Ltd. (Laserklinikken) markedsfører for øvrig heller ikke sin virksomhet på den måte som Markedsrådet forbyr. Vedtaket innebærer derfor ikke at virksomheten må endre på sin markedsføring. Geir Johan Nilsen, Advokat / Attorney-at-law

………

Les også; Den store heksejakten på Anne Harila og ikke minst bør du lese Kan vi stole på et Forbrukerombud som ikke forstår loven og driver grov forskjellsbehandling? I sistnevnte får du et godt innblikk i galskapen Laserklinikken har vært utsatt for.

Vedr. den påståtte tvangsmulkten som Forbrukertilsynet mener står ved lag, men er redusert – så bør også følgende tilføres: Laserklinikken er frikjent fordi det i motsetning til hva Forbrukertilsynet påstår, ikke finnes noen påstander på Laserklinikkens hjemmeside. Markedsrådets vedtaket klargjør mao at en ikke kan ilegges mulkter for påstander som ikke finnes.

Noen ganger vinner rettferdighet og sunn fornuft! Takk til Markedsrådet som har gjort en objektiv og god jobb i denne saken. I over 13 år har altså Laserklinikken blitt forfulgt og trakassert av et Forbrukertilsyn som ikke har forstått loven de “forvalter”. Dette er meget urovekkende!

At Forbrukertilsynet i stedet for å sette seg ned og foreta en grundig gjennomgang av lover og regelverk, dette for å bedre forstå sin oppgave og for å unngå å gjøre samme grove overtramp i fremtiden – velger å late som om de vant frem i Markedsrådet og med det føre folk bak lyset, er like urovekkende.

Så nei – jeg har fortsatt ikke tillit til Forbrukertilsynet. Har du?

……

Ps, vil du bli med meg på vintur til Portugal og Italia, kan du sjekke det ut her. Med dette ønsker jeg dere alle en riktig fin dag. Følg drømmen din – for den kan bli så mye mer enn bare en drøm, og spre kjærlighet og glede hvor enn du ferdes. 🙂

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

GRATIS vinkompendium og vinkurs finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Trude Helén Hole!-kopi 3