Books & Literature News

There is a New Kid in Town – og det vil komme leserne til gode

Endelig – Kulturdepartementet gir Forfatterforbundet forhandlingsrett på vegne av sine medlemmer når det gjelder fordelingen av stipender – og Forfatterforbundet? Jo, det etablerte vi i fjor – les mer her. Og hos oss er alle velkommen, i motsetning til DnF – Den norske Forfatterforening, hvis snobberi lenge har vært omdiskutert. Blant annet har en del av våre største norske krimforfatterne, i følge NRK – ment at det er for vanskelig å bli medlem av DnF. Et annet viktig aspekt er at DnF nesten utelukkende deler ut midler til egne medlemmer, hvilket aldri har vært ok  – men nå er det heldigvis slutt på det. 😉

Skjermbilde 2019-02-07 kl. 09.44.44

– At Forfatterforbundet nå kan dele ut stipend til forfattere, er en en stor seier for den folkelige litteraturen, sier leder av Forfatterforbundet, Jan Ove Ekeberg. – Våre medlemmer, med styret i spissen, har trodd på alle forfatteres rett til å organisere seg i Norge. Nå har vi nådd fram med vårt syn, og ser fram til å jobbe videre for våre medlemmer og alle andre skjønnlitterære forfattere i Norge.

Det nye Forfatterforbundet ble etablert for et år siden, da rundt 40 forfattere møtte opp på foreningens stiftelsesmøte på Litteraturhuset. Langt flere deltok i diskusjonen fram mot etableringen av foreningen, og enda flere har meldt seg inn i etterkant. I dag har foreningen 364, og stadig meldes flere inn. På møtet ble Jan Ove Ekeberg, Helle Stensbak og Eystein Hanssen valgt som henholdsvis leder, første og andre nestleder, med ansvar for hver sin arbeidsgruppe.

Les mer om Stiftelsesmøtet og formål her.

I Kulturdepartementets svar heter det blant annet: «Forfatterforbundet har dokumentert at minst 245 av deres medlemmer har bøker til utlån i bibliotek, mens det totale antallet medlemmer er 364. Til sammenlikning har Den norske Forfatterforening 650 medlemmer, mens Norske barne- og ungdomsbokforfattere har 368 og Norsk Oversetterforening har om lag 330 medlemmer. Vi mener det må legges til grunn at Forfatterforbundet representerer et betydelig antall norske forfattere.»

Flere kan nå få stipend for å skrive bøker – dette vil leserne vinne på! DnF har med dette fått en konkurrent i henhold til å fordele midler – og det er på høy tid. Frem til i dag har dette privilegiet vært forbeholdt DnF, som med det har hatt ene-råderett over fordelingen av de 24 millioner DnF eksempelvis fikk utbetalt i 2017.

DnF har etter min mening med sine tvilsomme utdelinger i årevis jobbet mot litterært mangfold og talentutvikling, for det er nesten utelukkende medlemmer i Den norske Forfatterforeningen som til nå har fått glede av pengene, ifølge Klassekampen. Blant de 47 forfattere som fikk stipend fra Den norske Forfatterforening i 2016, var det bare 4 forfattere som ikke var medlemmer av foreningen, skriver avisen. – og slik har det vært siden tidenes morgen.

– Dette er så drøyt at det i mine øyne reiser tvil om DnF er i stand til å lede jobben med tildelinger av stipend. Alle vi som skriver skjønnlitteratur, innen alle sjangere, må ha en reell mulighet for å få stipend, sier Ekeberg, som er svært kritisk til Det litterære råds innstillinger til Klassekampen.

Han viser blant annet til et tilfelle fra 2016 da to av tre femårige forfatterstipender gikk til forfattere som året før satt i Det litterære råd. Klassekampen skrev den gang om kritikken som kom i kjølvannet av at rådsmedlemmene Markus Midré og Mirjam Kristensen fikk de gjeve arbeidsstipendene med en brutto utbetaling på 230.000 kroner i året.

– Når også nylig avgåtte medlemmer av Det litterære Råd får tildelt millionstipend, går det over alle grenser. Som sagt må det ryddes opp, og vi i Forfatterforbundet tar det som en selvfølge at vi etter hvert får delta i tildelingen av stipendene, sier Ekeberg.

Å forvalte offentlige midler bør være en gjennomsiktig prosess – det er det ikke i DnF. Ja, jeg har tidligere brukt ordet kameraderi, og står fortsatt ved det. Ekeberg er inne på det. Et annet eksempel er Ingvar Ambjørnsen. At en forfatter som tjener millioner har mottatt arbeidsstipend i en lang årrekke, senest i 2017 og nærmest på automatikk – er svært underlig.

Stipender bør ganske enkelt ikke gå til mennesker som tjener millioner på eget virke – det strider i mot stipendordningens formål.

En bør i slike tilfeller kunne få en forklaring på hvorfor midlene fordeles slik eller slik. Alle som ønsker det, bør få innsyn i dokumenter og vedtak, for dette er offentlige midler – men den gang ei. DnF røper intet.

Vel, jeg regner med at de fleste er enig i at når medlemmer i DnF har ni ganger større sjanse for å få midler enn ikke-medlemmer, så er dette en grov skjevfordeling. En kan også stille spørsmål om det faktum at DnF deler ut stipendmidler til medlemmer som har skrevet bøker i over 40 år og tjener millioner – er vel anvendt bruk av statlige stipendmidler.

Begge tilfeller er, slik jeg ser det – ikke i tråd med stipendordningenes formål, hvilket er å skape et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Det litterære råd i DnF bør etter min mening kunne begrunne valgene sine – det gjør de altså ikke, tvert om. Ikke begrunner de avslagene heller. Om du ber om dokumentasjon på hvem i rådet som faktisk har lest søknadene og bøkene dine, så får du ikke opplyst dette. Men nå er det omsider slutt på DnF`s urettferdige enevelde  – og godt er det!

For det har kommet en ny og adskillig mer seriøs aktør på banen – nemlig Forfatterforbundet!

Interim.jpg

Bildetekst: Interimstyret samlet etter valget januar 2018. Bak fra venstre: Asle Skredderberget, Geir Tangen, Jan Ove Ekeberg, Dorthe Erichsen, Helle Stensbak, Trond Vernegg, Arne Svingen og Knut Lindh. Foran fra venstre: Lena Roer, Eystein Hanssen, Ørjan Nordhus Karlsson, Agnes Matre, Camilla Schøyen og Sidsel Dalen. Frid Ingulstad og Monika Nordland Yndestad var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Heine Birkeland)

– Vår nyvunne posisjon skal brukes til beste for hardtarbeidende, skjønnlitterære forfattere, framholder nestleder Helle Stensbak. – Vi skal også samarbeide godt med de eksisterende foreningene for forfattere, og er innstilt på å kjempe side om side med dem for norske forfatteres rettigheter.

Les hele saken på Forfatter.no.

Er du forfatter og vil organisere deg? Her kan du bli medlem.

Kontaktpersoner:
Jan Ove Ekeberg, leder, mobil 414 23 338, ansvar myndighets- og samfunnskontakt

Helle Stensbak, første nestleder, mobil 474 00 047, ansvar finansiering og støtteordninger

Eystein Hanssen, andre nestleder, mobil 922 99 550, ansvar utforming av vedtekter

…….

Ps, vil du bli med meg på vintur til Portugal og Italia, kan du sjekke det ut her. Med dette ønsker jeg dere alle en riktig fin dag. Følg drømmen din – for den kan bli så mye mer enn bare en drøm, og spre kjærlighet og glede hvor enn du ferdes. 🙂

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

GRATIS vinkompendium og vinkurs finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Trude Helén Hole!-kopi 3