Guest Authors Management & Health News

Den store heksejakten på Anne Harila

I dag overlater jeg ordet til gjesteblogger Helge Aspevik som har skrevet et gripende innlegg om myndighetenes heksejakt på Anne Harila som eier og driver Laserklinikken. Harila, som har drevet med laserbehandlinger siden 1973 og har over 43 års erfaring med laserbehandling, har i en lang årrekke blitt utsatt for det jeg vil kalle regelrett trakassering av Forbrukerombudet. Det er mange som reagerer på dette – Aspevik er en av dem. Her er innlegget.

Den store heksejakten. Jeg skammer meg på vegne av myndighetene i dette landet, som forfølger og behandler mennesket Anne Harila som en pest og en plage. Et menneske som har viet snart 45 år av livet sitt for å hjelpe andre mennesker til et bedre liv. Jeg greier IKKE å stå å se på dette myndighetovergrepet, men det er lite jeg kan gjøre dessverre, annet enn å påpeke hva som skjer i disse dager.

Laser er århundrets største og viktigste medisinske oppdagelse i 1960. Den aller første i Norge som forsto viktigheten av dette og ønsket å arbeide med dette var Anne Harila. Hun var ikke bare den første, men også den fjerde yngste i hele vest Europa. Hun har blitt regnet som en av de beste på sitt felt i verden, i tillegg til at hun besitter noe av det beste laserutstyret i sitt slag.

Anne Harila var en populær foreleser i Vest Europa, og er det fortsatt. Hun har drevet med lasere siden 1973, men åpnet sin første klinikk i Norge i 1979. Hun ble prisbelønnet i 2010 for å ha presentert lasermedisin på en fremragende vitenskapelig måte i Laser Bucahrest international congress arrangert av Military Technical Academy. Hun har også vært foreleser i lasermedisin på flerfoldige kongresser som består nettopp av de fremste forskerne i verden.

Anne Harila er hyllet av de fremste i fagmiljøet verden. Jeg har lest så ufattelig mye om denne damen og det lenge før jeg i det hele tatt var klar over at hun var bosatt i dette landet. Hun har vært hyllet verden over blant de fremste forskerne verden har på dette området. I de høyeste fagmiljøer vi har, så har de sånn respekt for denne damen og kunnskapen hennes at hun blir omtalt som Professor Harila.

En av verdens beste fysikere fra Sverige som har lasermedisin som spesialfelt, sier dette: «Anne Harila, Hon är en av Europas mest erfarna laserterapeuter. Hon har med sin verksamhet hjälpt tiotusentals patienter. Den verksemhet hon bedriver er ofarlig. Men Anne er en riktig viking. Hon har alltid varit tvungen att arbeta i stark motvind. Hon har haft läkarkåren mot sig. Hon har haft media emot sig. Hon har haft Helsetillsynet mot sig. Hon har haft Strålevernet emot sig. Hon har haft forbrukerombudet emot sig. Hon har inte gett upp. Hon är en i mine ögon fantastisk människa — en Florence Nightinggale.»

Jeg kunne ha fortalt så utrolig mye om henne, men da hadde det blitt en bok. Bare her i landet har hun personlig behandlet flere hundretusen pasienter der de fleste har fått meget god hjelp ved hjelp av laserne hennes, og helt uten bivirkninger.

Folk fra hele verden har kommet til henne for å få hjelp med helvetesild, migrene, muskelsmerter, tinnitus, astma, allergi, fibromyalgi, vortefjerning, sårbehandling, forskjellige hudlidelser, føflekker, rynker, leddsmerter, arr, betennelser, pollenallergi, senebetennelser pluss en masse mer, men nok om det.

Jeg selv har satt meg inn i en del av dette fordi jeg har slitt med en så konstant smerteproblematikk at jeg bare var nødt til å få hjelp et eller annet sted i verden. Norge henger kraftig etter på denne type vitenskap, og for å si det rett ut, så virker det som det er minimalt med interesse for å oppdatere seg på den vitenskapelige forskningen på dette feltet her i landet.

Hvorfor forholder det seg slik, når resultatene av laserbehandling kan overgå det vi har hatt hittil? Jeg har en stygg mistanke til at en av grunnene til dette er at den største delen av den vitenskapelige medisinske forskningen i dette landet blir betalt av legemiddelindustrien som har som hovedoppgave å drive profitt på salg av tabletter og kjemikalier.

Ønsker vi egentlig vitenskapen velkommen og alle bivirkninger dagens medisin har, bort?

Vi blir bare sykere og sykere, bivirkningene florerer, og hele tiden må vi bare stappe mer og mer medisin i oss for å takle hverdagen. Kroppen er ikke skapt for alle disse kjemikaliene, men så lenge man ikke har lov til å patentere naturlige ting, så blir det slik. Profitt skal stå i høysetet, koste hva det koste vil.

Verden over forskes det intenst på laser. Alle disse vitenskapelige rapportene blir sendt til databasen «US National Library of Medicine National Institutes of Health». Resultatene innen denne forskningen er bare forbløffende, og jeg er sikker på at før eller siden så blir det denne typen medisinsk behandling som tar over mye av skolemedisinen slik vi kjenner den i dag, nettopp fordi den er så effektiv.

Bare se på denne linken for eksempel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Skriv inn f.eks søkerordet «low level laser». Jeg tok et enkelt lite søk og søkte på forskningsrapporter på den type lasere som Laserklinikken Anne Harila bruker, og fant via disse enkle søkeord «low level laser» over 6000 tilgjengelige rapporter som viser at dette fungerer!

Altså vitenskapelig dokumentasjon er det nok av, og kunnskapsnivået til Anne Harila er enestående selv på verdensbasis. Disse rapportene her er vitenskapelige, utført av de fremste forskerne her i verden. Anne Harila som ånder og lever for å hjelpe andre med sin kunnskap og teknologi har gjennomgått en ondskapsfull og grusom prosess i årevis fordi hun har publisert noen av disse rapportene.

Disse vil hindre oss i å motta informasjon fra vitenskapen ute i fagmiljøet i verden. Harila er anklaget for å fortelle folk om laserbehandlinger og dens vitenskapelige forskning, «myndighetene» dvs Markedsrådet gjorde vedtak og har bøtelagt henne for dette, med beskyldning om villedende reklame. Men å gjengi sann vitenskapelig kunnskap kan ikke stemples som villedende!

Et «dommertribunal» bestående av 9 personer helt ved siden av det ordinære rettsvesenet:

  • 1 Professor
  • 1 Sorenskriver
  • 1 Førsteamanuensis
  • 1 Rådgiver
  • 1 Seniorrådgiver
  • 1 Advokatfullmektig
  • 3 Advokater

Og alle disse med personlige varamedlemmer. Forbrukertilsynet (tidligere Forbukerombudet):

  • 1 Fagkonsulent
  • 1 Advokat
På den andre siden står kun et eneste menneske, Anne Harila!
 .
Myndighetene driver altså en utspekulert og sjokkerende utmattelsestrategi mot dette ene mennesket. Vedtaket dette «dommertribunalet» kommer fram til kan heller ikke overklages. Hvilken rettsstat er det vi lever i?
 .
Denne kampen har hun sloss for i alle år, og taktikken er å utmatte henne, ruinere henne på alle måter og drukne henne i brev som hun må svare på. Jeg fikk se et bilde av en brevbunke fra markedsrådet for en tid tilbake, som stort sett består av en haug med advokater og Forbrukertilsynet og som egentlig burde tale forbrukernes sak og bildet viste en kjempebunke med tettskrevne ark på begge sider. Stabelen var enorm! Hele 360 sider med få dagers svarfrist er særdeles utspekulert!
 .
Hun har levert dokumentasjon på dokumentasjon i alle de år de har plaget henne, men ingen ting av dette er tatt til følge – absolutt ingenting. Det ble i stedet sagt at dokumentasjon er irrelevant og ikke skal tas hensyn til. For det er ikke det dette handler om, hun skal tas av «noen» mektige som har råd til å kjøre massivt ut i mot henne.
 .
Tydeligvis er noen redd for at hun skal forsette med sin fantastiske virksomhet, som kan hjelpe en stor mengde mennesker. Vi burde jublet over denne kunnskapen som er bragt til landet vårt, ikke satt himmel og jord i bevegelse for å hindre den i å nå oss!
 .
Her er en oversikt som viser Anne Harilas erfaring med laserbehandling (per september 2013). Norge trenger denne kunnskapen for å ha framgang på dette medisinske feltet. Nasjonen Norge skulle ha jublet for å få en slik fantastisk kunnskap til landet, fordi Anne Harila er ikke hvem som helst.
 .
En stor mengde fattige mennesker har fått gratis hjelp av Anne Harila og hennes lasermaskiner. Hvilket legekontor i dette land yter slik gratis omsorg og hjelp til syke hjelpetrengende mennesker som ikke kan betale for seg? Det viser hvilken omtanke hun har for andre og det er derfor jeg engasjerer meg. De som kjenner henne, kjenner også hennes generøsitet og hjertevarme.
 .
Hvorfor engasjerer jeg meg i dette? Jo, fordi det faktisk er meg og deg dette gjelder. Jeg engasjerer meg i denne saken fordi det hele er et hån mot vitenskapen ellers i verden, og fordi dette også til syvende sist berører både meg og deg ved at det offentlige bryter lover og regler for å sikre seg et system som blir satt foran mennesket. Det MÅ IKKE få utvikle seg – det må STOPPES!!
 .
Ingen burde hatt noen rett til å plage et enkelt menneske på denne måten, selv ikke det offentlige som insisterer på å få tenke for oss og frata oss alt som heter handlefrihet.
 .
Dette burde ha vært høyst aktuelt for alle landets journalister, men ingen av disse bryr seg og ingen av de våger å tale systemet i mot. Vi andre har resignert og bryr oss ikke en døyt om et menneske blir plaget livet av på denne måten. Få av oss, om noen, hadde klart å overleve en slik behandling.
 .
Folk har rett på opplysning, men det offentlige har det fryktelig travelt med å nekte oss slik opplysning. Skulle tro det var nord Korea vi bodde i. Sånt går ikke an! Dette er også et overgrep mot oss, folket!
 .
Forbrukertilsynet har til og med hengt seg opp i at Facebooksiden hennes har fått mer enn 210 000 «likes». Selv det stikker i disse myndighetenes øyne. Det er jo du og jeg som trykker likes, dersom det er noe vi liker. Det neste blir vel at vi blir straffet også for det?
 .
Dette er bare en ren heksejakt som begynte for lenge siden da det ble oppdaget at laseren fungerte og at dette med tiden ville bli en økonomisk trussel for disse som setter profitt høyere enn menneskeverdi!
 .
Anne Harila har ikke brutt noen lov, hun har strukket seg mye lengre enn loven krever og likevel så skal hun knuses. At hun framlegger vitenskapelige rapporter som er godkjente ute i det store forskningsmiljøet anser norske myndigheter som svært helseskadelig for oss, ser det ut som. Vi skal ikke vite noe om denne type behandling, alt skal kureres med kjemikalier!
 .
Forbrukertilsynet skal være folkets tjenere, ikke høye herrer som er satt til å råde over folket og frata oss rett på forskingsresultater. Johann Wolfgang von Goethe sa en gang: «Intelligente mennesker er aldri så skarpsindige som når de gjør urett» Det er faktisk sant! Skal vi bare stå og se på at slikt skjer?
 .
Mange driver med alle former for lasere, men INGEN i dette land har den kunnskapen som Anne Harila har opparbeidet seg i løpet av de snart 45 år hun har praktisert omkring i forskjellige land. Hun regnes for en av de store i fagmiljøet som består av verdens fremste eksperter på området, og mange av disse er høyt anerkjente forskere.
 .
Når dette kan endre på det enorme markedet som kjemikaliemedisinen står for, så er det ikke så rart krefter settes inn, særlig når Europas største laserklinikk eies av Anne Harila. Som sagt ikke uventet at «noen» står gjemt i skyggene og trekker i tråder, særlig ikke når denne «noen» betaler det meste av utviklingen av kommersielle medisiner som kan selges til meg og deg. Se i felleskatalogen på hvilken som helst medisin, man DRUKNER i bivirkninger. Ny vitenskap uten alt dette burde vært ønsket velkommen med åpne armer, ikke straffet og bøtelagt slik det gjøres i dag.
 .
Jeg håper noen som tror på rettferdighet, tror på vitenskapelig framgang, og som tror på det norske folk kan være i stand til å bidra med noe som gjør at rettferdigheten kan bli i varetatt. Sannheten er at myndighetene burde være ydmyke og takknemlige for at Anne Harila brakte denne kunnskapen til landet, men det er de ikke.
 .
Forbrukerombudet (nå Forbrukertilsynet) er anmeldt for falsk forklaring: Laserklinikken Anne Harila UK politianmelder Forbrukerombudet for falsk forklaring
.

Laserklinikken til Anne Harila er å finne her: Laserklinikken.no

En oversikt som viser hva Anne Harila har av erfaring med laserbehandling (oversikten er fra 2013): September 2013 – 40 years experience with lasertreatments

Skrevet av Helge Aspevik

Skjermbilde 2018-04-09 kl. 19.41.34