News

Når barnvernet selger barn!

Barnehjem

“Da den 10 år gamle jenta ble akuttplassert av barnevernet for noen uker siden, ønsket familien (og jenta) en familieplassering hos eldre søster på snart 30 år. Jentas eldre søster hadde egne barn og ønsket sterkt å hjelpe veslesøsteren sin, og var godt rustet til å bistå i en familieplassering. Hun ville gjøre dette helt gratis.

Barnevernet godtok ikke dette, og plasserte henne i stedet hos teamleders søster som p.t. var uten jobb. Teamleders søster fikk samtidig med plasseringen penger fra barnevernet, for å være beredskapshjem.

Nærmere begrepet handel med barnevernbarn kommer vi ikke i Norge. Saken er nå klaget inn for kontrollutvalget og hele barneverntjenesten er krevd inhabil, i tillegg til at barnevernet er saksøkt som følge av det inntrufne.

Det er grunn til å anta at inhabiliteten var en medvirkende årsak til plasseringen som barnevernet foretok utenfor hjemmet. I hvert fall fremstår det slik sett utenfra, og fra familiens ståsted. Dette er tilstrekkelig for å konstatere inhabilitet i en slik sak.

Det er ikke første gang vi har opplevd lignende. For ca. et år siden opplevde vi akkurat det samme; men da ble plasseringen foretatt hos saksbehandler selv. I den saken ble det fastslått inhabilitet, og nytt barnevernkontor måtte overta saken. Begge tilfellene har funnet sted i forskjellige barneverntjenester på østlandet.” Innlegget er skrevet av advokat Olav Sylte, i Barnevernjuss, og jeg har tillatelse til å gjengi det her.

……….

Barn er en salgsvare! Det begynner nå å bli klart for stadig flere at barnevernet er blitt en institusjon der barn er en populær salgsvare, hvis fosterfamilier og involverte tjener gode penger. Tilfellene som beskrevet over, er triste eksempel om hvordan mennesker i offentlig administrasjon grovt misbruker sin stilling. Dette er åpenbar korrupsjon!

Det er på tide at det offentlige nå begynner å stramme inn hvordan etatene utøver sitt virke og hvordan tjenestene forvaltes – ja, jeg snakker også om NAV hvis arroganse, system og inkompetente saksbehandlere gjør folk syke. Saksbehandlere som åpenbart bryter regler og setter egne interesser foran den/de det gjelder – bør vite at den type utøvelse vil få konsekvenser – for saksbehandler!

Bør få konsekvenser. Det er innlysende at Barnevernet bør fjerne en del råtne egg. I tillegg bør hele systemet evalueres og rutiner og prosesser bør endres. Prosessene bør være transparente og bør foretaes av uavhengige fagfolk som ikke tjener på hverken det ene eller det andre resultat.

BV er i dag en institusjon som ikke har kontroll på noe som helst, der sunn fornuft, empati og gode løsninger må vike for penger og grådighet.

Ansatte i barnevernet som misbruker sine stillinger som beskrevet, og tilegner barn til egen familie eller seg selv for å tjene en ekstra årslønn – bør ganske enkelt miste jobben. Her er tilsvarende grotesk sak fra Drammen, der saksbehandler burde mistet jobben for lenge siden. Flere saker fra Advokatfirmaet Sylte finner du her. Her kan du lese Kvinne dømt for å ha beskyttet sitt barn, og Når NAV tar liv.

Noen i barneverntjenesten må nå ta ansvar om troverdighet og tillitt skal tilbake – for som beskrevet over kan vi ikke ha det. Barn er ikke en salgsvare!

Anonyme bekymringsmeldinger utgjør en stor fare for barn og familier. Når nevnte er sagt – bør det heller ikke være lov å sende inn anonyme bekymringsmeldinger. Det bør være innlysende at tar en kontakt med Barnevernet, så skal det være fordi det er en grunn til det. I dag sendes det inn meldinger over en lav sko, og av grunner som er horrible og ikke en gang har med barn å gjøre – men dette ødelegger liv, og bør forbys.

Melder en noen til Barnevernet, bør en ha anstendighet nok til å gjøre det ved navn og fordi det er en reell frykt! For dette handler om barns liv!

…….

Ps, vil du bli med meg på vintur til Portugal og Italia, kan du sjekke det ut her. Med dette ønsker jeg dere alle en riktig fin dag. Følg drømmen din – for den kan bli så mye mer enn bare en drøm, og spre kjærlighet og glede hvor enn du ferdes. 🙂

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

GRATIS vinkompendium og vinkurs finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Time spent with good books is never wasted. (2)

0 comments on “Når barnvernet selger barn!

Leave a Reply