News

TV2 er ute og kjører

Redaktøransvaret har definitivt sviktet. En PFU-sak vil bli interessant. Det er spekulativt, tendensiøst og uforsvarlig av TV2 å kjøre en slik sak. Og faktisk farlig. I en slik tragisk og tilspisset situasjon er det relevant å faktisk stille kritiske spørsmål ved TV2s agenda.

Fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk (IJ, Gunnar Bodal-Johansen, sier at TV 2 kan ha brutt Vær Varsom Plakatens paragraf 3.3 som sier at personer skal bli gjort oppmerksom på at de er i en intervjusituasjon.

– Det er klart at når man intervjuer en person, uten å ha undersøkt hvem man snakker med, så er det et særlig krav til at vedkommende blir presentert for situasjonen. Reporteren bør presentere seg og fortelle vedkommende at man er på direkte-TV. Det er det minste kravet man må stille. Ved å ikke gjøre oppmerksom på dette, vet man heller ikke om dette er en person som må beskyttes mot seg selv, sier Bodal-Johansen og legger til at mye tyder på at denne intervjusituasjonen ikke var avklart. På sin Facebook-side skriver Pegida-leder Hermansen at han er sint:

– TV2 har hengt ut en ung mann, og vist for en hel verden at han har gjort noe svært dumt og uakseptabelt. Hermansen stiller spørsmål ved den unge mannens vurderingsevner.

– Da kan TV2 ikke være så uprofesjonelle at de fullstendig glemmer “Vær varsom-plakatens” punkt, skriver han videre.

Hermansen viser til Vær varsom-plakatens punkt 3.9 som sier at man skal opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen.

“Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre”, lyder formuleringen i pressens Vær varsom-plakat.

Og slik jeg ser det – er Vær-varsomplakaten totalt fraværende i denne saken. TV2 skulle aldri ha vist innslaget. Det som datt ut av guttens munn, var ikke spesielt smart – og jeg tror ikke det var spesielt gjennomtenkt heller. For meg virker dette som et utslag av adrenalin og forvirring.

Og er reporteren, Kadafi Zaman noe bedre? 

Vi har alle sagt ting vi ikke bør, både i tide og utide. At TV2 som den giganten de er, kjører hardt ut mot en gutt som virker noe i ubalanse, er derfor underlig. Jeg noterer meg at også Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum er ute i sitt siste bloggpost og kjører hardt mot den unge mannen og våser om at rasismeuttalelser kan straffes inntil 3 år – vel, redaktøransvar – hva er vel det? Mulig Stavrum også bør sette seg litt inn i Vær Varsom plakaten.

Norsk presse skriker etter blod – og det får de!

Trude Helén Hole

0 comments on “TV2 er ute og kjører

Leave a Reply