News

En kvart milliard til USA i bistand

(TV2) Amerikanske organisasjoner får en kvart milliard kroner fra det norske bistandsbudsjettet hvert år, i følge TV2. U-hjelpen til USA går til tenketanker, forskningsinstitusjoner og universiteter. Spørsmålet jeg må stille er hvorfor det ikke settes inn en kvart milliard årlig til tilsvarende i Norge; til norsk skole og utdanning generelt, til forskning, teknologi og utvikling av fornybar energi etc. – jeg vil tro dette kunne løst en del viktige problemstillinger vi vil møte i fremtiden.

Til TV2 sier Bård Glad Pedersen at dette er vel anvendte penger. Harvard University i Boston er verdens mest kjente universitet og en av mottakerne. Men også det rikeste, med over 140 milliarder kroner i oppbygde fond. Likevel fikk de 2,6 millioner kroner i støtte fra det norske bistandsbudsjettet i 2014. Pengene gikk til opplæring av afrikanske finansministere.

– Dersom Harvard kan bidra til kunnskapsutvikling som bidrar til å nå viktige utviklingsmål innenfor fattigdomsbekjempelse og sykdomsbekjempelse, så vil vi bidra til denne type kunnskapsutvikling, sier statssekretær Bård Glad Pedersen til TV 2.

Generøse. I Washington D.C ligger det flere organisasjoner som får norsk støtte. Global Finacial Integrity (GFI) fikk ti millioner i 2012 og i 2013. GFI jobber for større åpenhet rundt pengetransaksjoner i verden. De ser særlig på pengestrømmer ut og inn av de fattige landene. Raymond Baker er president og grunnlegger av GFI. Han sier den norske regjeringen har vært veldig generøse.

– Hvorfor får dere denne støtten fra Norge?

– Fordi Norge har en riktig oppfattelse av hva som behøves i de fattige landene for å bidra til økonomisk fremgang. Derfor gir de penger til oss, sier han til TV 2.

Visstnok kontaktskapende. De fleste organisasjonene som får støtte er forskningsinstitusjoner. Noe av midlene går til prosjekter i fattige land. Mens andre brukes til å utarbeide rapporter. Clinton-familiens organisasjon, The Clinton Foundation, får absolutt mest penger fra Norge. Dette er også en organisasjon som norske politikere og kongefamilien ofte besøker i New York. Også Brookings Institution i Washington får norske bistandsmidler. Her holdt utenriksminister Børge Brende (H) et foredrag i juni. Brende avviser at pengestøtten er et forsøk på å kjøpe seg innflytelse og innpass hos viktige amerikanske politikere.

– Det er absolutt ingen sammenheng mellom hva vi bidrar til med denne typen forskningsmidler og hvor eventuelt norske politikere blir bedt om å holde foredrag, sier han til TV 2. Kristelig Folkepartis leder, Knut Arild Hareide, er sterkt kritisk til at bistandsmidlene brukes på denne måten.

– Bistandsmidler skal gå til sosial og økonomisk utvikling i fattige land. Og vi reagerer på at en del av bistandsmidlene går til denne typen institusjoner, som ikke har bistand som primært formål, sier Hareide.

En intern rapport fra UD, utarbeidet av Norwegian Peacebuilding Resource Centre, viser også at denne støtten gir bedre adgang til topp-politikere i Washington. I rapporten står det blant annet:

«UD finansiering gir norske statsråder, parlamentarikere og andre myndighetspersoner adgang til utenrikspolitiske eksperter, spesielt i Washington, som ellers hadde vært vanskelig å få i tale. Finansieringen av tankesmier gir, i noen tilfeller, også bedre adgang til kongressen og administrasjonen i Washington

– Dette er ikke u-hjelp, sier Hareide; -pengene skal brukes på folk som trenger det, og ikke for å oppnå politiske kontakter og inngang til personer vi ønsker å snakke med, sier han.

Frp-støtte. Fremskrittspartiets nestleder og medlem i Stortingets utenrikskomité, Per Sandberg, er imidlertid ikke veldig kritisk til bistanden til USA.

– Mye av dette er indirekte riktig fordi man forsker på systemer og verktøy for å redusere fattigdom. Så mye av dette er berettiget, sier Sandberg til TV 2. I 2014 fikk amerikanske organisasjoner 263 millioner norske bistandskroner.

……….

Jeg støtter Hareide fullt ut. Når det gjelder Sandbergs uttalelse – ps, vi har fattigdom i Norge også! Hva med å gripe tak i dette først? Etter mitt syn er det ganske innlysende hvorfor en kvart milliard plasseres ut til amerikanske organisasjoner som fra før er overloaded i penger og ressurser; norske politikerne kjøper seg opp i internasjonal hiearki under dekke av “bistand”.

Dette er altså et godt, men hårreisende eksempel på misbruk av våre penger og viser hvordan politikerne er mer opptatt av å synliggjøre seg selv, enn å sette Norges ve og vel i første rekke. Se under aktuelt for flere av mine artikler i tilsvarende saker.

Min konklusjon er at 263 millioner selvsagt bør gå til Norge AS – årlig! Til norske skoler og generell utdanning, til å fylle opp tomme svømmebasseng og ruste opp idrettsanlegg for å forebygge helseskader, samt til teknologiutvikling av fornybar energi og generell forskning, for å nevne noe – områder som også vil komme verden til gode. Norske politikere?

Vel, jeg gremmes!

……..

Om denne bloggen; bloggens eier heter Trude Helén Hole. Hole er kjent som Norges mest hardtslående blogger ifølge Nettavisen og Norges beste jenteforfatter ifølge Dagsavisen. I tillegg er hun Norges kuleste sommelier, sies det. Hennes bøker og vinkurs finner du her og mer om hennes forfatterskap finner du her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

Til Holes forfatterside og tilbakemeldinger fra media

Gratis vinkompendium og digitale vinkurs – klikk her

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

My Books – You Tube – Modeling – Vinkurs– Referenses – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

You will find my English company site right here and click here for my English Author site. For translation of this text – then click to the right.

0 comments on “En kvart milliard til USA i bistand

Leave a Reply