Guest Authors Management & Health News

Våre politikere og det store landssviket

Våre politikere – samtlige av dem – er landssvikere, eller forrædere. Og hadde vi nå vært i 1945 hadde samtlige av røkla blitt stilt for retten. Spørsmålet er; hvorfor sitter vi alle og ser på at våre landssvikere får boltre seg fritt ødelegge Norge uten å gjøre noe med det? Vi burde gjort som i 1789, stormet Stortinget og ført samtlige politikere for retten, og deretter satt inn et interimstyre!

Forræderi omfatter betegnelsen bedrag eller svik, og er en særlig handling rettet mot statens sikkerhet eller selvstendighet. Det skilles gjerne mellom høyforræderilandsforræderi og krigsforræderi. Høyforræderi er forbrytelser mot statsforfatning og statsoverhodet. Landsforræderi er forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet. Krigsforræderi er å yte fienden bistand i krig. Så da er vel landsforræderi riktig utrykk å bruke om våre politikere som bør sparkes på dagen, alle som en.

Dagens gjesteblogger er nok en gang Eivind Salen i Motvind Norge som kjemper en utrettelig kamp mot ødeleggelse av Norge. And it goes like this;

“Ta en titt på disse bildene. Ta en titt på dagens #NRKDagsrevyenNRK Nyheter. Begge deler er alvor. Vannmagasinene, fordi det er dette som skal gi oss lys i lampen og varme i huset gjennom vinteren, kraft til næringslivet og frivillighets-Norge, og til landbruket. Magasinene er rekordtomme, og vi betaler derfor blodpris. Selvsagt er det også tenkelig de kan bli helt tomme, eller så tomme at de ikke kan tappes lenger, og da er vi tomme for strøm.

Dette er en villet politikk, der det politiske Norge med politisk ledelse og forvaltningen har gitt fra seg kontrollen til markedsaktørene og til Europa. Markedsaktørene er interessert i høyest mulig pris. Men ikke at folk skal bli så sinte at presset mot politikerne skal bli så sterkt, at systemet endres.

Derfor betaler staten tilbake 80 % av alt over en gjennomsnittspris på 70 øre for måneden, og Senterpartiet med finansministeren går på svalestup mot sperregrensen. Hvorfor i all verden finner grasrota i Senterpartiet seg i dette?

Samme spørsmål kan stilles grasrota i Arbeiderpartiet.

Men nå gjaldt det bildene, de rekordlave magasinene og alvoret. Vi har tidenes krise i energipolitikken, aldri er våre felles ressurser forvaltet dårligere enn nå. Og vår statskanal, ærverdige Norges Rikskringkasting NRK, de er alle andre steder enn på ballen. Det er forstemmende å se dekningen.

De finner en mann på bygda som er villig til å etterlyse vindmøller (sic) på TV. Hver vindturbin produserer 0,013 TWh i året. 13 GWh. Som dere ser av det ene bildet, over kraftflyt, eksporterer Norge opp mot 20 GWh til Tyskland og 20 GWh til Danmark. Sammen med Nederland er det like mye som vindkraftverket Vardafjell produserte i hele fjor.

Vindkraft er ren gift i kraftsystemet vårt. Det er private aktører som skattefrit rasker til seg milliarder av kroner, skreller toppene av de avsindige pengesummen kraftproduksjonen i Norge genererer når den gjøres så dyr som den er nå. Ikke i Rogaland og ikke i Agder finnes det offentlig eide vindkraftverk. Derimot finnes det flere med bankkonto i Luxembourg. For eksempel Egersund vindkraftverk, det som er illustrert på bildet.

Hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor, hvorfor er dere ikke på denne ballen, NRK? Offentlige penger til private aktører i skatteparadis, med naturødeleggelser på kjøpet, er ikke det en sak for den fjerde statsmakt?

De får seg også til å «håpe på regn» i NRK. Vi er et land som nå dyrker toppidrettsutøverne våre. Hvor er topputøveren som «håper på ting»? Sjakkspiller Mikhail Tal sa «Enhver sjakkspiller er selv ansvarlig for sitt hell» etter at en fyr hadde ønsket ham lykke til i en sjakkturnering.

Det er rekordlav vannstand i magasinene på Vestlandet, og de produserer likevel over 40 % for å forsyne også naboregionen Sørvest, som sender videre til Europa. 9,7 % er fyllingsgraden. Det endret seg med -1,4 % forrige uke.

I dette miljøet er omstillingsevnen i våre regjerende styringspartier så svak at finansminister og partileder Vedum ennå vil selge inn budskapet at vi «får mer å rutte med» og «renta er problemet», og næringsminister, energiminister og vel også klimaminister vil bygge ny kraftkrevende jalla-luftslott.

De vil elektrifisere sokkelen, og håpe på regn. Det er det de vil bli husket for.

Det er dette som er så alvorlig. For det angår oss alle. Hver måned betydelig økte utgifter for oss alle, natur som forsvinner foran øynene på oss, og politiske ledere som kvier seg for å snakke om realitetene, og medier som kvier seg for å konfrontere dem.

Det er ikke gitt dette vil gå godt. Ta en titt på bildene. Det viser at det går meget, meget dårlig, og vil bli verre, får det fortsette. Dette må vi ut av. Da trengs handlekraft. Og da må man våge å stille rett diagnose, våge å gi rett medisin. Våge å snakke om andre ting enn været.

Det er servert.

✊

www.motvind.org

www.energiognatur.no

Motvind Norge

My latest posts – please share if you want to

………………@…………………

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us. 

Debattinnlegg om den usolidariske og ulogiske kunstavgiften