Guest Authors Management & Health News

Stortinget stemte nei til å begrense strømeksport, og ja til flere norske konkurser

Dagens gjesteinnlegg er skrevet av Eivind Salen i Motvind Norge. “Nok en dag med dyrest strømpris i Nord-Europa. Og nå begynner det å bli absurd. Jeg har til og med lagt ved værmeldingen for dagen. Varmt vær og vind. Det vil si at vi BÅDE trenger lite strøm (fordi det allerede er varmt) OG at den nye vilt utbygde vindkraften skulle produsere godt (8 til 10 m/s er nær ideelt for vindkraftverk), men LIKEVEL har vi de høyeste spotprisene i Nord-Europa.

Og vi tar romslig i når vi kaller det «Nord-Europa». Det går helt ned til Frankrike og Østerrike, de to eneste land på kartet med høyere priser enn oss. Vi har 4 ganger høyere pris enn Sverige, 4 ganger høyere pris enn Finland.

Og vi har den billigste kraften å produsere, og vi har mest av den. På Vestlandet sør for Dovre og Sognefjorden er det størst kraftoverskudd i hele Europa, det skulle være rimelig trygt å si. Ingen kan matche 20-30 TWh overskudd, år ut, og år inn.

Men vi har den dyreste strømmen. Og Statsråder og kommunikasjonsdirektører kan stå på #NRKDebatten så mye de vil, og si dette er en «ekstremsituasjon» og at dette er «uønsket» og late som de tar kritikken til seg, men det er en VILLET politikk, og de ER ansvarlige.

«Tilgangen med rikelige mengder med rimelig energi skal være fortsettelsen i Norge» Det er sitat fra programmet, statsråd Terje «Trygghetsveier» Aasland, han som sa 420 kV kablene som vil trekke de høye prisene nordover er «trygghetsveier». Han representerer Arbeiderpartiet, og de er i regjering med Senterpartiet.

Det er veldig vanskelig for oss vanlige folk å nå frem til toppledelsen i disse to partiene, selv om det skulle være vår tur nå, så grasrota må gjøre sin del av jobben. Det samme må alle fagorganisasjoner, og selvsagt alle opposisjonspartier. I går, på Stortinget, ble det ene forslaget etter det andre stemt ned, forslag som kunne begrense den tvers igjennom ødeleggende krafteksporten og som kunne få oss til å tenke oss om før vi bygde «trygghetsveier» for europeiske kraftpriser nordover.

Det finnes ikke noe viktigere. Bedrifter og landbruk går konkurs, og legger ned virksomhet nå. Husholdninger sliter nå. Det vil bli verre.

Giften i det tilforlatelige utsagnet til statsråd Aasland med trygghetsveiene, er at det skal være «tilgang med rikelige mengder rimelig energi i Norge». Da er spørsmålet: Tilgang for hvem?

Her skulle det være nok av folk i grasrota i Senterpartiet og Arbeiderpartiet som har riktige svar. Men hvilket svar har toppledelsen og regjeringen?

Vi ser jo svaret, i skjermbildet fra Electricity app, der jeg har gjort jobben med å skrive ut litt tall sånn at folk skal skjønne hva det er for noe. Vi har i Sørvest-Norge 6,6 TWh igjen i vannmagasinene våre, de er over 17 TWh når de er fulle. De er rekordtomme, og på Vestlandet, er det enda verre. De er kritisk nedtappet.

Allikevel produserer de for 50 % av kapasiteten og tapper med det vann for 120 GWh (0,12 TWh) i løpet av et døgn, hvis de fortsetter å tappe 50 % (Til sammenligning er årsproduksjonen til vindkraftverket Stigafjellet som står ved siden av vindkraftverket Måkaknuten i Bjerkreim (bildet), cirka 93 GWh).

Ut til Europa gikk den timen utenlandskablene med en samlet effekt på 1849 MW, tilsvarende 44 GWh (0,44 TWh). Det er omtrent nøyaktig det samme som årsproduksjonen til Vardafjell vindkraftverk i Sandnes i 2021 (43,9 TWh). Altså hele årsproduksjonen til Vardafjell vindkraftverk forsvant til Europa mellom klokken ti og elleve i går kveld.

Det var på et tidspunkt kraftprodusentene her fikk 1,82 kr/KWh for vannet sitt. Erfarne lesere hos meg skal vite at når man går fra GWh til KWh så setter man bare millioner bak. 120 GWh er 120 millioner KWh. Ganget med 1,82 kr/KWh blir det en bra pris. Og de tapper villig vekk, selv om vannmagasinene er kritisk lave, og selv om det nå og fremover vil gi betydelige problemer for husholdninger, landbruk og næringsliv. Og all offentlig virksomhet som trenger å betale for strøm.

Løsningen til regjeringen og energikommisjonen de har satt sammen, er å sette opp flere vindkraftverk sånn at private investorer, selskap og fond også får tilgang til den «rikelige, rimelige krafta» vi har i Norge, og som fellesskapet eier. Vannkraftverkene i Norge er nemlig nødt til å være offentlig eid. Det står i loven.

Men vindkraftverkene, de trenger ikke være offentlig eid, og det er fritt frem for dem å sette opp selskapsstrukturer som gjør at de ikke betaler skatt til den norske stat. På denne måten forsvinner enorme pengesummer årlig ut av det norske systemet, ved siden av naturområdene som går tapt og boligområdene som ikke lenger blir egnet å oppholde seg i.

Derfor har vi høyeste strømpriser i Nord-Europa. Det er ikke så absurd at vi har det, som det er absurd at det er villet”. Eivind Salen.

Www.motvind.org

Www.energiognatur.no

Motvind Norge

…………….@……………….

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us. 

Debattinnlegg om den usolidariske og ulogiske kunstavgiften