Management & Health News

Et hav av plast

Ope seminar om kjeldene og løysingane. Om vi ikkje gjer noko, er det snart meir plast enn fisk i hava. Strandrydding, plastsortering, kunstgras, mikroplast, emballasje og kle er tema, men og kva vi sjølv kan gjere med eige forbruk. Velkommen til seminar!

Hafstad vidaregåanda skule,
Hafstadvegen 49
25. mars klokken 14:00 til 17:00

Hav

Program:

Kl. 14 00: FØRSTE BOLK: STODA
1. NATUREN – livsgrunnlaget vårt v/Jorunn Vallestad, fagrådgjevar i NVF
2. HAVET – plast på avvegar v/Janne Bareksten, mastergrad i marin forsøpling
3. KJELDENE – kor kjem plasten frå? v/ Dagny Alvik, senioringeniør hos Fylkesmannen
4. KLIMAOMSTILLING – også i Sogn og Fjordane v/Ida-Beate Mølmesdal, rådgjevar klima og miljø, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kl. 15.15 Kaffi- og fruktpause

Kl. 15.30: ANDRE BOLK: LØYSINGANE

1. STRANDRYDDING – eit pilotprosjekt med Strandryddedag halve året. Pilotprosjekt i Sunnfjord i samarbeid med Sparebankstiftinga og Sunnfjord Miljøverk. Arne Øvrebø, SUM og Marit Bendz, Naturvernforbundet i Sogn & Fj
2. PLASTSORTERING – Kvifor sorterer ein i Sogn og Nordfjord, men ikkje i Indre Sunnfjord? Jøril Hovland, SIMAS og Svein-Ottar Sandal, NoMil m fl
3. KVA ER PÅ GANG – nasjonalt og lokalt? Dagny Alvik, Fylkesmannen i Sogn & Fjordane

Kl. 16.30: OPPSUMMERING/AVSLUTNING
Korleis jobbe vidare politisk?
Inspirasjon til kva kvar og ein kan gjere sjølv.

Kl. 17.00: SLUTT

Inngang kr. 100.-, evt innmelding i Naturvernforbundet kr. 200.-
Gratis for medlemmer i Naturvernforbundet, Natur & Ungdom og studentar. Facebooksiden vår finner du her.

Skjermbilde 2017-03-21 kl. 11.13.48.png

Skjermbilde 2017-03-21 kl. 10.49.26

Så dere videoene over? Jeg håper dere er med og hjelper til ved å spre dette innlegget og melde dere inn i Naturvernforbundet, og ikke minst – plukker opp søppel og plast dere finner rundt om i naturen og kaster det der det hører hjemme, det gjør jeg! Les og se filmen i Plukk det opp!

Tusen takk, hilsen Trude Helén Hole:-)

Online-Yellow-970x250