News

Helse må inn i politikken

VI MÅ JOBBE HELSEPOLITISK FRAMOVER

luneng-1

Rolf Luneng: De siste fire årene har lært meg mange viktige ting i kampen for legers og pasienters rettigheter i Norge. I løpet av denne tiden er det blitt tydelig at vi må stå enda sterkere sammen, komme oss ut av facebookgruppene og møte virkelighetens verden der ute. For virkeligheten er at «pasientenes helsevesen» bare kan realiseres av nye politikere som inkluderer pasienter, pårørende og helsepersonell i et felles løft for folkehelsen. Nå har vi alle sjansen til å bidra til oppfyllelsen av dette nødvendige helseløftet for alle de syke som fortsatt ikke får hjelp og rett behandling til å bli friske – og de er altfor mange.

Derfor er jeg svært glad for at Lise Katrine Karneval Askvik og mange andre kloke,kunnskapsrike og empatiske mennesker har tatt initiativet til å danne et nytt politisk parti, Helsepartiet, som vil jobbe hardt med de store og uløste utfordringene. Nå har du og jeg sjansen til at nye politikere vil tale vår sak på Stortinget fra neste høst. Initiativtakerne trenger kun 5000 originale underskrifter som er kravet for å registrere et nytt politisk parti i Brønnøysundregisteret. 3000 underskrifter er allerede klare. La oss alle gå inn på hjemmesiden deres, signere på skjemaet, printe det ut og sende det til Romerike Fysioterapi.

Få gjerne med deg familie, venner og naboer til å signere, slik at de resterende 2000 underskriftene kan samles inn som snarest.

Signer her.

Helsepartiets FB side.

Fra VG.

Dersom vi skal lykkes i vår innsats for de mange kronisk syke, borreliosesyke, ME – syke og andre udiagnostiserte eller utilstrekkelig behandlede syke, må vi jobbe langsiktig, målrettet og helsepolitisk inntil nødvendige tiltak og endringer blir gjennomført i forvaltningen og i helsevesenet. Dette vil kreve alt vi har av ressurser, mot og styrke i mange år framover. Men vi skal lykkes.

La oss stå sammen og aldri gi opp. Helsepartiet får min stemme i dag. Rolf Luneng.

…..

Del gjerne innlegget om du er enig. Det er jeg, for jeg er lei av politikere som nedprioriterer helse og tramper på syke som kan få hjelp – men ikke får det.

logo-med-info