Asker vil frata Anita-Elisabeth Bjørklund (26) personlige assistenter – frykter et liv på sykehjem

Gjesteinnlegg av Marianne Malmstrøm, Høvik. Jeg var styreleder i Dr. Rolf Lunengs støttegruppe i anledning hans søksmål mot Helsepersonellnemnda for å få tilbake autorisasjonen han ble fratatt for å ha behandlet mange borreliosepasienter med langvarige antibiotikakurer. Jeg er fortsatt sterkt engasjert i saken – til tross for at jeg mistet min mann i fjor etter nesten ni…

Helse må inn i politikken

VI MÅ JOBBE HELSEPOLITISK FRAMOVER Rolf Luneng: De siste fire årene har lært meg mange viktige ting i kampen for legers og pasienters rettigheter i Norge. I løpet av denne tiden er det blitt tydelig at vi må stå enda sterkere sammen, komme oss ut av facebookgruppene og møte virkelighetens verden der ute. For virkeligheten…

Borrelialegen min går til rettssak mot Staten

Borrelialegen min går til rettssak mot Staten, skriver Lars Monsen på sin FB side i dag. Lars Monsen. Borrelialege Rolf Luneng går til rettssak mot Staten ved Statens helsepersonellnemnd i september for å kreve sin legeautorisasjon tilbake. Han har alliert seg med advokat Geir Lippestad for å kjempe mot Staten. Luneng ble fratatt sin legelisens…