News

Religiøs svindel i 40 millioners klassen

(Vårt landFylkesmannen i Oslo og Akershus har konkludert i saken mot Oslo katolske bispedømme og krever 40 millioner tilbakebetalt etter medlemsrot hos katolikkene. Kravet gjelder statsstøtte for personer som har blitt innmeldt Oslo katolske bispedømme (OKB), uten at de selv har meldt seg inn.

IMG_4021

– Dette strider mot trossamfunnsloven og underliggende regelverk og er ulovlig, skriver Fylkesmannen i et brev som ble sendt til Oslo katolske bispedømme mandag.

– Vi har en helt annen lovforståelse enn Fylkesmannen, sier fungerende administrativ leder i OKB, Lisa Wade, til Vårt Land.

Kravet fra Fylkesmannen gjelder årene 2011 til 2014 og er spesifisert slik:

• 2011: 2,7 millioner

• 2012: 7,3 millioner

• 2013: 12,4 millioner

• 2014: 18,2 millioner

Tydelig krav. Fylkesmannen er tydelig på at bispedømmet har brutt loven. Instansen viser til at biskopen selv i et bisperådsmøte ville ha slutt på registreringspraksisen. Dette viser at bispedømmet selv var innforstått med at registreringsmetoden som ble benyttet i det minste var tvilsom, skriver Fylkesmannen og legger til:

«Fylkesmannen mener at saken er svært alvorlig, og at OKB er å bebreide. Millioner av offentlige midler er feilutbetalt fordi medlemsregistreringen har skjedd på ulovlig måte.»

Oslo katolske bispedømme har innrømmet at de i perioden 2011-2014 blant annet brukte «telefonkatalogmetoden» når de har meldt inn nye medlemmer. De har søkt etter personer 
med katolsk-klingende navn, og så meldt disse inn i trossamfunnet uten å spørre dem.

Om lag 56.500 personer er lagt til medlemsregisteret med det OKB selv kaller «lite betryggende metoder». Politiet etterforsker bispedømmet etter straffelovens paragraf 271 som omhandler medlemsjuks. Politiet legger til grunn en bedragerisum 
på 50 millioner kroner. 
Både bispedømmet, 
biskopen og økonomisjefen nekter straffskyld.

OKB har selv i flere runder anført at man som katolikk etter katolsk rett er medlem i den menigheten der man til enhver tid bor. Bispedømmet mener derfor at en person som kommer tilflyttende til Norge og er døpt i et annet land, ikke trenger å melde seg aktivt inn i den norske grenen for å være tilskuddsberettiget medlem etter loven om tros- og livssynssamfunn.

OKB opprettet i vinter et callsenter for å kontakte de personene som var innmeldt uten aktivt samtykke. Flertallet av dem som ble kontaktet, bekreftet at de ønsket å være medlem. Fylkesmannen skriver i sitt brev at disse må anses å være innmeldt fra den dagen de bekreftet medlemskapet.

– Vi kommer til å anke, bekrefter Lisa Wade i Oslo katolske bispedømme overfor Vårt Land. Kilde: Vårt Land

…..

Vel, hva skal en si? Alle barn kom til meg? I perioden 2011-2014 økte altså tilskuddet med ca fem millioner i året, hvis metode var å søke opp katolsk liknende navn i telefonkatalogen og føre dem opp som medlemmer uten å spørre. Å ringe dem flere år etter for å høre om de aksepterer medlemskapet, fordi en politianmeldelse ligger på pulten, i stedet for å følge loven i utgangspunktet – er etter min mening ikke formildende.

At kirken er grådig, det vet vi, den skal ikke bare ha troen din, den skal ha pengene dine også. Men dette er mer enn grådighet – det er innlysende kriminelt. At Lisa Wade og co anker er derfor ubegripelig. Om dette var meg, hadde jeg krøpet til korset, bedt om tilgivelse for alle mine synder og tilbakebetalt pengene jeg hadde svindlet til meg uten å mukke. Amen!

Trude Helén Hole

Følg meg gjerne på sosiale medier her for flere navlebeskuende artikler;-)

Lysbilde1

0 comments on “Religiøs svindel i 40 millioners klassen

Leave a Reply