Religiøs svindel i 40 millioners klassen

(Vårt land) Fylkesmannen i Oslo og Akershus har konkludert i saken mot Oslo katolske bispedømme og krever 40 millioner tilbakebetalt etter medlemsrot hos katolikkene. Kravet gjelder statsstøtte for personer som har blitt innmeldt Oslo katolske bispedømme (OKB), uten at de selv har meldt seg inn. – Dette strider mot trossamfunnsloven og underliggende regelverk og er ulovlig,…