News

Kritikk mot kreftsykehus: – Pasienter og pårørende ført bak lyset

Terapibassenget på Radiumhospitalet forblir trolig tørrlagt – selv om kreftpasienters pårørende har tilbudt seg å sette det i stand gratis etter legionellafunn. Ylva Helander 7 år, var en av pasientene som gledet seg over det helsebringende bassenget som ble gitt av folket til kreftsyke i 1993.

Skjermbilde 2015-02-19 kl. 10.39.29Pappa, Magne Helander plasserte et høstblad i hånden til Ylva hver dag de siste ukene. Høstbladet ble symbolet på den vesle jentas siste reise. Foto: Magne Helander/Englepappa

Forblir stengt. For nå opplyser sykehusledelsen til ABC Nyheter at drift av det som var en folkegave til kreftsyke – ikke inngår som en del av spesialhelsetjenestens tilbud. Anlegget er et resultat av «bassengaksjonen» i 1986, hvor en rekke organisasjoner samlet inn penger til bassenget som holder en temperatur på 34 grader. Espen Rognlien mener de er lurt av ledelsen.

– Vi har tilbudt oss å løse et legionellaproblem som egentlig ikke er et problem. Det er en helsebyråkratisk innsparingsnøkkel, sier primus motor Espen Rognlien i Trivselsanleggets Venner til ABC Nyheter.

I mai i fjor stengte sykehuset anlegget for de rundt 700 ukentlige brukerne, og begrunnet det med funn av legionellabakterier i vannanlegget på Radiumhospitalet.

I over ett år har Rognlien og andre pårørende derfor forsøkt å tilby sykehuset en ny gave: Å sette i stand anlegget og gjøre det legionellasikkert, slik at kreftsyke igjen kan benytte bassenget – der det for øvrig aldri er påvist legionella.

Rognlien er ansvarlig for legionellatiltak i Olav Thon-gruppen. Han har skaffet både økonomiske midler, materiell og mannskap som vil utbedre anlegget gratis. Men ennå har ikke sykehusledelsen tatt seg tid til å møte ham for å svare på om de vil motta gaven.

Kreftbarna elsket bassenget. Rognliens avdøde kone benyttet bassenget flittig frem til kreftsykdommen satte en stopper for det. Også lille Ylva, som i fjor døde av hjernesvulst bare syv år gammel, var fast bruker. Det var ifølge hennes far Magne Helander ett av de siste stedene han så Ylva le:

– Akkurat som alle de andre kreftbarna, elsket hun bassenget. Det var et av de stedene hun var svært fornøyd. Men det gjaldt ikke bare henne, det gjelder alle kreftbarna på hele Østlandet, sa Ylvas far Magne Helander nylig til ABC Nyheter.

Bakgrunn: Englepappa: – Et av de siste stedene jeg så Ylva le 

– Kreftpasienter har fysiske problemer med å bevege seg. Men alt oppheves når de er i vannet. Mange er blinde, bassenget er et utrolig viktig sted, fortalte Helander, som er daglig leder i stiftelsen Sykehusbarn, og skrev boken «Englepappa» etter at Ylva døde. Helander driver også firmaet som har utbedret Oslobadene, og er blant dem som vil bidra gratis for å sette i stand anlegget på Radiumhospitalet.

YLVA OG ENGLEPAPPA: Magne Helander og datteren Ylva (7), som i fjor døde av kreft. Helander skrev etterpå boken Englepappa. Der forteller han historien om Ylva, men også om seg selv – hva han har lært om tilstedeværelse og nærheten til liv og død. Foto: Magne Helander/Englepappa Magne Helander og datteren Ylva (7), som i fjor døde av kreft. Helander skrev etterpå bok der han forteller historien om Ylva, men også om seg selv – hva han har lært om tilstedeværelse og nærheten til liv og død. Boken kan kjøpes her. Foto: Magne Helander/Englepappa.

En kalddusj. Etter at ABC Nyheter henvendte seg til sykehusledelsen har Espen Rognlien omsider blitt lovet et møte med driftsavdelingen i februar. Men to måneder før møtet, fremstår svaret fra administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus som en kalddusj:

– Oslo Universitetssykehus tar i mot gaver, men må selvfølgelig vurdere om givers ønsker kan oppfylles og hva dette eventuelt betyr for sykehusets drift/investeringer som følge av gaven, skriver administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus i en epost til ABC Nyheter, og understreker:

I tillegg er det slik at bassenget på Radiumhospitalet nok ikke kan sies å være en del av spesialisthelsetjenestens tilbud. Pasientene får i utgangspunktet ikke dekket reiseutgifter og sykehuset kan ikke ta gebyr for bruken av bassenget, jfr. vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Sår tvil om brukerne er kreftpasienter. I brevet sykehusdirektør Erikstein viser til, sår helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tvil om brukerne av bassenget faktisk er kreftpasienter. Brevet ble sendt få uker etter at bassenget ble stengt i mai 2013.

– Jeg synes det er begredelig. For å si det rett ut, sier Rognlien, som mener departementet tar feil.

– Brukerne har selvfølgelig vært pasienter. Men det er ikke alle pasienter som ligger på Radiumhospitalet. Men de er pasienter i den forstand at de har en kreftdiagnose. For eksempel barna som ikke kan bade i andre bassenger. Hvis ikke dét er en pasient, hva er en pasient da? spør Rognlien, og legger til:

– Dette er en gave fra kreftinnsamlingen. Jeg tror ikke det norske folk da tenkte at det skulle være forbeholdt pasienter som ligger på sykehuset. Det er nettopp for å få de best mulig tilbake i dagliglivet man trenger dette tilbudet, fremholder Rognlien om det unike bassenget.

Les også Sliter etter kreftbehandling.

Enorm respons. Terapibassenget på Radiumhospitalet ble i 1993 åpnet av dronningene Silvia og Sonja. Anlegget er hensiktsmessig utformet, tilrettelagt for bevegelseshemmede og vannet holder behagelige 34 grader. Tanken bak er at trivsel og vakre omgivelser påvirker både fysisk og psykisk helse. Ukentlig har det hatt rundt 700 brukere. Etter det ABC Nyheter kjenner til, koster driften av anlegget årlig rundt 4 millioner kroner. Rognlien mener sykehuset her har funnet en måte å spare inn penger på.

ABC Nyheter har spurt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hva han synes om at anlegget ligger brakk, og om et slikt tilbud bør finansieres av pasienten selv – uten å få svar.

Hans statssekretær Anne Grethe Erlandsen svarer slik i en epost:

– Det er opp til det enkelte sykehus å vurdere mottak av gaver fra private eller ideelle organisasjoner. Det er flott at frivillige organisasjoner og privatpersoner ønsker å bidra til sykehusene, men gaver kan for eksempel også binde opp driftsutgifter fremover. Det enkelte sykehus må derfor selv vurdere dette. I dette tilfellet Oslo universitetssykehus, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

…….

Tja. Hva skal vi mene om dette, da? Her har frivillige gått sammen og gjort en fantastisk kjempejobb for å få til et nødvendig og godt helsetilbud til kreftpasienter, et tilbud som betydde utrolig mye for både Ylva og Rognliens kone, og selvsagt mange, mange andre kreftpasienter – og så stenger sykehuset det ned fordi penger er viktigere?

“Bassenget er ikke en del av spesialisthelsetjenestens tilbud”, sier administrerende direktør for Oslo universitetssykehus.

Er det ikke ønskelig at syke skal få bedre helse? Få økt livskvalitet i den grad det er mulig? Få noe å glede seg over i en mørk tilværelse – i sine siste dager?

Jeg kjenner jeg er på gråten når jeg skriver dette. Dette er så skammelig at jeg finner ikke ord. Vi er ett av verdens rikeste land, og så stenger vi ned et viktig helsetilbud for kreftpasienter som frivillige har jobbet hardt for – fordi disse har et hjerte av gull og setter helse og omsorg først – i motsetning til sykehusledelsen og Høie som ikke en gang gidder å svare.

For ni timer siden skrev Jan Vincents Johannessen, tidligere direktør ved Radiumhospitalet, følgende på sin Facebookside: -Da jeg samlet inn pengene til bassenget visste jeg, og garanterte, selvsagt at jeg ville bruke det fullt ut. Det gjorde vi da også i alle mine år som direktør. Og vi holdt Radiumhospitalets budsjett hvert eneste av mine nesten 23 år som direktør. Men jeg kunne selvsagt ikke den gang garantere giverne for at de som overtok etter oss hadde annet syn på omsorg enn vi hadde. 

Vi må kreve bassenget åpnet igjen. Hvis du vil bidra og støtte kampen om snarlig re-åpning (noe som burde vært unødig), spre dette ordet videre. Publiser gjerne artiklene på egne og politikernes sider – det gjør jeg – og spør om hvor fornuft og hjertet er og hvorfor de ikke rydder opp, og klikk her på Trivselsbassenget på Radiumhospitalet i solidaritet for kreftrammede.

Trude Helén Hole

Følg meg gjerne her for flere innlegg.

 

0 comments on “Kritikk mot kreftsykehus: – Pasienter og pårørende ført bak lyset

Leave a Reply