News

Viking Hotel, ledelsen i Norway Cup og alle som diskriminerer og ekskluderer russere fra livet bør straffes og boikottes

Det er skammelig å se hvordan folk nå hisser til krig, hyller ukrainere som helter og gjør det russiske folk til fiender, selv russiske barn skal ekskluderes, hates og mobbes – fordi de er nettopp det, russiske barn – født på feil side av en grense.

Hvor er medmenneskelighet og forståelse? Hvor er sunn fornuft og viten om at en sak som oftest har flere sider? Det russiske folk har lidd og blitt undertrykket gjennom mange generasjoner – de ønsker ikke krig!

Å straffe et helt folk og barn for en krig de ikke ønsker, er inhumant.

Å se hvordan folk nå hisser opp til krig, og hvordan enkelte straffer/trakasserer/utestenger russiske barn – er så lite humant og så primitivt vulgært, at jeg som alltid er optimist er særdeles kritisk nå til vår overlevelse!

Mennesket er dessverre eksternt uintelligent! Jeg håpet folk ville våkne litt etter å ha blitt ført bak lyset av myndigheter og media (som begge er kjøpt og betalt) i over to år, ref covid og eksperimentelle injeksjoner som altså ikke hindrer hverken sykdom eller smitte, tvert om – og som regelrett har ført til alvorlige helseskader i befolkningen og høye dødstall.

Nå er det på´an igjen! Media kjører på med en ny “fiende” – en ny propagandaoffensiv er i full vigør og folket fryder seg over en ny fiende å hate! Russere skal hetses og tas med alle midler!

Hva skjer med verden? Folk som Idar Gabrielsen og Marte Knudsen i Viking hotell (Enter City hotell, Tromsø) står åpenlyst frem, bryter norsk lov og hetser og diskriminerer mennesker – og forventer applaus!

Til og med barn skal hates. Jeg har vært involvert i idrett i en mannsalder både som utøver, trener, lagleder og daglig leder – å se at selv idretten går etter uskyldige barn og utestenger disse fra eksempelvis Norway cup – er så tragisk at jeg ikke har ord! Våre idrettsledere vet tydeligvis ikke hva den olympiske ånd står for. Idretten skal forene, ikke skape hat og splittelse. Jeg håper andre idrettslag BOIKOTTER Norway Cup og hoteller som Viking hotell i Tromsø!

Ja, jeg er trist – og jeg skammer meg på vegne av hele verdens befolkning som nå straffer, boikotter, segregerer, ekskluderer og isolerer det russiske folk og russiske barn – de har ikke gjort noe galt, og er like uskyldig som folk flest i Ukraina er det.

Vi er inne i en tid der galskap og hatet vokser – folk jakter desperat på usynlige fiender, og med det mister jeg både håp og tro på en bedre fremtid for våre barn. Ja, jeg er trist!

Jeg trodde apartheid og jødehatet tilhørte historien! Nå skal russere lynsjes, isoleres, stenges ute fra verdenen, mobbes, trakasseres og bannlyses! Dette groteske og umenneskelige sirkuset vil jeg ikke være med på – og jeg oppfordrer herved alle idrettslag til å boikotte og sende mail til sine respektive forbund at de ikke kommer til å delta i idrettsarrangementer om ikke russere og russiske barn er velkommen. Og jeg oppfordrer alle til å boikotte hoteller og øvrige som ekskluderer russere – og at folk nå sier fra til mennesker som forer oppunder hat at det IKKE er greit!

Diskriminering er lovbrudd som skal straffes med fengselsstraff. Folk, bedrifter og organsisasjoner som driver med diskriminering, mobbing, ekskludering og segregering bør boikottes og straffes hardt! Dette er nemlig brudd på Rasismeparagrafen § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfargeetnisitetreligionlivssynseksuelle legning eller funksjonshemning.

Strafferammen for brudd på rasismeparagrafen bot eller fengsel inntil tre år for forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring.

“Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres;

a)  hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b)  religion eller livssyn,

c)  homofile legning, leveform eller orientering, eller

d)  nedsatte funksjonsevne.Raquote.svg

Straffeloven §135 a. revidert 2013.

Jeg forventer at ledelsen i NIF (idrettsforbundet) og ledelsen i Norway Cup og lederne i Viking hotell, det vil si Idar Gabrielsen og Marte Knudsen straffes etter Norsk lov og leve de neste tre årene i skammekroken, det vil si i fengsel!

…………@…………

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.