Guest Authors Management & Health News

Si NEI til regjeringens nye forslag om tvangsvaksinering, isolasjon, arbeidsnekt og segregering!

Har du sendt inn ditt høringssvar til regjeringens nye forslag om tvangsvaksinering, isolasjon, arbeidsnekt og segregering? Det er frist 4.3.2022. Eller trodde du kanskje at alt var blitt normalt igjen? Har du ikke fått med deg de kommende lovendringene som pisser på våre menneskerettigheter og det å faktisk være et menneske? Følger du med på hva som skjer, eller sover du fordi du nå en stakket stund kan ta deg en utepils?

Ønsker du ikke å vite hva som skjer bak lukkede dører? Heller ikke når det gjelder dine barns fremtid, helse og liv? Eller lar du andre kjempe kampen for dine barns fremtid og frihet? Jeg anbefaler alle som finner dette viktig og interessant å kopiere teksten og sende til så mange venner og bekjente som mulig, fordi noen vil at DU ikke skal vite. Våkn opp nå og protester ved å skrive NEI i høringsvaret!

Alle stemmeberettigede nordmenn bør vite om lovforslaget som nå er på høring, med frist 04.03.2022, og hva det kan ha å si for deres liv om koronasertifikatet blir innført!

Og alle bør sende inn et tydelig NEI TIL VAKSINEPASS, om de verdsetter sin frihet og våre fundamentale menneskerettigheter. Det ligger mange gode høringssvar ute nå som kan leses.

Gå til høringsnotatet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763

Punkter å legge spesielt merke til i høringsnotatet:

– På side 10 står det om tvangsvaksinering: “Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.”

Videre beskrives muligheten for å isolere uvaksinerte personer, og muligheten for tvangsvaksinering gjentas: “Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler.

Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.”

Det at uvaksinerte skal kunne nektes deltagelse i barnehage og skoler, innebærer at regjeringen ser for seg en situasjon hvor krav om vaksinering av barn helt ned i barnehagealder kan være en mulighet. Det kan tolkes dithen at dette også gjelder for hastegodkjente vaksiner. Side 23: “Covid-19-vaksinene som tilbys i programmet er nye vaksiner og er godkjent etter hasteprosedyre.”

På side 12 beskrives hvordan smittevern går foran menneskerettigheter: “Ulike smitteverntiltak vil etter omstendighetene gripe inn i borgernes rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem, for eksempel ved at de begrenser borgernes autonomi, muligheten til å utøve familieliv på tvers av landegrenser eller pleie sosiale relasjoner eller adgangen til å motta besøk i eget hjem.”

På side 37 åpnes det for at uvaksinerte kan miste muligheten til å forsørge seg selv: “Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.”

– På side 39 står det om vaksinepass i utelivet: “Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.” Uansett om man er vaksinert med 0, 1, 2 eller 3 doser, så bør man tenke nøye gjennom konsekvensene av et slikt pass. Dette vil medføre at enhver person som ikke ønsker den neste dosen med koronavaksine, eller neste vaksine som myndighetene mener man trenger, blir utestengt fra samfunnet.

Dette har allerede blitt en realitet for innbyggerne i flere andre europeiske land. Ønsker vi å ha det slik i Norge? I tillegg vil koronapasset skape en plattform som kan utvides til helt andre ting enn vaksiner, i den hensikt å kontrollere befolkningen, dvs vår bevegelsesfrihet og økonomiske frihet, ikke ulikt det “social credit” systemet de har i Kina i dag.

Det ble for få dager siden lagt ut video fra siste pressekonferanse i Europaparlamentet, hvor de blant annet snakker om koronasertifikat, og hvordan de også i EU forsøker å videreføre bruken av det. Vi anbefaler også å se de forrige pressekonferansene som beskriver godt situasjonen i Europa nå, både med tanke på hvordan “segregeringspasset” blir brukt i flere land, demonstrasjoner, samt korrupsjonen i den politiske eliten.

Video av siste pressekonferanse i Europaparlamentet: https://youtu.be/qhe20QRG_Rw

De andre pressekonferansene i rekkefølge:
Nr. 1: https://youtu.be/_walPWEACsc
Nr. 2: https://youtu.be/t7gO1byQozk
Nr. 3: https://youtu.be/hq55vOwKpTM
Nr. 4: https://youtu.be/YTIvlu9DjdI
Nr. 5: https://youtu.be/BqbsJljdxJs

Disse videoene er også verdt å få med seg: https://fb.watch/bkBHOk0Ywz https://www.facebook.com/645860448/posts/10160596846765449 https://www.facebook.com/1062687357/posts/10224138407822258

GÅ INN PÅ HØRINGSNOTATET OG SKRIV NEI TIL LOVENDINGENE!
Gå til høringsnotatet her

Og spør deg selv – hvorfor skriver ikke media om dette? Sannheten må frem, så del gjerne. Mer om covid, tvang og eksperimentelle vaksiner finner du her.

Trude Helén Hole
Author, journalist, sommelier, lecturer and artist

………………….@………………….

Jeg anbefaler alle til å ta en titt på FB siden Erfaringer med covid-19 vaksinebivirkningerTa gjerne vaksine – men la uvaksinerte være i fred!

Her finner du flere artikler, linker og dokumentasjon om covid, tiltakene, våre politikere og testvaksinene.

Les også; Vaccinated English adults under 60 are dying at twice the rate of unvaccinated people the same age

Les også; Judge Gives FDA 8 Months, Not 75 Years, to Produce Pfizer Safety Data

Les også; Former Pro Matt Le Tissier Calls For An Investigation Into The Sudden Rise Of Football Players Suffering Heart Problems. Post date: December 17th, 2021

Les også; Legemiddelverket knytter flere dødsfall til bivirkninger av vaksinen

Les også; Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert.

Les også; Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert.

Les også; Flere fullvaksinerte enn uvaksinerte innlagt på sykehus, NRK

Les også; Flere innlagt etter alvorlige mulige vaksine-bivirkninger, skrevet av FHI 13.3.21. 

Les også; Ny studie: Alvorlig syke eldre døde etter vaksinasjon i Norge. Ti svært syke eldre døde tidligere etter at de fikk vaksine mot covid-19. Det mener norske eksperter.

Les også; Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse

Les også; Skadene av Pandemrix var en katastrofe – Hva skal vi da si om skadene av Covid-vaksinene?

Les også; Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen skrevet allerede 14.01.21.

Les også; Oversikt over mistenkte bivirkninger/Legemiddelverket 16.12.21

…………………..@……………………..

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.