Guest Authors Management & Health News

Norge som demokrati ligger på intensivavdelingen!

I dag publiserer jeg et glimrende innlegg om Norges demokrati skrevet av lokalhistoriker Reidar Magnus Stang. Jeg har selv skrevet en rekke artikler om demokratiets fall, om hvordan våre broilerpolitikere traver i utakt med folket og hvordan våre politikere, selv med erfaring – årlig kaster bort milliarder fordi de ikke evner å foreta enkle konsekvensanalyser på vedtakene sine, om inflasjonen av dyre papirflyttere og ubrukelige rådgivere i offentlig forvaltning, om medias unnfallenhet – de er mer lakeier og sirkusartister enn journalister, og ikke minst hvordan Norge i praksis styres utenfra. Her er innlegget skrevet av Stang som en mann med hodet på rett plass. Del gjerne.

Norge ligger på intensivavdelingen! Norge ser formelt og teoretisk ut som et fullverdig demokrati. Vi scorer høyt på internasjonale rangeringer. Men betyr dette at våre politikere styrer i pakt med folkets vilje?

Fakta er at Norge ligger på intensivavdelingen! Mulige diagnoser: Betennelse i demokratiet – Høyt nivå av politikerforakt – Muskelsvinn, for svak til å styre seg selv. Viktigste symptom: Pasienten er ikke lenger autonom og har latt andre overta føringen!

Norge er bundet på hender og føtter av utallige avtaler og direktiver fra EU / EØS, FNs klimapanel, andre FN-organer, Shengen, WHO, (o.a.)

Alt dette i ulykksalig samspill med kyniske investorer som tapper vårt blod og gjør sine kontoer fete i skatteparadiser. Det virker som om mye av vår selvråderett fins bare i teorien. Våre tafatte demokratiske organer har i praksis spilt seg selv ut over sidelinja i flere viktige kamper. Der står vår regjering og Stortinget, våre statsdirektører og andre byråkrater med langt framskredet muskelsvinn og ser på spillet. De står og ser på at vi som hadde den grønneste, beste og billigste kraftleveransen av alle, nå har havnet blant de aller dyreste!

Strømkrisa smerter for mange av oss, – men den er likevel ikke den alvorligste på sikt. Det verste er trolig det som skjer med vår DEMOKRATISKE GRUNNSTEMNING:

Vi opplever at våre egne folkevalgte ikke lenger har vår tillit. Akkurat som Norge hadde en av verdens mest rene energikilder til eget bruk, hadde vi også et av verdens mest TILLITSBASERTE samfunn. Dette er i ferd med å rakne nå. Hva er tillit? Jo, overbevisning om at en person er dyktig nok til å foreta seg noe vettugt i en gitt situasjon. Og at vedkommende spiller med åpne kort.

Nå smuldrer denne tilliten omtrent for hver eneste uttalelse fra Støre, Barth Eide, Mjøs Persen, Vedum, Brenna, Nakstad, C. Stoltenberg, sjefene for Statnett, NVE osv.

Politikerforakten gjødsles dessverre godt i disse dager. Vi snubler som samfunn inn i 2022. Vi er ute av likevekt. Flere kriser parallelt følger oss inn i nyåret. Strøm / Energi / Pandemi / Sykehuskapasitet / Klimatrusler / nedbygging av livsviktig infrastruktur. Prissjokk på en mengde varer og tjenester i nær framtid.

Hvem kan gjenreise tapt tillit? Er det håp for en pasient med muskelsvinn? Ved inngangen til 2022 mener jeg at svaret er JA. Men da må pasienten helbredes. Norges ledere må kunne vise muskler og ta tilbake styring over eget liv. Vise det overfor både finansakrobater og unioner. Dovre har ennå ikke falt. Skrevet av lokalhistoriker Reidar Magnus Stang, lokalhistoriker, ex-freelancejournalist og ex-politiker

…………………..@……………………..

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.