News

Norge som et demokrati er historie

I dag publiserer jeg et glimrende innlegg om Norges demokrati skrevet av lokalhistoriker Reidar Magnus Stang. Jeg har selv skrevet en rekke artikler om demokratiets fall, om hvordan våre broilerpolitikere traver i utakt med folket og hvordan våre politikere, selv med erfaring – årlig kaster bort milliarder fordi de ikke evner å foreta enkle konsekvensanalyser på vedtakene sine, om inflasjonen av papirflyttere og ubrukelige rådgivere i offentlig forvaltning, om medias unnfallenhet – media er mer lakeier og sirkusartister enn journalister – og ikke minst hvordan Norge i praksis styres utenfra av globalister og idiotiske, selvutslettende avtaler og ikke minst støtter korrupte diktaturer. Her er innlegget skrevet av Stang som en mann med hodet på rett plass. Del gjerne.

“Norge ser formelt og teoretisk ut som et fullverdig demokrati. Vi scorer høyt på internasjonale rangeringer. Men betyr dette at våre politikere styrer i pakt med folkets vilje?

Etter det jeg registrerer, er vi ofte milevidt unna demokratiske grunnprinsipper. Vårt demokrati ‘ligger på intensiven’, med fare for død. Den YTRE siden ved dette, er det som jeg viste til i innlegget mitt i går: Regjering og Storting har overlatt viktige bestemmelser til overnasjonale organer som EU og FN. Det ser vi alle tydelig nå.

I dag vil jeg fokusere litt på tilstanden i det INDRE demokrati. Hvordan skjer driften av det politiske Norge? Vi som har levd politisk bevisst i hele vårt godt voksne liv, behøver ikke være særlig smittet av konspirasjonsvirus for å se hvordan demokratiet ‘ligger på sotteseng’.

For min egen del blir det i år 50 år siden jeg fikk mitt først politiske lederverv. Jeg er i dag usikker på om demokratiet nå karer å overleve – i opprinnelig forstand.

Viktige føringer og bestemmelser er flyttet fra folkevalgte organer i kommuner, fylker og Storting til et helt korps av byråkrati, – alle slags eksperter, rådgivere, medie- og IT-konsulenter, profesjonelle lobbyister – ofte i samrøre med sentrale mediehus.

Mange partier har opprettet “Tankesmier” til å tenke for seg. Agenda, Civita m.fl. Disse er IKKE valgt av folket!

Reelle nominasjonsprosesser i partiene er langt på vei ute av bildet. Politikk er blitt mer og mer en karriere-vei i stedet for valgt tillit fra folket. Partienes ledelse plasserer i høy grad seg selv på sikre plasser på listene. “Utbrytere” forteller at det er blitt viktigere å bygge seg nettverk fram mot nominasjonene, enn å vise realpolitisk kompetanse.

Slutt derfor å si: “Vi får de politikere vi fortjener.“ Nei, demokratiet fungerer ikke slik lenger, dessverre. Det er stadig flere som har karriere-vei rett fra skolebenk til Stortingsbenk. Eventuell kontakt med FOLKETS arbeidsliv er i beste fall noen ukers sommerjobb i studietida.

Politikere er blitt fast ansatte yrkesutøvere omtrent uten voksen livserfaring. En av våre viktigste ministre har ikke engang fylt 30 år.

I nettverkene inngår også sentrale mediefolk, alt fra NRK-sjefer til MSM-størrelsene Amedia, Schibsted og Polaris, som nå kontrollerer medie-Norge. Et fast kommentariat forteller oss hva vi nettopp skal ha hørt og sett, men nå gjennom SINE briller. Og de har alle vært i samme brillebutikk (bortsett fra hederlige Skjalg Fjellheim i Tromsø).

Folk som ikke heier på naiv (men sikkert velment) globalisering, blir nektet plass på plattformene. De store partiene siler dem unna, og Big Tech sørger for at sosiale plattformer som Facebook og Instagram ofte dras unna føttene deres, enten ved karantener eller ved snevre algoritmer.

Big Tech styrer mye av hvilken informasjon velgerne skal få, stikk i strid med demokratiet. Kritiske stemmer fra FOLKET blir fort stemplet som konspirasjoner, uforstand, populisme – eller høyreekstremisme. Dermed er de parkert automatisk. Demokratiet henger i en meget tynn livstråd.” Skrevet av Reidar Magnus Stang, lokalhistoriker, ex politiker og ex journalist. (Ill: Eilif Peterssen ‘Stille liv’ 1874)

…………………..@……………………..

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.