Management & Health News

Tilleggskatt for uvaksinerte – tidenes tåpeligste forslag

Enkelte lurer på hvordan jeg orker å stå i stormen når jeg taler Roma midt imot. Å stå fast ved mine prinsipper, min etikk og moral for å verne om vår frihet og rett til å velge selv, når jeg blir spottet, uthengt, trakassert, forfulgt, mobbet, ekskludert og truet på livet. Og svaret er enkelt; – jeg kunne gitt faen i det hele og holdt godt kjeft. Jeg kommer aldri til å delta i dette testtyrraniet og vaksineeksperimentet (se lenger ned i innlegget) Jeg spiser ikke brød og har reist jorden rundt flere ganger – men jeg har barn – og denne kampen kjemper jeg for mine barn og deres frihet og fremtid!

For situasjonen vi står i handler om langt mer enn influensa og forkjølelse! Dette handler om at verdens største industri ønsker å ta kontroll over oss alle ved å tvinge oss til å underkaste oss dens makt. Nå er det ikke lenger en konspirasjonsteori at vi må ha minst tre “boostere” årlig om vi skal få handle brød i butikken!

Sannheten om covid, de ubrukelige testene og vaksineeksperimentet pipler ut, men kristiske røster henges fortsatt ut. Vi er ikke lenger et demokrati, men et tyrannisk diktatur der egne meninger, tanker og følelser ikke lenger er lov å ha, og selvråderett og valgfrihet er kun et flyktig minne. Vi har skapt et monster der forfølgelse, ekskludering, isolasjon, karantene (fengsel) og segregering er normalen. Det er ok å samles i flokk og gå løs på en minoritet.

Er dette et samfunn og en fremtid du ønsker for dine barn?

Stadig økende forekomster med alvorlige bivirkninger hos barn som overhode ikke har behov for vaksinen.

Innlegget under er skrevet som et tilsvar til et innlegg som står på trykk i DN. Artikkelforfatterne ønsker tilleggsskatt for uvaksinerte. Jeg tviler på om mitt innlegg – for å nyansere debatten og for å servere litt fakta – blir trykket. Det passer nemlig ikke inn i media- og myndighetenes narrativ. Nevnte er nemlig farmasiindustriens lakeier og sirkusartister. De vil ikke at DU skal vite. Derfor er det viktig at du deler det. Innlegget inneholder linker slik at folk selv kan undersøke fakta rundt både covid og injeksjonene – og legge sammen to og to som blir fire, ikke fem.

Les også; CDC Admits COVID Tests are Invalid

Vi ser stadig flere unge friske mennesker bli livsvarig syk og dør av “vaksinene” (de er ikke godkjent). Og er du en av dem som angrer og ikke ønsker flere “vaksineboostere”, og nå begynner å set det hele i et større bilde – husk at du er IKKE alene. <3 Vi er mange millioner og blir stadig flere som demonstrerer ukentlig rundt om i hele verden! <3 Dette handler om å verne vårt demokrati og våre barns rett til å velge selv – deres fremtid, frihet, helse og liv – så si fra du også at NOK ER NOK!

Her er innlegget som er et motinnlegg/DN;

……………………..

Hva med en koronaavgift for uvaksinerte? Når ett år med frivillighet og oppfordringer ikke har nådd frem, kan vi vurdere om uvaksinerte, på linje med de som nyter sigaretter og alkohol, bør få en del av regningen”, skriver Svend Boye og Ove Skaug Halsos i et innlegg i DN selveste julaften, som om det er en hyggelig julegave de presenterer. Det er det ikke. Innlegget som er direkte tåpelig, viser kun forfatternes uvitenhet, hvilket er greit nok.

Men Boye og Halsos fremmer også feilaktige og grove påstander som igjen fremmer hat og splid i befolkningen rettet mot uvaksinerte, hvilket er alvorlig. Innlegget som er direkte farlig rent psykososialt, føyer seg inn i den massive propagandaen der risiko/nytte-analyse ved vaksinering og øvrige tiltak ikke en gang er vurdert. Målet er å få flest mulig til å sette et skudd med et stoff ingen vet hva inneholder og som testes ut direkte på mennesker og våre barn – innlegget kan derfor ikke bli stående uimotsagt!

Verdens største vaksineeksperiment prøves ut direkte på mennesker! Skien kommune gir følgende opplysning på sine hjemmesider som det kan være greit å være klar over: “Er vaksinene godkjent som andre vaksiner? Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier for vaksine-sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i 2023″. Skien kommune.

Link: Skien kommune – er vaksinene godkjent?

Vi vet også at AstraZeneca “vaksinen” ble trukket etter kort tids bruk fordi den tok for mange liv. Som NRK skrev allerede 19.3.2021; – Det koker ned til følgende: De relativt unge menneskene som har fått livstruende sykdom kort tid etter vaksinering, ville kanskje ikke ha blitt covid-19 pasienter i det hele tatt.

At media og myndigheter vrir og vender på tall for å forsvare sitt narrativ er noe alle kjenner til. De fleste vet at det har vært flere vaksinerte innlagt på sykehus enn uvaksinerte.

Dette skyldes det faktum at “vaksinene” som ikke er godkjent, som er hasteutviklet og testes ut direkte på mennesker – ikke hindrer hverken smitte eller sykdom! Tvert om! Injeksjonene har resultert i ekstremt mange alvorlige skadevirkninger som har ført til sykehusinnleggelser og død. 

At media nok en gang roper ulv når det plutselig én dag befinner seg et par flere uvaksinerte innlagt på intensiven på ett sykehus, forstår vi – for det passer så fint inn i narrativet og vi bør jo selvsagt skremmes litt til; en ny “vaksinedose” eller “booster” skal jo settes og alle er fortsatt ikke med – men dette endrer altså ikke gjennomsnittet over tid på landsbasis! 

Og nå viser det seg at vaksinerte smitter mer.

Jeg anbefaler derfor alle til å slutte å lese overskrifter og stille spørsmål direkte til Legemiddelverket, sykehusene og FHI, noe jeg til stadighet gjør selv for å få de reelle tallene på sykehusinnleggelser i Norge. Den 15.12.2021 mottok jeg dette svaret fra FHI:

Fullvaks inkluderer de som har fått tre doser, definisjonen står i ukerapporten og i kapitlet om innlagte etter vaksinestatus. Av 183 nye pasienter innlagt der C19 var hovedårsak til innleggelsen i uke 47, vi har data om vaksinestatus for 175. 76 av disse 175 var uvaksinert.” FHI.

For uke 49 bekreftet Akershus universitetssykehus at det var ingen uvaksinerte blant de innlagte sykehuspasientene med covid-19.

Media er en propagandamaskin som desinformerer. Vi opplever nå en massehypnose med enorme innvirkninger på individets intelligens og kognitive funksjon. En del som Svend Boye og Ove Skaug Halsos har regelrett sluttet å tenke! Og de som faktisk fortsatt tenker må nå begynne å si fra at dette er ikke greit! Rundt 30 % av befolkningen vil la seg rive med av massesuggesjon, mens 30 % vil stå i mot og si fra. De resterende 40% vil innse at noe er fryktelig galt, men forbli stille. Heldigvis slipper media til stadig flere kritiske røster fra mennesker som fortsatt evner å tenke selv. Men flere må våge å si fra nå! Nok er nok!

Tilleggskatt – et særdeles tåpelig og fordummende forslag! Så la oss snakke litt om “vaksinen” og tilleggsskatten Boye og Halsos ivrer slik for. For å være fullvaksinert må du nå ha minst 2 vaksinedoser og snart minst 3. Allerede nå snakkes det om dose 4 og 5, og det foreløpige vaksinasjonskortet viser 8 doser. Hvor lenge skal dette pågå?

Når vi samtidig vet at stadig flere dropper å ta flere doser eller skudd, ender det nok til slutt med at tilleggsskatten Boye og Halsos ønsker innført vil ramme de aller fleste av oss.

Fakta er som de fleste nå har forstått, at mytene rundt covid-19 og alle dens mutasjoner som stadig øker i kraft og styrke, og som stadig blir en større trussel mot menneskeheten, samt innføringen av de mange ulogiske restriksjonene og de eksperimentelle vaksinene – er et dårlig styrt politisk spill og et vanvittig mediesirkus full i dårlige forklaringer og logiske brister som koster oss dyrt.

Covid 19 har vist seg å være et harmløst virus for folk flest, hvilket kan dokumenteres – mens restriksjonene og vaksinene som overhodet ikke har fungert, har forårsaket ødeleggelse og ubotelig skader på folk og samfunn. Dette kan også dokumenteres. 

Å ta covid-vaksine i bytte mot en is fungerer ikke like godt på vinteren. Vi vet også at våre myndigheter sitter med store mengder vaksiner som nå går ut på dato – å lokke med en saftis mot en vaksinedose eller et “skudd” fungerer ikke like godt nå på vinteren. I tillegg vet vi at regjeringen har investert i ekstremt mange fremtidige eksperimentelle vaksinedoser, og da er det litt pinlig om folk ikke lenger ønsker å delta i sirkuset og nå sier nei til flere skudd. 

Totalt er 8,5 milliarder kroner brukt på vaksiner og vaksinering med et stoff ingen vet hverken kort- eller langtidsvirkningene av. Det vi derimot vet, er at den ikke virker. Dette er penger som kunne vært brukt på generelle helse-styrkende tiltak, som eksempelvis å øke kapasiteten ved norske sykehus og rådgi/informere om aktiviteter, kosthold og vitaminer som styrker folks naturlige immunforsvar som forøvrig er gratis og som har sørget for vår overlevelse så lenge vi har eksistert. 

Men noen glupe hoder vil tydeligvis ha det til at vårt naturlige immunsystem avgikk brått og uventet med døden 10. januar 2020.
Vi må spørre oss om hvorfor. Kan det tenkes at det naturlige immunforsvarets plutselige død har noe med at farmasi-industrien ønsker å ta over dens rolle, og dermed få større makt over liv og død – og flere penger i kassen?

Desperasjon og desperat dekkoperasjon er altså det nye viruset – og media som er myndighetenes løpegutt, vrir og vender på tall for å opprettholde sin agenda som er å få flest mulig til å ta en farlig injeksjon som altså ikke virker og som pdd har ført til 45 153 innrapporterte bivirkninger. Dette er et stort tall. Til sammenlikning mottok Legemiddelverket 5 623 bivirkningsmeldinger inklusive medisiner i 2018. 

Til nå er det innrapportert 4 203 meget alvorlige vaksineskader, også på barn i 12 årsalderen, inklusive vaksinedød. Det er selvsagt store mørketall, men dette utgjør allikevel 17% av alle behandlede meldinger pdd. Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig – og dette gjelder 44% av de alvorlige meldingene.

Vaksineskader har mao medført 1 849 sykehusinnleggelser på 3/4 år. I tillegg kommer tall fra sykehjem for eldre. Over 20 000 bivirkninger er ennå ikke behandlet grunnet manglende kapasitet! 

Bivirkningene, både de forbigående og spesielt de alvorlige, livsvarige vaksineskadene og dødsfall rammer den enkelte og dens familie rent privat, men bivirkningsskadene opptar i tillegg mye kapasitet i det offentlige! Dette koster oss som samfunn svært mye – men dette skriver media ingen ting om. Ei heller skriver de noe om vaksinens faktiske innhold og hvordan den er utviklet.

La meg utdype litt rundt noen av vaksinens bivirkninger. 

 • Det er rapportert svært mange tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos de som er vaksinert. Personer i alle aldre har vært rammet, men det er flest tilfeller hos menn under 30 år. 
 • Kartlegging av skader viser høy forekomst av ulike menstruasjon- og hormonsforstyrrelser som sterkere smerter, vedvarende, sammenhengende og kraftigere blødninger blant menstruerende kvinner, spesielt i alderen 18–30 år, samt at kvinner etter overgangsalderen har begynt å menstruere. 
 • Økt forekomst av spontanaborter.
 • EMA har konkludert med at økt forekomst av blodpropp er en risiko ved bruk av vaksinene. ​​​​Blodpropper oppstår når blodet levrer seg (koagulerer) i blodbanen. Blodpropper kan oppstå på forskjellige steder som for eksempel i legg, lunge eller hjerne.
 • Unge mennesker og barn får oftere kraftigere immunrespons etter vaksinering enn eldre. De kan derfor forvente å få noen av de vanlige bivirkningene etter vaksinasjon, særlige etter dose to.
 • Vaksinen kan utløse fundamentale endringer i immunsystemet og forårsake reproduksjonsskader hos unge mennesker.
 • Vaksinen kan føre til lesjonene i hjernen og arrdannelse i hjertevev spesielt hos unge mennesker og barn.

Det er innrapportert en 7,5 % økning i antall meldinger om alvorlige bivirkninger hos barn i alderen 12-17 år på kun én uke, ifølge Legemiddelverkets bivirkningsrapport.
104 meldinger om hjerteproblemer i alderen 12-29 år er ferdigbehandlet, og mørketallene er store.

At barn påføres alvorlige bivirkninger og hjerteproblemer resten av livet, fordi de blir tvunget til å beskytte voksne, er uetisk og moralsk forkastelig. Barn har ikke behov for disse sprøytene. Det er voksne som skal beskytte barna, ikke barna som skal beskytte oss.

Vitenskapen trenger minst 5 år med testing/forskning før vi virkelig kan forstå risikoen ved nye vaksiner. Skader og risiko ved nye medisiner og vaksiner blir ofte avslørt mange år senere. Selv Nakstad innrømmer at vi ikke vet noe som helst om virkningene, og spesielt ikke langtidsvirkningene, men påpeker at dette “ikke er så farlig” ettersom de fleste allerede har takket ja til vaksinen. 

Men spør deg selv om du vil at ditt eget barn skal være en del av det mest radikale medisinske eksperimentet i menneskets historie!

Bivirkninger/vaksineskader; Alle normalt friske mennesker som opplever unormale helsetilstander etter vaksinasjon, bes klikke seg inn på Legemiddelverket og rapportere endringer. Her er en oppsummering av andre bivirkninger etter c-vaksinasjon; – lammelser i kropp og ansikt, epilepsi, betennelser, migrene, krystallsyke, hormonforstyrrelser, smerter i lysker, kuler og hevelser på kropp og i skjelett, ukontrollerbare skjelvinger/risting i kroppen, overaktiv nervesystem, svimmelhet, vedvarende følelse av å være utslitt, generelt nedsatt helsefunksjon, smerter i armer og bryst, synsforstyrrelser, tinnitus, bihulebetennelse, lungebetennelse, langvarige influensasymptomer, leddsmerter,  anafylaktisk sjokk, betennelse i kjeve og nese, stadig neseblod, vedvarende sår hals, frozen shoulder, tung pust, dårligere hukommelse, høy puls, høyt blodtrykk, kaldsvette, nedsatt matlyst, langvarige hudforandringer, blemmer, blåmerker, kløe, åpne sår, soppangrep og utslett plan annet. Dette er ikke normalt hos friske mennesker. Meld dette inn til Legemiddelverket her.  

Norske myndigheter sensurerer for at DU ikke skal vite. For to dager siden fjernet Skien kommune teksten om at dette er et eksperiment.

Svært mange har også opplevd økende forekomster av svulst, slag og kreft etter innføring av covid-vaksinering. Om dette har en sammenheng vet vi ennå ikke. Det vi derimot vet, er at bivirkninger etter vaksinering er normalt og mer vanlig blant yngre enn eldre, og en bør forvente ifølge Legemiddelverket, å få noen av følgende bivirkningene etter en vanlig vaksinasjon;

Smerter på stikkstedet (80%). Trøtthet (60%). Hodepine (50%). Muskelsmerter og frysninger (30%). Leddsmerter (20%). Feber og hevelse på stikkstedet og i armen (10%). Kvalme og diare – hvilket får meg til å undres på hvorfor folk foretrekker å utsette seg for dette, enn å få et virus de sannsynligvis ikke merker noe til og en sykdom som i all hovedtrekk er langt mildere for folk flest, og som skaper langvarig naturlig immunitet.

“At kroppen reagerer på denne måten er et tegn på at den jobber og gjør immunforsvaret vårt rustet til å møte det virkelige viruset, og beskytte oss mot alvorlig sykdom”, skriver Legemiddelverket på sine hjemmesider. 

Problemet er at vaksinen mot c-19 ikke virker mot sykdommen. Tvert om. Så da sitter en igjen med en haug med potensielt farlige bivirkninger som kan medføre varig skade eller død. Hvor er logikken?

Spør deg selv – hvorfor hindrer myndighetene oss i å utvikle vårt eget naturlige immunforsvar – og hvorfor skal vi gjøres avhengig av en vaksineindustri?

Stadig flere innser nå at dette er tidenes største politiske vaksineskandale. Aldri før har vi opplevd tilsvarende fryktpropaganda og utilbørlig press for å ta en  ikke godkjent og hasteutprøvd «vaksine» som i praksis er et gigantisk vaksineeksperiment som prøves ut direkte på mennesker og dessverre også våre barn! 

Nok er nok – stadig flere sier heldigvis nei til flere doser/skudd! Og et titalls millioner demonstrerer ukentlig i en hel verden mot vaksinetvang og vaksinepass! Det er mulig Boye og Halsos er både blind og døv, og sover – men resten av befolkningen våkner.

Tall fra 9.11.21 viser at 452 000 mennesker har valgt å ikke ta dose nummer 2 4.214.000 mennesker tok første dose, mens 3 762 000 takket ja til 2 dose i følge Statens Legemiddelverk. Bodø kommune sendte forrige uken vaksine-SMS om 3 dose til 10 000 mennesker – og kun 800 bestilte time! Per 7.12.21 har kun 802 000 tatt dose 3, i følge FHI.

Stadig flere kommer til å hoppe av vaksinekjøret for hver dose/skudd de må ta for å forbli fullvaksinert. Fordi;

 • Folk forstår at injeksjonene er idiotiske å ta ettersom de ikke virker hverken mot smitte eller sykdom, og føler seg lurt.
 • Folk forstår at injeksjonene er farlige – statistikkene over vaksineskader og sykehusinnleggelsene er klar tale!
 • Folk ønsker ikke å bli narkomane der de blir tvunget til å stadig sette nye skudd!

Folk har fått nok og begynner å bruke sunn fornuft – de vil ikke fortsette å sprøyte ting de ikke vet hva er, eller kan noe om inn i kroppene sine som de nå vet de kan bli alvorlig syke og dø av!

I tillegg til at stadig flere vaksinerte blir innlagt med luftveisproblemer, må vi altså plusse på alle de som er innlagt grunnet alvorlige vaksineskader som spesielt rammer unge mennesker og barn!
Tallet pdd er 1 849!

Jeg minner om at dette vil forbli et vaksineeksperiment i mange år fremover. Vi vet fortsatt lite om langtidsvirkningene, og det er grunn til tro at de mennesker som nå får nedsatt sitt eget naturlige immunforsvar grunnet vaksinene og stadig må “booste” dette med unaturlige og lite utprøvde injeksjoner, vil bli en større belastning for helsevesenet enn de som har bevart, utviklet og styrket sitt naturlige immunforsvar! 

At det er flest uvaksinerte på sykehus er mao ord direkte løgn. Media viser her at de praktisk talt går over lik for å holde fast ved et narrativ som lenge har vist seg å inneholde særdeles mange, grove ulogiske brister. Jeg vil også minne om at rundt 7 600 pasienter ble innlagt i sykehus med influensa sesongen 2017–2018. Sesongen før hadde vi ca 5 000 influensapasienter, også dette tallet var høyt. At et par hundre innlagte nå, i en befolkningsgruppe på nesten 5,5 millioner mennesker skaper dramatikk, er mildt sagt underlig og bør selvsagt ikke føre til nedstengning og isolasjon av et helt samfunn!. Kilde FHI.

Regjeringen har halvert kapasiteten ved norske sykehus. At våre helsemyndigheter setter økonomi foran folks liv og helse er et faktum. At regjeringen har brukt 40 år og store ressurser på å bygge ned kapasiteten til tross for økende livstilsykdommer og den økende eldrebølgen, er også et faktum! At folk som Boye og Halsos nå legger skylden på mennesker som de siste 9 månedene har valgt å si nei til en vaksine de ikke trenger og som ikke hindrer hverken sykdom eller smitte – er derfor direkte groteskt!

Hadde covid-19 vært en reell trussel for folkehelsen og en dødelig panepidemi hvilket det altså ikke er per definisjon – hadde regjeringen satt inn akutte tiltak og ressurser ved norske sykehus. Det har de altså ikke gjort, hvilket burde få enkelte til å åpne øynene! Våre myndigheter har i løpet av de siste 40 årene halvert kapasiteten og har heller ikke løftet en finger de siste 2 årene, selv med covid-19. Ansvaret bør plasserer dit det skal. Å i stedet velge å henge ut og forfølge, og skape hat mot en foreløpig minoritet, bekrefter ikke bare folk dårskap, det minner om et regime og en tide der vi en gang sa; – Aldri mer!   

Å stenge ned hele samfunn i stedet for å øke kapasiteten i helsesektoren, er altså for å skape en så stor inngripen i folks private liv inkludert frihetsberøvelse, at folk lar seg fordumme og med det blir villig til å gjøre hva som helst i den tro at de vil få livene sine i “gave” tilbake, inklusive å la seg sprøyte full i eksperimentelle og potensielt dødelige stoffer de ikke vet hva er.

Definisjon på galskap er å gjenta en handling i det uendelige og tro at en får et annet resultat! Definisjon på det motsatte er å fikse problemet!
Nemlig å øke ressursene ved norske sykehus og gjenskape det normale samfunn der virus og sykdom faktisk er en del av livet!

Les også; Vaccinated English adults under 60 are dying at twice the rate of unvaccinated people the same age

Det er altså meget alvorlig når media og myndigheter desinformerer og får hjelp av nyttige idioter som Boye og Halsos – for dette ødelegger liv og skaper hat og splittelse i befolkningen. Å kun lese overskriftene i media er fordummende. Folk må begynne å undersøke selv og lese statistikker. Heldigvis har stadig flere forstått at «vaksinen» ikke hindrer smitte eller sykdom. Tvert om! Å ta «vaksinen» er derfor et subjektiv valg enkelte tar utelukkende for sin egen del. Dette eksperimentet er slettens ingen dugnad. 

Dette vet de fleste med få unntak Som Boye og Halsos. Men myndigheter og media har dessverre lykkes i å skape hat mot friske mennesker, for frykt gjør at folk setter sunn fornuft til side og erstatter det med irrasjonelle tanker! Folks ondskap pipler nå frem i den grad at selv Svartedauden blir misunnelig!

Mennesker som nå driver ren hets, forfølgelse, trakassering og ønsker ekskludering, segregering og diskriminering av friske mennesker som har valgt å stole på eget immunforsvar i stedet for en farlig og dødelig injeksjon ingen vet hva er, med over 45 000 innrapporterte bivirkninger hvorav 4 500 meget alvorlige med sykehusinnleggelser og død – har ikke fulgt med i timen og sidestiller seg dessverre med en statsleder jeg ikke vil si navnet på.

Skap et problem, finn en syndebukk (minoritet) og begynn heksejakt og forfølgelse – denne gangen på mennesker som overhode ikke har skyld i noe som helst. Tvert om! De det jaktes på nå, er de som står fremst i krigen og kjemper for dine barns fremtid, helse, sikkerhet og frihet.  

Folk havner på sykehus av forskjellige grunner – fakta er som nevnt at norske myndigheter i tillegg til å bygge ned kapasiteten ved norske sykehus, driver rovdrift på ansatte som presses til å ta en eksperimentell “vaksine” og som grunnet vaksinens skadelige bivirkninger har fått nedsatt helse og immunforsvar, hvilket har resultert i et stort sykefravær som tilfellet er i Bergen. Dette vet jeg, for jeg har arbeidet flere år i helsesektoren selv. 

Denne logistikken bekreftes av statistikkene! Jeg ber derfor alle som bruker sunn fornuft om å slå ned på den type holdninger som Boye og Halsos representerer før det blir farlig. Ansvaret må plasseres der det skal – nemlig hos media og våre myndigheter!

Så til deg som nå går for dose 3 og ønsker klippekort på skudd. Å vaksinere seg er et subjektivt og privat valg du utelukkende tar for din egen del, og ingen felles oppgave, spesielt ikke mot en smitte folk ikke en gang merker de har! Slutt å press andre til å følge ditt eksempel og i tillegg kalle det for dugnad – det er nemlig ikke det! Fakta ligger på bordet og jeg repeterer;

 • Vaksinen hindrer ikke sykdom ei heller smitte!
 • Tvert om – folk blir alvorlige syke og unge friske mennesker dør av vaksinen!

At media og myndigheter nå opptrer som langere er historisk! Å kreve at folk skal ta “boster-dose” nummer 3, 4, 5, 6 eller 10 – fordi de foregående dosene ikke virker og potensielt bryter ned folks naturlige immunforsvar som nå stadig må boostes, er derfor et stort overgrep mot befolkningen! 

Å kategorisere folk som «uvaksinert» er derfor banalt – for dette er kun en idiotisk politisk definisjon hvis grenser hele tiden flyttes på for å få folk til å ta flere skudd på løpende bånd. Allerede nå gjøres det klart for dose 4 og 5. Hvor mange eksperimentelle doser er du villig til å ta? 

Folk trues og presses, nektes legehjelp og blir oppsagt fordi de ikke er fullvaksinert, og skal i tillegg om Boye og Halsos får det glupe forslaget igjennom, betale mer i skatt. Den dagen du selv velger å takke nei til nok en booster for deg og dine barn – er det DU som nektes legehjelp, mister jobben og må betale mer i skatt. Er dette fortsatt like ok da, syntes du?

La oss til slutt snakke litt om smitte. Myndighetene snakker stadig om at vi må opparbeide oss flokkimmunitet hvilket er lurt – for alle vet at intet overgår naturlig immunforsvar – så hvorfor hindrer de samme myndighetene oss i å utvikle og styrke vårt eget naturlige immunforsvar ved å isolere oss og stenge oss inne? Dette er nok et overgrep mot befolkningen!

Ingen ting henger på greip – det finnes ikke et eneste tiltak som kan forsvares eller forklares – om ikke hensikten er å presse oss til å ta enda flere doser!

99,5% av den norske befolkning er ikke smittet – å være smittet er ikke farlig, og det blir ikke flere smittede selv om media hver dag bruker store overskrifter. Vi vet også at testene viser alt for mange falske positive tester. Allikevel skal alle som testes for koronasmitte isoleres. Dersom det blir påvist smitte, skal også nærkontakter og familie i karantene. – Dette vil i verste fall bety at flere tusen mennesker blir satt i unødvendig isolasjon og karantene, sier smittevernoverlege Steinar Konradsen til NRK. Dette absurde testregimet gir ingen mening!

Les også; CDC Admits COVID Tests are Invalid

Å være smittet er heller ikke farlig for folk flest, over 80% merker ikke en gang at de er smittet – å være smittet betyr heller ikke at en er syk eller smitter videre. Det er under 0,12% sjanse for å dø av covid, og dødsfall rammer i all hovedsak mennesker over 84 år med underforliggende sykdommer! 

For mennesker under 39 år er prosenten kun 0,0022%! 

Folk som fortsatt blir hysterisk over smitte og covid, bekrefter derfor kun sin egen dårskap. Å stadig teste seg er derfor tullete og bidrar kun til at denne tragikomiske situasjonen regjeringen har ført oss inn i vedvarer. Folk blir syke, og enkelte havner på sykehus! Slik har det alltid vært. Vi har ikke satt folk i fengsel fordi de er smittet av noe eller er syke, eller strengt ned hele samfunn. I dag fengsler og isolerer vi våre barn og sprøyter dem full i farlige stoffer for en smitte de ikke reagerer på, kun for å beskytte paniske voksne og et narrativ som for lengst har slått sprekker.

Regjeringen bryter Grunnloven. Frihetsberøvelse er å frata folks frihet og regnes som en forbrytelse med mindre det foreligger lovhjemmel. Grunnloven har siden 1814 slått fast at; “Ingen må fengsles eller berøves friheten uten lovbestemte tilfeller. Å berøve folks frihet kan straffes med fengsel i inntil tre år, og i grove tilfelle inntil 10 år (straffeloven § 254-255). Etter Høyesterettspraksis må frihetsberøvelsen ha et visst omfang i tid før det rammes, men det er lagt til grunn at lengre tid enn 45 minutter kan straffes. Med frihetsberøvelse menes at du fysisk blir hindret i å bevege deg fra et angitt sted”. Og hvor er vi i dag?

Farlige og ødeleggende tiltak, og idiotiske forslag. Isolering, karantene, frihetsberøvelse har ikke vist seg å ha noe effekt mot covid 19, annet enn å ødelegge folks liv. Forskning viser at isolasjon og karantene har en svært nedbrytende effekt på mennesker i løpet av kort tid. Tiltakene gir generell dårlig fysisk og mental helse, og øker det psykologiske presset i befolkningen, mer spesifikt: øker depresjon, sosial angst, irritabilitet, angst, søvnmangel, økt sinne og generell stress. Spesielt barn og unge blir hardt rammet.

Og vaksinen er som vi nå vet en eksperimentell, ikke godkjent og farlig injeksjon som ikke er testet før den ble tatt i bruk direkte på mennesker. Velger du å ta en vaksine som potensielt ødelegger ditt eget naturlige immunforsvar og gjør deg til narkoman der du må ta stadige nye doser/skudd fordi du mener dette er lurt – til tross for at “vaksinen” to ganger har vist sin ubrukelighet og i tillegg vist hvor farlig og dødelig den faktisk er – så er dette ditt valg og eventuelle bivirkninger inklusive død utelukkende ditt ansvar.

Men slutt å press andre! Vaksiner skal alltid være et frivillig valg og er i dette tilfellet slettens ingen dugnad. Tvert om – vaksinen har kostet oss mer enn den har gavnet, både økonomisk og helsemessig!

Sunn fornuft og naturlig immunforsvar er best og bør alltid styrkes! Vi har levd med virus like lenge som vi har eksistert! Tallene er klare. De lite hensiktsmessige restriksjonene, inklusive den farlige “vaksinen” utgjør en større fare for samfunnet enn en smitte nesten ingen merker de har! Still deg derfor kritisk til medias og myndighetenes massive fryktpropaganda og idiotiske forslag som Svend Boye og Ove Skaug Halsos fremmer. Undersøk selv og les statistikker! Nok er nok! 

Det kun ved kontakt med bakterier og virus vi styrker eget naturlige immunforsvar! Folk som bruker sunn fornuft og stoler på eget immunforsvar, som har sørget for vår overlevelse frem til i dag – blir med andre ord sterkere.

Mens vaksinerte som det nå fremkommer av statistikkene, sannsynligvis er mindre resistente mot nye virus – og er med det allerede en større belastning for helsevesenet!

I tillegg kommer stadig flere sykehusinnleggelser grunnet vaksinenes bivirkninger, samt sykefravær av samme grunn. Prikken over ién er alle de enorme ressursene som er brukt på ubrukelige tester som ikke gjør forskjell på virus, sitroner, epler og kaniner. Dette har uvaksinerte forsøkt å formidle i snart to år! Tenk litt på dette før du applauderer tilleggsskatt. For da er det i så fall innlysende hvem som bør betale ekstra skatt her på berget. Og det er ikke de uvaksinerte!

Les også; CDC Admits COVID Tests are Invalid

Når det er sagt, så har det jo vist seg at de som har takket nei til vaksine og de som nå takker nei til flere doser, evner å tenke logisk og kritisk, og bruke sunn fornuft. Vi verdsetter etikk, moral, medmenneskelighet og kjærlighet – og setter demokratiske prinsipper som valgfrihet meget høyt, og ville derfor aldri fremmet et slikt tåpelig og stygt forslag som å kreve ekstra skatt av vaksinerte for den ekstra belastning de nå påfører samfunnet grunnet vaksinene. 

Tvert om, vi vil oppfordrer alle dere som nå sliter med langvarige vaksineskader – for en del livet ut og spesielt unge og barn – om å søke om erstatning for de lidelser våre politikere og media har påført dere. Jeg forstår valget dere tok. Etter den massive fryktpropaganda vi har vært utsatt for de to siste årene – er det menneskelig å la sunn fornuft vike for frykt. Men nå vet vi bedre, og det er på tide å sette medmenneskelighet og kjærlighet foran frykt og idioti! Jeg anbefaler alle å søke opp gruppen Erfaringer med covidvaksiner på Facebook, og søke om erstatning.

Bare tanken på alle de barn som nå har fått nedsatt hjertefunksjon livet ut, bør stikke dypt i våre egne hjerter!

Ps, den nye livsfarlige og kraftige varianten omikron som sprer seg superraskt, er nå visstnok bare en mild forkjølelse ref våre myndigheter. Var det noen som ropte ulv? Igjen? Og bare vent, snart kommer en ny variant, og en ny etter der igjen etc.

Vaksinen er altså å spille russisk rulett med eget liv og helse, og covid er mye snillere enn antatt. Å kun lese overskrifter er direkte fordummende og bidrar kun til å opprettholde den bisarre situasjonen verdens største industri har satt oss i for å få kontroll over oss! Folk må begynne å undersøke litt selv! Nordmenn er det mest naive, lydige og tafatte folkeslaget i hele verden.

Om du ikke står opp for deg selv – så gjør det for DINE BARN! ❤

Det er på tide å stoppe galskapen hvilket enkelt gjøres ved å begynne å leve som før, dvs droppe tiltak og tester, og slutte å være prøvekanin for et gigantisk vaksineeksperiment som har vist seg å være til stor ulempe for både samfunn og den enkelte, og spesielt barn og unge. Si nei nå!

Jeg anbefaler alle til å ta en titt på FB siden Erfaringer med covid-19 vaksinebivirkninger. Ta gjerne vaksine – men la uvaksinerte være i fred!

………………….@………………….

Les også; Legemiddelverket knytter flere dødsfall til bivirkninger av vaksinen

Les også; Vaccinated English adults under 60 are dying at twice the rate of unvaccinated people the same age

Les også; Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert.

Les også; Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert.

Les også; Flere fullvaksinerte enn uvaksinerte innlagt på sykehus, NRK

Les også; Flere innlagt etter alvorlige mulige vaksine-bivirkninger, skrevet av FHI 13.3.21. 

Les også; Ny studie: Alvorlig syke eldre døde etter vaksinasjon i Norge. Ti svært syke eldre døde tidligere etter at de fikk vaksine mot covid-19. Det mener norske eksperter.

Les også; Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse

Les også; Skadene av Pandemrix var en katastrofe – Hva skal vi da si om skadene av Covid-vaksinene?

Les også; Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen skrevet allerede 14.01.21.

Les også; Oversikt over mistenkte bivirkninger/Legemiddelverket 16.12.21

Les også; Former Pro Matt Le Tissier Calls For An Investigation Into The Sudden Rise Of Football Players Suffering Heart Problems. Post date: December 17th, 2021

…………………..@……………………..

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.