Guest Authors Management & Health News

Det er på tide at strategien endres, landets åpnes og at sykehusenes kapasitet økes

I dag publiserer jeg et fornuftig og faktabasert innlegg fra professor og overlege Halvor Næss. Jeg håper du deler, for som en klok mann sa til meg; – Det ligger en hensikt bak det hele, og det er å bygge opp til en så stor frustrasjon i befolkninga at mange vil krever koronapass og tvangsvaksinering, for dette handler om kontroll, ikke helse. Det er det samme manuset som brukes i land etter land, der slett vitenskap og taushet har brolagt veien helt fram til det totalitære samfunnet, slik som i Australia, New Zealand, Baltikum og Østerrike.

Dette handler ikke bare om “vaksiner” som ikke virker og som vi heller ikke trenger ettersom covid er ufarlig for 99,88% av oss.
Dette handler om dine barns fremtid, frihet, helse og liv!

Alle gode ting er ikke tre, eller fire, eller ti doser og lockdowns. Galskap er å gjenta en handling i det uendelige og tro at en får et annet resultat! Hadde hensikten faktisk vært å redde liv, hadde kapasiteten ved norske sykehus økt, men det motsatte er tilfelle, selv etter to år med covid har ikke regjeringen løftet en finger for å øke kapasiteten ved norske sykehus. De velger heller å stenge landet og isolere befolkningen med de enorme kostnadene dette har. Her er innlegget av professor og overlege Halvor Næss. Les og del.

«Vi er nå inne i en ny Covid bølge og strenge «tiltak» er innført igjen av myndighetene. Er disse «tiltakene» basert på fornuftige avveininger? Det er dessverre all grunn til å betvile dette. Å forholde seg til statistikk og tall er for de fleste vanskelig. Undersøkelser har vist at folk har en sterkt overdreven oppfatning av hvor farlig Covid er. Dette ser også ut til å gjelde våre politikere.

Ifølge lovverket skal tiltak mot epidemier være forholdsmessige. Det betyr at det må gjøres gode avveininger hvor nytten av tiltak (begrensning av smitte, innleggelser og død på grunn av Covid) settes opp mot kostnadene (utdanning, økonomi, konkurser, andre sykdommer, depresjoner og mye mer) ved tiltakene.

Det er nå empiriske data fra mange smittebølger rundt i verden, og det er lite eller ingenting som taler for at tiltak som nedstengninger, munnbind, meteren med mer har noen nytteeffekt.

Til gjengjeld er det godt dokumentert av uavhengige forskere at nedstengninger har store kostnader. Tiltakene styres av smittetall og redsel for overfylte sykehus hvis intet gjøres, men et realistisk forhold til disse smittetallene finnes ikke.

I fjor høst hadde Bergen en periode med 50 nye smittetilfeller per døgn. Da var det ifølge byrådslederen «alvor». De siste par ukene har det vært opp mot 350 smittetilfeller per døgn i Bergen. Hvilket adjektiv byrådslederen måtte mene er passende nå, vet jeg ikke. I dag er det innlagt 13 pasienter for Covid i Helse Bergen. Tallet er synkende.

Ifølge Folkehelseinstituttet innlegges det nå 30-40 pasienter hver dag for Covid på norske sykehus, og det rapporteres om sprengt kapasitet. Selv jobber jeg med hjerneslag, og det innlegges rundt 50 pasienter med spørsmål om hjerneslag hver dag på norske sykehus. Rundt 30 av disse har hjerneslag. Hjerneslag er en alvorlig sykdom og rundt 8% dør. Til sammenligning er dødeligheten for Covid i Norge 0,1% (IFR) ifølge Folkehelseinstituttet. Gjennomsnittsalderen for de som dør av hjerneslag er ca 80,5 år og for Covid 81,5 år i Norge.

Jeg har tidligere skrevet om en influensa epidemi i Bergen i år 2000. Over en treukers periode ble det daglig innlagt rundt 20 pasienter med influensa og lungebetennelse på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det tilsier minst 2-4000 smittede i Bergen per døgn.

Denne epidemien gikk under den politiske radaren. Skole og næringsliv ble ikke stengt ned. Nakstad er redd for eksponentiell vekst av smittetilfeller. Til det er å si at alle virusepidemier (som influensa, RS virus) starter eksponentielt. (To smittede blir til fire, til åtte, til seksten og så videre).

Men den eksponentielle veksten stopper alltid opp. Kurven flater ut og smittetallet faller (Gombertz kurve). Usikkerhetsmomentet er når kurven flater ut. Her bedriver Helsedirektoratet verstefallstenkning og baserer seg på datamodeller med liten eller ingen realisme.

Velkjent er Imperial College modellen fra London som bommet sterkt på smitteutviklingen i alle land. Den spådde for eksempel 90.000 døde i Sverige i fjor vår mens antallet ble 6.000, og Sverige stengte som kjent ikke ned i særlig grad. Sverige hadde fra januar 2020 til juni 2021 faktisk negativ aldersjustert dødelighet sammenlignet med de fem forutgående årene.

Smittebølgene flater ut lenge før alle blir smittet. Det har vi sett gjentatte ganger i land etter land. Uspesifikk immunitet, tidligere gjennomgått Covid infeksjon, kryssimmunitet fra andre coronainfeksjoner, årstid, antallet overvektige og vaksiner er blant faktorer som sørger for dette.

Vi har empiriske data siden i fjor vinter og det er da forunderlig å se at Folkehelseinstituttet advarer at opptil 300.000 nordmenn vil bli smittet daglig om få uker på grunn av Omicron. Selv om dette er teoretisk mulig er det lite realistisk og realisme er det vi trenger nå, ikke teoretiske fantasier.

Er Covid farlig? Politikere og journalister har siden i fjor bedrevet skremselspropaganda så det er ikke rart at mange tror eller mener det. Noen flere tall kan hjelpe å sette Covid i perspektiv. Covid er farligere enn vanlig influensa selv om flere døde av influensa i 2017 (1700) enn av Covid i fjor (800).

Spanskesyken (en influensapandemi) etter Første verdenskrig var langt farligere. I Norge døde 13-15.000 mennesker og befolkningen var omtrent halvparten av nå. Kopper som nå er utryddet, var enda farligere med en dødelighet på mer enn 10%. Dødeligheten av Covid var 0,1% (en av tusen) ifølge Folkehelseinstituttet i fjor høst.

Omicron ser ut til å ha enda lavere dødelighet. Til sammenligning dør 1% av alle menn i 60 åra i løpet av det neste året. En person som kjører 10.000 km i året i 40 år har 0,1% risiko for å dø i trafikkulykke. (Gjennomsnittsalderen for død for en som starter å kjøre 18 år gammel blir da under halvparten av det tilfelle er for Covidsmittede). De som røyker og ikke slutter, lever i gjennomsnitt 10 år kortere enn de som aldri røyker.

Covid er først og fremst farlig for gamle og personer med risikofaktorer som fedme og sukkersyke.

For alle andre er Covid fra et realistisk ståsted ufarlig. Vi skal alle dø en gang. Virusinfeksjoner har menneskeheten alltid levd med og vårt immunapparat er over millioner av år velutviklet for å takle slike infeksjoner. Menneskeheten har overlevd alle pandemier fram til nå uten hjelp fra staten.

Vi vet nå at statens virkemidler har liten eller ingen innvirkning på Covid pandemien. Til gjengjeld vet vi at kostnadene er store. Det er på tide at strategien endres, landets åpnes og at sykehusenes kapasitet økes.» Professor og overlege Halvor Næss.

………………….@………………….

Jeg anbefaler alle til å ta en titt på FB siden Erfaringer med covid-19 vaksinebivirkningerTa gjerne vaksine – men la uvaksinerte være i fred!

Les også;

Media og myndigheter desinformerer og skaper splid og hat i befolkningen

Ny studie: Alvorlig syke eldre døde etter vaksinasjon i Norge. Ti svært syke eldre døde tidligere etter at de fikk vaksine mot covid-19. Det mener norske eksperter.

Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse

Skadene av Pandemrix var en katastrofe – Hva skal vi da si om skadene av Covid-vaksinene?

Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen skrevet allerede 14.01.21.

Oversikt over mistenkte bivirkninger/Legemiddelverket 16.12.21

Former Pro Matt Le Tissier Calls For An Investigation Into The Sudden Rise Of Football Players Suffering Heart Problems. Post date: December 17th, 2021

………………..@……………………

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.