Management & Health News

Media og myndigheter desinformerer og skaper splittelse og hat i befolkningen

Media desinformerer og skaper splid og hat i befolkningen. Dette kan vi ikke lenger godta. Jeg anbefaler alle å slutte å lese avisene og stille spørsmål direkte til Legemiddelverket, direktørene ved sykehusene og FHI selv, hvilket kan gjøres ved å sende mail til Medievakt FHI <medievakt@fhi.no> som jeg har gjort for å få de reelle tallene på sykehusinnleggelser i Norge i uke 47 – ettersom media nå skal ha det til at det er de uvaksinerte som er årsaken til at Regjeringen nok en gang stenger landet vårt ned.

Dette mediesirkuset er et groteskt skue! Det er umenneskelig og stygt – og milevis fra sannheten!

Akershus universitetssykehus har bekreftet at det var ingen uvaksinerte blant de innlagte i uke 49, og her er svaret jeg fikk fra FHI 15.12.21.

Fra: Medievakt FHI <medievakt@fhi.no>
Dato: 15. desember 2021 kl. 16.18.59 +01.00
Emne: Innlagte på sykehus – reelle tall ref vaksinerte/uvaksinerte
Til: trude@newspirit.no

Hei.

Fullvaks inkluderer de som har fått tre doser, definisjonen står i ukerapporten og i kapitlet om innlagte etter vaksinestatus.

Av 183 nye pasienter innlagt der C19 var hovedårsak til innleggelsen i uke 47, vi har data om vaksinestatus for 175. 76 av disse 175 var uvaksinert. Av disse 76 var det ikke registrert underliggende sykdom for 58. Medianalder blant disse 76 var 50,5 år (nedre og øvre kvartil 36 – 64,5 år).

Mvh medievakten FHI

For å være fullvaksinert må du nå ha minst 2 vaksinedoser. Allerede nå snakkes det om dose 4 og 5. Hvor lenge skal dette pågå?

At det er flest uvaksinerte på sykehus er direkte løgn – og media viser her at de praktisk talt går over lik for å holde fast ved et narrativ som lenge har vist seg å inneholde særdeles mange, grove ulogiske brister. Jeg vil også minne om at rundt 7600 pasienter ble innlagt i sykehus med påvist influensa sesongen 2017–2018. Sesongen før var det rundt 5000 innlagt med influensa, også dette tallet var høyt. Kilde FHI.

Fakta er altså at det er flere med 1 og flere doser innlagt på norske sykehus enn vaksine-frie – og for å få et reelt tall må vi faktisk ta for oss hele Norge, ikke isolere tall én dag fra et sykehus i Oslo øst! Forøvrig burde ikke 183 innleggelser der underforliggende sykdommer er vesentlig – i en befolkning på nesten 5,5 millioner mennesker – føre til nedstengning og isolasjon av et helt samfunn!

Det prekes stadig om flokkimmunitet – alle vet at intet overgår naturlig immunforsvar – så hvorfor hindrer myndighetene oss i å utvikle og styrke vårt eget naturlige immunforsvar ved å stenge oss inne?

Ingen ting henger på greip – det finnes ikke et eneste tiltak som kan forsvares eller forklares – om ikke hensikten er å presse oss til å ta enda flere doser!

Sengeplassene ved norske sykehus er HALVERT siden 1980! Våre helsemyndigheter setter økonomi foran folks liv og helse og har brukt store ressurser på å bygge ned kapasiteten! Folk legges inn med kols og andre livstilssykdommer hver eneste dag! Det er derfor uintelligent å “telle” og fordele innleggelser per pasientgruppe, og som nå; forfølge og henge ut vaksine-frie mennesker med et naturlig og sunt immunforsvar fordi noen få har blitt syke av et virus over 80% av oss ikke en gang merker vi har – når vi vet hvor skoen trykker og hvem som er skyld i situasjonen – OG DET ER IKKE FOLKET – men våre myndigheter som ikke har økt kapasiteten ved norske sykehus på over 40 år – tvert om, regjeringen har bygget ned kapasiteten og har heller ikke løftet en finger de siste to årene, selv med covid-19 hengende rundt oss.

Alle gode ting er ikke tre, eller fire, fem eller ti doser og like mange lockdowns. Definisjon på galskap er å gjenta en handling i det uendelige og tro at en får et annet resultat! Definisjon på det motsatte er å fikse problemet! Øke kapasiteten ved norske sykehus og gjenskape det normale samfunn der virus og sykdom faktisk er en del av livet!

Les også; Vaccinated English adults under 60 are dying at twice the rate of unvaccinated people the same age

Se når du vil, hvor du vil og med hvem du vil.

Årets julegavetips – digitale vinkurs – enklere og bedre blir det ikke – klikk her!

Hadde covid-19 vært en reell trussel for folkehelsen og en dødelig panepidemi hvilket det altså ikke er per definisjon – hadde regjeringen satt inn akutte tiltak og økt ressursene ved norske sykehus. Det har de altså ikke gjort, hvilket burde få enkelte til å åpne øynene!

Og hvorfor lar de samme myndighetene inkludert WHO over 16.000 barn dø av sult hver eneste dag?

Å stenge ned hele samfunn i stedet for å øke kapasiteten i helsesektoren, er for å skape en så stor inngripen i folks private liv inkludert frihetsberøvelse, at folk lar seg fordumme og med det blir villig til å gjøre hva som helst i den tro at de vil få livene sine i “gave” tilbake, inklusive å la seg sprøyte full i eksperimentelle stoffer de ikke vet hva er.

Og ikke lytter Regjeringen til fagfolk heller, og da snakker jeg om FAGFOLK som kan virus og vaksiner – ikke overbetalte kontorrotter i FHI. Om covid hadde vært en reell trussel – hadde dette vært omvendt!

Det er nå innført vaksinetvang i Norge – folk mister jobbene sine om de ikke tar nye skudd. Vi må stille spørsmål om hvorfor! Fakta er som de fleste nå har forstått – at media vrir og vender på tall for å opprettholde sin agenda som er å få flest mulig til å ta en farlig injeksjon som altså IKKE VIRKER og som til nå har nesten 45.000 innrapporterte bivirkninger, hvorav over 4.400 alvorlige bivirkninger med sykehusinnleggelse og død. Over 24.000 bivirkninger er ennå ikke behandlet grunnet manglende kapasitet!

Dette skriver media ingen ting om! Ei heller skriver de noe om vaksinens innhold og hvordan den er utviklet!

Men folket våkner og stadig flere sier nei til flere doser/skudd! Per 9.11.21 har 452.000 mennesker valgt å IKKE ta dose nummer 2! Totalt har 4.214.000 mennesker tatt første dose, mens 3 762 000 takket ja til 2 dose i følge Statens Legemiddelverk. Bodø kommune sendte denne uken vaksine-SMS om 3 dose til 10.000 mennesker – og kun 800 bestilte time! Per dd har kun 802 000 tatt dose 3, i følge FHI.

Stadig flere kommer til å hoppe av vaksinekjøret for hver dose/skudd de må ta for å forbli fullvaksinert – som det står i svar fra FHI over her, en fullvaksinert må ha 2 doser, og allerede nå snakkes det om dose 4!

  • Folk forstår at injeksjonene er idiotiske å ta ettersom de ikke virker hverken mot smitte eller sykdom, og føler seg lurt.
  • Folk forstår at injeksjonene er farlige – statistikkene og sykehusinnleggelsene er klar tale!
  • Folk ønsker ikke å bli narkomane der de blir tvunget til/må stadig sette nye skudd!

Det sier sitt! Folk har fått nok og begynner å bruke sunn fornuft – de vil ikke fortsette å sprøyte ting de ikke vet hva er, eller kan noe om inn i kroppene sine som de nå vet de kan bli syke og dø av!

Media og myndigheter desinformerer og fører folk bak lyset – og ødelegger liv. Å kun lese overskriftene i media er som vi vet fordummende. Heldigvis har stadig flere forstått at «vaksinen» IKKE HINDRER smitte eller sykdom. Tvert om!

Å ta «vaksinen» er derfor et SUBJEKTIVT VALG som enkelte velger for sin egen del og slettens ingen DUGNAD!

Dette vet de fleste med få unntak. Men myndigheter og media har dessverre lykkes i å skape hat mot friske mennesker, for frykt gjør at folk setter sunn fornuft til side og erstatter det med irrasjonelle tanker! Folks ondskap pipler nå frem i den grad at selv Svartedauden blir misunnelig! 😢

Mennesker som nå driver ren hets, forfølgelse, trakassering og ønsker ekskludering, segregering og diskriminering av friske mennesker som har valgt å stole på eget immunforsvar i stedet for en farlig og dødelig injeksjon ingen vet hva er, med over 45.000 innrapporterte bivirkninger hvorav nesten 5.000 meget alvorlige med sykehusinnleggelser og død – har ikke fulgt med i timen og sidestiller seg dessverre med Hitler!

Skap et problem, finn en syndebukk (minoritet) og begynn heksejakt og forfølgelse – denne gangen på mennesker som overhode ikke har SKYLD I NOE SOM HELST!

Tvert om! De det jaktes på nå, er de som står fremst i krigen og kjemper for DINE BARNS FREMTID OG FRIHET!

Det er da ingen som forfølger folk som røyker og havner på sykehus grunnet kols, er det vel? Folk havner på sykehus av forskjellige grunner – fakta er som nevnt at norske myndigheter i tillegg til å bygge ned kapasiteten ved norske sykehus, driver rovdrift på ansatte som presses til å ta den eksperimentelle “vaksinen” og som grunnet vaksinens skadebivirkninger har fått nedsatt helse og immunforsvar, hvilket har resultert i et stort sykefravær som tilfellet er i Bergen. Dette vet jeg, for jeg har arbeidet flere år i helsesektoren selv og sluttet i fjor fordi jeg ikke orket mer. Tror du meg fortsatt ikke, så hør med noen du kjenner som arbeider i helsesektoren!

Onde, enkle mennesker som ikke evner å ta til seg fakta, driver nå heksejakt. Enkelte viser nå sitt sanne ansikt – for nå har de noen å jakte på og føler seg stor og sterk i flokk. De skriker høyt og hauser opp skremmende holdninger på nett! Vaksine-frie mennesker (inklusive de med kun 1 og 2 doser) skal brennes! 😢

Jeg ber alle som bruker sunn fornuft om å slå ned på denne type holdninger før det blir farlig. Ansvaret må plasseres der det skal – nemlig hos media og våre myndigheter!

Så til deg som nå går for dose 3 og ønsker klippekort på skudd. Å vaksinere seg er et subjektivt og privat valg du utelukkende tar for din egen del, og ingen felles oppgave, spesielt ikke mot en smitte folk ikke en gang merker de har! Slutt å press andre til å følge ditt eksempel og i tillegg kalle det for dugnad – det er nemlig ikke det! Fakta ligger på bordet og jeg repeterer;

  • Vaksinen hindrer ikke sykdom ei heller smitte!
  • Tvert om – folk blir alvorlige syke og unge friske mennesker DØR av vaksinen!

Til info; På kun en uke har alvorlige skademeldinger for barn ref hjerteproblemer grunnet vaksinen økt med hele 7%, mens 183 fotballspillere eliteserien har dødd etter å ha tatt vaksinen i løpet av de siste seks månedene. Vil du ha flere tall, ta kontakt med FHI og Legemiddelverket! Å kreve at folk skal ta dose nummer 3, 4, 5, 6 eller 10 – fordi dose 1 og 2 ikke virker, er et overgrep mot befolkningen. Fullvaksinert blir en aldri. Og om du tror dette handler om helse og om å redde liv, så spør jeg igjen – hvorfor dør det da over 16.000 barn hver eneste dag av sult bare i Afrika?

Selv Nakstad innrømmer at det er flere sykehusinnleggelser med vaksinerte mennesker – og unge, friske mennesker dør. ❤️ Les den setningen en gang til.

Alt kommer for en dag – dette er tidenes største vaksineskandale! Det er nå bekreftet over 45.000 innmeldte alvorlige bivirkninger, 4.400 alvorlige med sykehusinnleggelser, mens over 20.000 bivirkninger ennå ikke behandlet! Det faktum at de to første vaksinene ikke virker er nå en etablert sannhet – og for hver dose du tar, øker risikoen for alvorlige bivirkninger. Tenk litt på det!

Les også; Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert. En studie i Israel som ble lagt ut som preprint 31. juli, viser at personer som ble vaksinert i januar hadde 2,26 ganger større sjanse for å få en gjennombruddsinfeksjon enn de som ble vaksinert i april. Studien gjort av forskere ved Maccabi Healthcare Services.

Les også; Flere fullvaksinerte enn uvaksinerte innlagt på sykehus, NRK

Les også; Flere innlagt etter alvorlige mulige vaksine-bivirkninger, skrevet av FHI 13.3.21. Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket informerte i ettermiddag om flere tilfeller av mulige alvorlige bivirkninger hos personer som nylig har fått AstraZeneca-vaksinen. Tre av de innlagte døde etter vaksinebivirkninger.

(Oppdatering 15.3) Vi beklager å måtte kunngjøre at en av de innlagte nevnt i denne nyhetssaken nå er død.

(Oppdatering 21.3) Vi beklager å melde at ytterligere to personer, av totalt fem innlagte med særs alvorlige mulige bivirkninger etter å ha fått AstraZebenecas vaksine, nå dessverre har mistet livet.

Les også; Legemiddelverket knytter flere dødsfall til bivirkninger av vaksinen

Det er lite smitte og å være smittet er ikke farlig! 99,5% av den norske befolkning IKKE er smittet, og det blir ikke flere kun fordi media hver dag skriver smitteoverskrifter med STORE BOKSTAVER! Å være smittet er forøvrig ikke farlig for folk flest! Fakta er at det er under 0.12% sjanse for å dø av covid, og dødsfall rammer i all hovedsak mennesker over 84 år med underforliggende sykdommer!

For mennesker under 39 år er prosenten kun 0,0022%!

Folk som fortsatt blir hysterisk over covid, bekrefter derfor kun sin egen dårskap! Folk blir syke, og enkelte havner på sykehus! Slik har det alltid vært.

Vaksinen derimot – er en eksperimentell, ikke godkjent og farlig injeksjon som testes ut direkte på mennesker og har 100 ganger så mange innmeldte alvorlige bivirkninger pr år enn alle andre vaksiner. Tenk litt på det! Skien kommune opplyser følgende;

“Er vaksinene godkjent som andre vaksiner? Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier for vaksine-sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i 2023″. Skien kommune.

Velger DU å være med på vaksine-eksperimentellet og ta en vaksine som potensielt ødelegger ditt eget naturlige immunforsvar og gjør deg til narkoman der du må ta stadige nye doser/skudd fordi DU mener dette er lurt – til tross for at “vaksinen” to ganger har vist sin ubrukelighet og i tillegg vist hvor farlig og dødelig den er – så er dette er DITT valg og eventuelle bivirkninger inklusive død utelukkende ditt ansvar – men vær så snill – SLUTT Å PRESS ANDRE TIL Å TA EN EKSPERIMENTELL VAKSINE!

Vi mennesker har levd med virus like lenge som vi har eksistert! Tallene er klare. De lite hensiktsmessige restriksjonene, inklusive den farlige “vaksinen” utgjør en større fare for samfunnet enn en smitte nesten ingen merker de har!

Si derfor NEI til medias og myndighetenes fryktpropaganda som gjør folk om til komplette idioter! Undersøk selv. Les statistikker! Nok er nok! Si NEI galskapen og slutt å test deg – det er nemlig ikke farlig å være smittet og du er heller ikke automatisk definert som syk selv om du er smittet, tvert om – de fleste (over 80%) merker det ikke en gang!

Naturlig immunforsvar er alltid best – og bør alltid styrkes! Det kun ved kontakt med bakterier og virus vi styrker eget naturlige immunforsvar! Folk som stoler på eget immunforsvar blir med andre ord sterkere – mens vaksinerte blir mindre resistente mot nye virus! Dette har uvaksinerte forsøkt å formidle i snart to år! Tenk litt på det! ❤️

Vaksinen er å spille russisk rulett med eget liv og helse, og covid er mye snillere enn antatt. I månedsskiftet november/desember ble det eksempelvis nye store og skremmende overskrifter i avisene da den nye kraftige og livsfarlige – i følge noen – varianten omikron erobret Norge! Minst 50 personer ble smittet etter et julebord på Aker Brygge, og minst én av dem var smittet av den nye koronavarianten omikron – alle var vaksinert! Vel, den nye farlige varianten omikron som vi nå har stengt ned hele landet for, er nedjustert til mild forkjølelse.

Bruk derfor sunn fornuft! Velger du å ta “vaksinen” 1, 2, 3, 4, 5, eller ti ganger gjør du det utelukkende for DEG SELV – ingen andre!

Forfølgelse, trakassering, ekskludering og segregering må ta slutt! Hvilket samfunn ønsker vi for våre barn og hvilket samfunn vil vi egentlig leve i? Og hvor er vi på vei? Det er på tide at dere som har tiet til nå begynner å bruke den stemmen du har – dette gjelder dine barns fremtid, og dere som fortsatt ønsker klippekort på “skudd” kan fortsette med det, men slutt å bruk “solidaritetskortet”, og slutt å press andre til å utsette seg selv for samme helserisiko som deg, og som uvaksinerte har forsøkt å advare mot! Les bivirkningsrapportene!

Og igjen – folk havner på sykehus av ulike grunner. Vi uvaksinerte henger ikke ut de snart 2.000 vaksinerte som har vært innlagt dette året grunnet vaksinens alvorlige bivirkninger! Vi driver ikke forfølgelse og heksejakt, og ønsker at folk skal brenne i helvete fordi folk blir syke og havner på sykehus! Med andre ord – SLUTT MED GALSKAPEN – ikke bli en Hitler! Han begynte også i det små.

Vi sa en gang; – aldri mer! Vel, nå er vi her igjen….. ❤️

Jeg anbefaler alle til å ta en titt på FB siden Erfaringer med covid-19 vaksinebivirkninger. Ta gjerne vaksine – men la uvaksinerte være i fred!

………………….@………………….

Les også; Vaccinated English adults under 60 are dying at twice the rate of unvaccinated people the same age

Les også; Ny studie: Alvorlig syke eldre døde etter vaksinasjon i Norge. Ti svært syke eldre døde tidligere etter at de fikk vaksine mot covid-19. Det mener norske eksperter.

Les også; Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse

Les også; Skadene av Pandemrix var en katastrofe – Hva skal vi da si om skadene av Covid-vaksinene?

Les også; Legemiddelverket knytter 13 dødsfall til bivirkninger av vaksinen skrevet allerede 14.01.21.

Les også; Oversikt over mistenkte bivirkninger/Legemiddelverket 16.12.21

Les også; Former Pro Matt Le Tissier Calls For An Investigation Into The Sudden Rise Of Football Players Suffering Heart Problems. Post date: December 17th, 2021

…………………..@……………………..

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.