Art & artists News

Harald Holter, daglig leder for BONO og Hege Imerslund, direktør i BKH tar fra de fattige og gir til de få!

Harald Holter, daglig leder for BONO og Hege Imerslund, direktør i BKH tar fra de fattige og gir til de få! “Kunstavgiften er fremdeles for kunstnerne”, skriver Harald Holter, daglig leder for BONO og Hege Imerslund, direktør i BKH i et motinnlegg til min kronikk 19.11 der jeg argumenterer for hvorfor jeg mener kunstavgiften som er usolidarisk og ulogisk, bør avvikles. Mitt innlegg kan leses i Dagsavisen og i Finansavisen. ”Innlegget inneholder flere feilaktige påstander,” skriver Holter og Imerslund innledningsvis. Deretter følger en lang tekst som kun tåkelegger debatten!

Påstanden om feilinformasjon er mildt sagt tullete. I mitt innlegg har jeg nemlig sitert BONO, BKH og Kunstavgiften.no direkte. Om informasjonen på nevntes hjemmesider er feil, bør de snarest rydde opp i dette før de beskylder andre for feilinformasjon. At Holter og Imerslund velger å svare flåsete, fjerner oss imidlertid ikke fra fakta; Kunstavgiften går til BONO og BKH. Punktum!

Holter og Imersruds innlegg er derfor umulig å ta seriøst. Det fremmer absolutt ingen argumenter for hvorfor kunstavgiften fortsatt skal ha livets rett – innlegget inneholder kun bortforklaringer, hvilket ikke holder mål i en viktig debatt der to organisasjoner graver i fattige kunstneres lommebøker. Kunstavgiften kreves inn av BKH og fordeles til Bono, samt til kunstnerne i form av stipend, tilskudd og priser. Dette er ikke feilinformasjon – det er fakta!

Det er urimelig og ulogisk at fattige kunstnere skal tvinges til å finansiere organisasjoner de ikke er medlem av og priser og stipend til andre. Dette bør staten ta seg av.

Jeg har ikke skrevet at følgerettsvederlag er stipend. Dette er en tåpelig bortforklaring og en beskyldning som lett kan motbevises. Men når de først drar inn nevnte, vil jeg påpeke at følgeretten som BONO forvalter gjelder videresalg av kunst over 3.000,- EUR. Å antyde at den allmenne kunstner har glede av følgeretten er derfor latterlig. BONO bør innføre kontigent fra de kunstnere de representerer og la andre være i fred.

At avgiften betales av “kjøper” er i tillegg et fordummende argument. Når Ida på 17 år selger en tegning over 2.000.- skal 5% tilfalle BONO som Ida ikke er medlem av og til BKH som gir Idas penger videre til andre. Ida kan se langt etter stipender, men er altså ansvarlig for innkreving, rapportering og innbetaling av en avgift som tilfaller kjente, etablerte kunstnere. Dette plikter hun å gjøre 3 ganger årlig. Og logikken er?

Artikkelforfatterne har mao ikke oppklart noe som helst. Tvert om, de tåkelegger i mangler på argumenter og  fordi de sannsynligvis føler sin posisjon truet. Skribentene påpeker selv at de fleste kunstnere er fattige. Allikevel forsvarer de en tilleggsskatt som skal gå til nettopp Holter og Imerslund uten å kunne oppdrive argumenter om hvorfor. Det er absurd!

Det er bra at Holter og Imerslund engasjerer seg i temaet kunstner-økonomi for de fattige kunstnerne de tar penger fra. Men en debatt bør inneholde fakta og fremme argumenter – ikke tåkelegge! Kun en liten promille kunstnere har glede av BONO og BKH. Kunstavgiften er fortsatt usolidarisk og ulogisk – og bør avvikles.

…………………..@……………………..

Shortly about me/this blog – I am an artist, an author, a journalist, a sommelier, and traveller that have experienced a lot of beautiful places all over our amazing world. With that, I have been writing articles for several magazines. You can read about my travels here and my books and art right here.

Please join this blog if you like, by clicking the FOLLOW icon on the right. Do you wan´t to add me up at YouTubeInstagramLinkedinTwitter or Facebook, or see my art or buy my books or wine courses – please do so. Thank you, and have a beautiful day with a lot of love and laughter. 🙂

Trude Helén Hole, New Spirit Communication

If you want to cooperate – then contact me here.

And please do remember; live by love and joy, then the world becomes a better place to be for all of us.