News

Når myndigheter og politi ødelegger Norge

I dag lar jeg nok en gang ordet gå videre til Eivind Salen i Motvind – se innlegg under bildet, for galskapen har tydeligvis ingen ende – når skal myndighetene stoppe rasering av Norge? Norsk natur raseres i rakettfart til fordel for utenlandske interesser. Vindkraft etableres uten skikkelig forarbeid og uten at myndighetene har klart å sette opp regnestykket pluss- og minus ved vindkraft, og ikke minst uten konsekvensutredning – og da snakker jeg om vår vakre natur som raseres for all fremtid, samt ødeleggelser av miljø og dyreliv, og ikke minst hvordan dette berører de mennesker som nå får stygge monstre som er lys- og støybelastende og som forurenser kraftig som nærmeste nabo.

Og på toppen av det hele, når forsking viser at det er mer fornuftig å oppgradere våre etablerte vannkraft og samtidig viser den bekmørke baksiden av vindmøller, og ikke minst det faktum at all profitt går ut av landet og Norge ikke en gang har fremtidige arbeidsplasser i vindmølleprosjektene – så kan en virkelig lure på hva som er lagt til grunn for å kunne fatte disse groteske vedtakene. Har ikke norske myndigheter skjønt hvor ødeleggende dette er for vår natur, dyr og mennesker?

Vindmøller er ikke grønne – de er kullsvarte!

Her er innlegget fra Eivind Salen; Dette bildet er fra Stadtlandet. Det ble sendt meg i går. La oss nøste litt opp. I forrige uke kom meldingen om at italienske Falck Renewables starter opp arbeidet med vindkraftanlegget på mandag denne uken. Mandag stilte noe sånt som 150 mennesker opp, i protest mot utbyggingen. Så kom det kontrabeskjed, fra Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), om at arbeidet ikke skulle starte, for alle tillatelser var ikke på plass.

Resultatet ser vi på bildet. Området er stengt av med gjerder og arbeidet er i gang.

Og så er tiden for spørsmålene. Første spørsmål går til politiet. Var dere med på denne strategien? At man skulle møte det dere kaller «aksjonister», men som er LEVENDE MENNESKER SOM BESKYTTER SITT LAND OG SINE LIV, med å late som arbeidene ikke skulle starte, og så kunne de starte like vel?

Politiet har regelmessige møter med utbygger og vil gjerne ha møter med oss. Men nå brer det seg en mistanke, om at møtene med utbygger blir gjort for å få utbyggingen gjennomført etter tidsplanen, mens møtene med oss har akkurat samme hensikt? Når politiet sier noe til utbygger, kan utbygger stole på det blir gjort, når politiet sier noe til oss, kan vi ikke det.

Jeg har alltid hatt veldig stor tillit til politiet, og til myndighetene våre, og det skuffer meg stort at dette ikke betyr noe for dem. De sier det betyr noe, de sier det betyr veldig mye, og de ber oss om å tro på det – men vi ser jo hva de gjør.

Øyfjellet. Sørsamiske reineiere og støttespillere sitter på deres eget land, det de har hatt og brukt i århundrer, men som norske energimyndigheter av i dag har gitt bort til svenske og tyske kapitlkrefter. Her har grunneiere leid ut rettigheter de ikke har, rettigheter sørsamene har til reindrift. Politiet jager dem. Truer med bøter. Det er urfolk, definert som urfolk med urfolks rettigheter. Og politiet gir folk bøter, for å hjelpe sørsamene med å forsvare dem.

Frøya. Et helt øysamfunn lever i bitterhet mot politiet og mot statsmakten, som gladelig knuser enkeltmennesker og henger dem ut på kjøpet, for at Gjersvold og Vogt skal få millionlønningene sine med bonus i Trønderenergi og Stadtwerke München. Jeg husker FB-diskusjoner, folk i Motvind har sagt «vi skal være venner med politiet», for så å få frøyværingene på nakken. Det stikker så dypt, er så vondt.

Haramsøya. Der politiet liksom er bekymret for «sikkerheten» til innbyggerne, så de må ikke gå i veien for anleggsmaskinene og utbyggers lønnsomhet, mens det er hundre prosent sikkert at her er det en god del mennesker som vil få sine liv og sin fremtid ødelagt. Merk at et anlegg som det på Haramsøya ikke vil være tillatt noe sted i Europa jeg kjenner til, på grunn av støyretningslinjer og avstandsregler alene.

Det er å sette på menneskene der hodetelefoner med konstant pulserende støy i 25 år!

Sikkerhet? Har politimestre selv familie? Vil de forsvare dem, om deres liv og hjem var truet?

Tysvær. Det er australske Macquarie-gruppen, siktet for storstilt skattesvindel i Tyskland. Penger fra denne svindelen er investert i Tysvær, og i Buheii. Lokalsamfunnet er fortvilet, og stiller hver dag opp i teltet ved innkjørselen til veien Statsmakten har ranet fra dem gjennom Statlig arealplan. De har forhandlinger med politiet, slipp anleggsmaskinene forbi, så blir det ingen sprenging. Anleggsmaskinene slipper forbi, og sprenging blir det.

Buheii. Vi stilte oss i veien der også. Det er pantsatt eiendom pantsetter ikke har fulle rettigheter til. Det er pantsatt for 365 millioner euro. Det er forpliktende. Det hefter ved eiendommen. Det er Macquarie-gruppen dette også. De har pantsatt i Tysvær også. Samme sum. Det hefter ved eiendommen, jeg sier det igjen, det hefter ved eiendommen. Grunneier har leid ut, og sitter nå med et milliardpant i fanget. Norske energimyndigheter har gjort dette til lovlig virksomhet. Folk ser. Folk skjønner når jeg forklarer.

Og nå Stadtlandet. Hvis vi ikke kjemper for det, tar de det. Det samme mønsteret vil gjenta seg, møte med utbygger for å få utbyggingen gjennomført etter tidsplanen, møte med innbyggere for samme mål. Politiet er ikke på vår side, de er på utbygges side. (dvs på miljø- og naturødeleggernes side – de ødelegger vår fremtid, ref bloggens eier Trude Hole)

Det er sterke ord. Men la oss se hvordan det går når vi anmelder, og våre energiske venner i Norges Miljøvernforbund: Sørmarkfjellet. Frøya. Øyfjellet. Haramsøya. Tysvær. Buheii. Nord-Odal. For å nevne noen. Henlagt. Eller til saksbehandling på ubestemt tid. Og så blir det henlagt på et strategisk riktig tidspunkt, så det skaper minst mulig støy, så det ikke forstyrrer utbyggers gjennomføringsplan og går ut over lønnsomheten for millionærene.

Les også: VINDKRAFT TRUER URØRT NATUR, Den Norske Turistforening

Det skuffer meg enormt at tillit betyr så lite for statsmakten vår og dens representanter. Det uroer meg voldsomt at våre liv og vårt land betyr så lite for dem. Vi kan holde frem levende mennesker, fortelle historiene deres, de blir knust, de blir ødelagt, de går inn i tunge depresjoner, de slutter å fungere i hverdagen, de mister tiltakslyst og livslyst, de dør. Når utbygger ber om hjelp, har politiet ubegrensede ressurser. Hver natt på Frøya. På fergen til Haramsøya.

Og sånn er store deler av statsapparatet ellers også. Helsemyndighetene. Miljødirektoratet. Mattilsynet. Alt. Vi skriver til dem, folk er desperate og skriver til dem. Det er fysisk og psykisk helse, det er utrydningstruede arter og verdifullt landskap, det er folks drikkevann. Null respons. Fordelene er større enn ulempene, sier NVE. Og folk er forsvarsløse. Rettsløse. Får ikke hjelp. Blir ikke sett. Får svar – ikke i form av ord, men i gjerning: «det plager oss når du viser at du lider, slutt med det».

Og nå Stadlandet. Samtidig som folk i Flekkefjord lurer på om energimyndighetene virkelig skal gi statlig arealplan gjennom byens sentrum også, fulgt av oppholdsforbud fra politiet.

Så jeg vil gjerne spørre: Hva skal folk gjøre? Hva vil myndighetene folk skal gjøre? Skal de finne seg i det, bare innse at nå er de ingenting, om de ikke har penger og makt, eller skal de reise seg og kjempe?

Jeg har ikke noe valg. Jeg kan ikke leve med dette. Og jeg har mange med meg. Hele Motvind. Vi passerte nettopp 17500 medlemmer, og vi gir klar beskjed: Vi finner oss ikke i det. Vi gjør noe med det. Og vår sak er så sterk, at vi er nødt til å vinne.

På Statsdlandet skal det ikke opp noen turbiner. Vi skal stoppe det. Og vi forventer rett og slett å få statsmakten med på det. Det var en lang tekst, med et viktig budskap. Dette må spres. Det er alarm, nå, og de må skjønne det langt inn i statsapparatet. Dette går ikke. Dette går ikke. Bare se bildet. Forsøk å ta inn over dere hvor disse gravemaskinene skal, og hva de skal gjøre. Det er full alarm. Spre budskapet. Vi trenger alle med. Vi må være alle nå, aktive, sterke, uovervinnelige, Motvind.
🔥

Motvind har nå passert FRP, les mer og meld deg inn her.

Les også; Tysk vindkraft dreper 1200 tonn insekter årlig. Allerede tilbake i 2001 fant forskere ut at aerodynamikken på en vindturbin kan hemmes så sterkt av døde insekter på rotorbladene at energiproduksjonen reduseres med inntil 50 prosent. Så mange moste insekter er det på turbinene at det har vokst frem en hel rengjøringsindustri som vasker turbiner ved hjelp av helikoptre og kraner.

……………

Om denne bloggen; bloggens eier heter Trude Helén Hole. Hole er kjent som Norges mest hardtslående blogger i følge Nettavisen og blant annet Norges beste jenteforfatter i følge Dagsavisen. Mer om hennes forfatterskap og bøker finner du her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

 TRUDE HELÉN HOLE

Til Holes forfatterside og tilbakemeldinger fra media – klikk her

Gratis vinkompendium og online vinkurs – klikk her

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Holes bøker – Holes TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Norges morsomste forfatter i følge media og lesere!
GraTis kompendium om vin (1)