Books & Literature News

Jeg syntes dagens fedre bør få seg noen baller!

Jeg tror dagens fedre ofte er menn på kvinner premisser, sier forfatter Rune Salvesen i et intervju for Aftenposten tirsdag 11. august 2020. Intervjuet omhandler om hans siste bok Antifeministen. Salvesen ønsker å sette mannskampen på dagsordenen og slå et slag for den moderne, men meget slagne, amputerte norske mann. Ettersom jeg gjør det motsatte i mine bøker om Lotte-Marie, måtte jeg selvsagt lese intervjuet og må innrømme at jeg ble svært forundret, for om ikke mannfolk har rykte på seg å være sutre-Per fra før, blir de det i hvert fall nå! Jeg er enig i at svært mange mannfolk i dag mangler baller, de er direkte pysete – men dette er da ikke kvinnfolk sin skyld!

Skjermbilde 2020-08-15 kl. 11.51.48

Forfatter Rune Salvesen beskriver i intervjuet dagens fedre som noe som er underlagt kvinnen. Dette er sludder og vås, og de menn som luffer rundt og føler seg som offer eller for “lite mann”, bør slutte å skylde på sine omgivelser, det vil si det motsatte kjønn, samt lære sin historie og ta litt ansvar selv – mao få seg noen baller og manne seg opp. Dette bør ikke være så veldig vanskelig i et demokratisk og opplyst land hvor en kan kalle seg han, hun og/eller hen om en vil.

I likhet med Salvesen skriver jeg om dette tema i mine bøker om Lotte-Marie, men i motsetning til Salvesen mener jeg altså at norske menn som føler de er «menn på kvinners premisser» i dagens Norge, i likhet med kvinner som er «kvinner på menns premisser» må selv sørge for en endring om dette føles feil for den enkelte. Vi har alle et personlig ansvar for egne liv. Her er det altså sunn fornuft og likestilling som gjelder – vi må slutte å skylde på alle andre for vår egen følelse av utilstrekkelighet, for dette er noe vi kan regulere selv!

Salvesen påstår i intervjuet at menn ofte tildeles skyld i “kraft av sitt kjønn”, hvilket er både tullete og generaliserende. Heldigvis er han i mindretall om å mene dette, for de fleste menn er fortsatt menn – også i Norge! Videre synser han altså om at han “tror dagens fedre ofte er menn på kvinnens premisser”. Han tror altså – men vet ikke.

Hele intervjuet preges av Salvesens synsing og antagelser om feminisme og en mannsrolle i faresonen, men der stopper det altså opp, for mer enn ren synsing blir det ikke. Selv om Salvesen tydeligvis føler sin manndom amputert, så betyr ikke dette at de resterende 2,7 millioner av hannkjønn i Norge føler tilsvarende. Salvesen er nok mer tjent med å ordne opp i eget følelsesliv og sitt anstrengte forhold til kvinner, enn å generalisere og fremme rare påstander om menn generelt. 

For å sette det hele i perspektiv bør vi selvsagt nevne litt historie i tillegg til litt allmennkunnskap. I 2010 ble det for første gang flere menn enn kvinner i Norge, og slik kommer det sannsynlig til å være i overskuelig framtid. Kvinner er altså i mindretall. Kvinner har stort sett alltid vært underlagt menn, og kvinner i Norge frem til 1950-tallet har generelt blitt sett på som rene avlsdyr uten egen fri vilje, egne tanker og ei heller egne konstruktive følelser, hvilket fortsatt er gjeldende i en del land og trossamfunn der reglene selvsagt er nedskrevet av menn.

Dette er i sterk kontrast til urfolk som har et likeverdig syn på liv og lære, kjønn og balanse. Vi har alle noe å lære av urfolk, også når det gjelder likeverd og likestilling.

Først i 1839 og 1842 ble det i Norge åpnet opp for at enslige kvinner over 40 kunne drive håndverk og handel, men det er viktig å påpeke at loven ikke ble innført som et likestillingsverktøy, men grunnet et overskudd av kvinner i byene. Mellom 1800 og 1835 steg andelen ugifte kvinner med 42 prosent på landsbasis, og mens kvinner fra lavere sosiale lag tok seg arbeid og bondekvinnene var en integrert og viktig del av gårdsbruket, ble de mange uvirksomme og ugifte borgerlige kvinnene en stor og kostbar belastning for deres fedre med forsørgeransvar og for staten Norge.

I det borgerlige Norge skulle den norske kvinne ganske enkelt være hjemme, føde barn, oppdra barn, gjøre husarbeid, være snill og lydig – og tekkes mannen. Ekteskapet var som nevnt annerledes på landet der samliv var mer et arbeidsfelleskap, men det kan være på sin plass å nevne at europeiske kvinner i middelalderen levde kortere enn menn grunnet det tunge arbeidet hun måtte utføre i jordbruket i tillegg til de svært mange belastende svangerskap og barnefødsler hun gjennomgikk, samt oppgaver med barneoppdragelse og husstell.

Kvinner tar ansvar for egne liv – også utenfor hjemmet. Ved inngangen til 1970-årene var ca 80% av menn mellom 16 og 74 år i lønnet arbeid, men fortsatt var under 50% av kvinnene i lønnet arbeid, hvorpå mye deltid. Fra 1970 erobret derimot kvinnene utdanningssystemet hvilket selvsagt endret oppfatninger rundt kjønnsrollene. Mens mannlig yrkesaktivitet i de neste 20 årene sank til 74%, steg den kvinnelige til 62%.

Men fortsatt er det vanligere for menn enn for kvinner å arbeide fulltid, og fortsatt er kvinnelønnen jevnt over lavere for samme type arbeid.

Arbeid i hjemmet. Teoretisk likestilling i ekteskapet ble i Norge vedtatt i 1927. Men rent praktisk er det fortsatt slik at kvinner som jobber fulltid og mer, tar størstedelen av husarbeid og barneomsorg. Dette er noe alle vet med unntak av Salvesen. Om en kvinne for en gangs skyld ber mannen skifte bleie, bør vel mannen være mann nok til å gjøre nettopp det i stedet for å sitte i sofaen, glo på fotball og drikke øl – og sutre fordi han blir forstyrret, eller?

Er det fordi kvinner i et såkalt likestilt samfunn stiller flere krav og ønsker lik fordeling av oppgaver i hjemmet at menn som Salvesen føler sin maskulinitet amputert?

Eller er det fordi Salvesen “blir tvunget” til å dempe sine maskuline egenskaper når han står på sidelinjen på fotballbanen og heier på sin datter? Salvesen sier nemlig følgende;

– Når han står på sidelinjen i en fotballkamp og ser sin datter spille, får han lyst å rope, men må straks roe sine brå og direkte instinktive (mannlige?) reaksjoner og føye seg til andres krav (kvinnens?) om å gi trøst og støtte. Men innerst inne vegrer han seg.

Ekte mannfolk er altså ikke i stand til å gi omsorg og støtte! Salvesen mener mao at menn ikke er i stand til å gi sine barn trøst og støtte, nettopp fordi de er menn. Dette er å grovt nedvurdere menns evne til å vise omsorg og i tillegg bør han spise sine ord, for her er det Salvesen selv som tildeler skyld og/eller egenskaper eller mangel på så dann i “kraft av sitt kjønn“. Jeg undres også om alle de menn som blir skjevfordelt når det gjelder barnefordeling setter pris på Salvesens uttalelser om menns manglende evne til å ta vare på sine barn.

Videre mener Salvesen at det er maskulint å rope og skråle på sidelinjen når barn spiller fotball. Vel, ham om det.

De fleste menn er fortsatt menn – også i Norge. Om Salvesen føler sin mandighet tråkket på, bør han i så fall være mann nok til å gjøre noe med det selv i stedet for å generalisere og skylde på omgivelsene – spesielt på kvinner – for det er virkelig på tide at menn nå slutter å skylde på kvinner for sin egen utilstrekkelighet som de selv er skyld i!

Salvesen er altså meget navlebeskuende, så det er på sin plass å også lufte litt religions-kunnskaper; Eva fikk som kjent skylden for syndefallet, det vil si en kollektiv skyld ble tillagt alle kvinner til evig tid – og menn skulle derfor bestemme over kvinnen. Dette står altså nedskrevet i Bibelen som selvsagt er nedskrevet av en mann – en bisarr beslutning hvilket vi har etterlevd i flere tusen år.

Fakta er altså at kvinner har vært grovt undertrykket i flere tusen år. Kvinner får fortsatt skåret av ører og nese fordi de ikke er lydig sine voldelige ektemenn og tier stille. Om Salvesen føler for å sutre fordi han ikke får skrike som en mann når han er tilskuer på barnefotball, bør han kanskje tenke litt gjennom den groteske og brutale kvinneundertrykkelsen som fortsatt foregår i andre land, eksempelvis nevnte, samt kvinner som er frarøvet grunnleggende menneskerettigheter og må ikle seg tunge, sorte likkleder – og aldri får kjenne vind i håret eller salt sjø på kroppen – kun fordi menn ikke klarer å styre sine lyster!

Salvesen bør sende noen tanker til alle de kvinner som blir fengslet for livsstid, pisket, torturert og drept fordi de vil ta av seg hijaben. Vi har samfunn der små jenter blir giftet bort før de er fylt ti år til gamle menn. Kroppsdeler blir skjært bort uten bedøvelse for å gjøre unge jenter ærbare, mange med døden til følge, jenter og kvinner blir ødelagt av syre, brent til døde, gruppevoldtatt og deretter steinet bare for å nevne noe.

Om Salvesen ikke klarer å se kvinners kamp opp gjennom historien, en kamp som fortsatt gjelder liv og død – og virkelig mener for fullt alvor at vi må sette Salvesens og hans likemenns “kamp for maskulinitet” på dagsordenen, spesielt fordi han vil skråle på fotballkamp, så bør han virkelig skamme seg!

Vi lever tross alt i et meget opplyst samfunn der valgfrihet, likestilling og likeverd er våre grunnsteiner. Vi kan velge hvordan vi vil leve, være og bli oppfattet – hvilket gjelder begge kjønn, også Salvesen! Dette er et privilegium norske kvinner ikke har kunne gjøre før de siste 30-40 årene – og fortsatt er det dokumentert store diskrimineringer i menns favør.

Kort oppsummert; Rune Salvesen og andre som føler sin maskulinitet amputert, som sutrer fordi de ikke får “skrike som menn” på sidelinjen når datteren spiller fotball, eller som må skifte en bleie eller to – eller av og til ser på Downton Abbey hvilket vanligvis er valgfritt, ja, jeg regner med at Salvesens kone ikke tvinger ham til dette – bør virkelig lære seg sin historie, se ting i et større perspektiv, og tenke litt på de jenter og kvinner som her er nevnt – og med det ganske enkelt ta ansvar for eget liv og slutte å syte! Å sutre er nemlig ikke mandig!

Så vær en mann, Salvesen – skrik om du vil for faen – om det gjør deg til Mann!

——-

Bok nummer fire om Lotte-Marie kommer ut i september og hun etterlyser menn med Baller! En sak har nemlig alltid flere sider. Flere spennende bøker om kvinner finner du her. Anbefales! Du kan også se videoen under om feminine og maskuline energier.

Om denne bloggen; bloggens eier heter Trude Helén Hole. Hole er kjent som Norges mest hardtslående blogger i følge Nettavisen, og blant annet Norges beste jenteforfatter i følge Dagsavisen. Mer om hennes forfatterskap og bøker finner du her.

Spre kjærlighet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle! 

 TRUDE HELÉN HOLE

TIL  HOLES FORFATTERSIDE, BØKER OG MEDIA – KLIKK HER

GRATIS VINKOMPENDIUM OG ONLINE VINKURS – KLIKK HER

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Holes bøker – Holes TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Norges morsomste forfatter i følge media og lesere!