Management & Health News

Stopp norske myndigheter i å innføre tvangsvaksinering

Å innføre tvangsvaksinering er et groteskt overgrep på mennesker og demokratiske prinsipper, og forøvrig en meget farlig kurs å stake ut for våre barn – for hva blir det neste? Om vaksiner faktisk VIRKER, er det unødvendig med tvang – de vaksinerte skal da ikke bli syk mot det de er vaksinert for, mens de som ikke er vaksinert kan fortsette å leve videre som mennesker og en del av naturen – mao la kroppen ordne opp selv slik den har gjort det i over 2 millioner av år! Det er faktisk naturlig å bli syk i ens levetid! Like naturlig er det å dø! Så hva er problemet?

Vaksiner er mer enn noe annet en PENGEMASKIN! Problemet er skapt av mennesker som ønsker å tjene milliarder på folks uvitenhet, frykt, og redsel for å være MENNESKER. Vaksineindustrien tredoblet sin verdi fra 5 B USD i 2000 til nesten 24 B USD i 2013. Markedet er forventet å stige til 100 B USD i 2025. Kilde WHO.

GLOBAL VACCINE MARKET: RAPID GROWTH and CHANGING STATUS

 Tripled in value from USD 5B in 2000 to almost USD 24 B in 2013
– Influenza vaccine market: estimated at $2.9 billion in 2011 to $3.8 billion by 2018
– US : $1.6 billion in 2011 to $2.2 billion in 2018
 Global market projected to rise to USD 100 B by 2025
 More than 120 new products in the development pipeline
 60 are of importance for developing countries
 Vaccines: becoming an engine for the pharmaceutical industry
 Changing status of the vaccines within the pharmaceutical industry
 New business model for vaccines is emerging?

Main features of Vaccine market 
 Newer and more expensive vaccines are coming into the market faster than ever before
 Growing concentration in OECD countries but also newcomers (Pfizer, J&J,..)
 Vaccine development: increasing investment

Videre er vaksineindustrien ikke til å stole på – dette er dokumentert gang på gang! At vaksiner faktisk virker har aldri blitt tilstrekkelig dokumentert. Vaksineindustrien selv har vaksinert seg mot erstatning. Og hvorfor det? Om middelet de sprøyter inn i våre kropper er trygg og virker etter hensikten, burde dette være unødvendig.

Foreningen for fritt vaksinevalg har sendt åpent brev til alle stortingsrepresentatene. Klikk her for å lese hele brevet.  I dette brevet presiseres det at vaksiner ikke blir testet etter de samme standarder som vanlige legemidler. Det blir bl.a. ikke benyttet noe nøytralt, reelt, placebo i sikkerhetsstudiene, men som oftest en annen vaksine eller adjuvansene i den vaksinen som det forskes mot.

Observasjonstiden skjer over en altfor kort tid, oftest bare over få dager eller et par uker og det er mangelfulle krav til langtidsstudier. Synergieffekter av ulike vaksiner er også i liten grad avklart. Det samme gjelder en rekke ubesvarte og grunnleggende spørsmål vedrørende adjuvansene og innvirkningen på det humane mikrobiomet.

Ledende parlamentariker har reist skarp kritikk av saksprosedyrene i denne saken: Storingsrepresentant Kjersti Toppe uttalte til Morgenbladet 22. mai 2020: “I mine år som folkevalgt har jeg ikke opplevd maken til useriøs prosess. Nye lovparagrafer blir til på bakrommet. Uten åpenhet og uten ordinær offentlig høring. Viktige fagmiljø får ikke gitt sine vurderinger av lovendringene, innrammingene eller konsekvensene. I mine år som folkevalgt har jeg ikke opplevd maken til useriøs prosess.”

I lys av hvordan Kjersti Toppe som for øvrig er lege, karakteriserer saksprosessen, må man kunne tillate seg å spørre om den nåværende bioteknologiloven kan være til hinder dersom myndighetene ønsker å innføre lovpålagt, tvungen vaksinering av befolkningen?

Så når skal regjeringen ta lærdom? Har ikke våre politikere fått med seg hva vi skattebetalere har utbetalt til vaksineskadde mennesker? Vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa resulterte nærmere 350 millioner kroner i erstatning i Norge – ALENE.

Les også; Vaksineskandale i Kina 2018

Les også; A monstrous hepatitis experiment was performed on mentally disabled children 

Les også; Hundreds of thousands of additional vaccines intended for children have been found to be faulty

Les også; Chinese firm fined $1.3bn for illegal production of rabies vaccine

Les også; Vaksiner, verre enn antatt?

Her er andre lenker til artikler som bør leses.

Nevnte er bare enkeltstående saker. Nettet flommer over av røde flagg i henhold til vaksiner som ikke virker etter hensikten, som gjør mennesker syke, mange med døden til følge – og ikke minst vaksiner som faktisk er ment for å skade! I tillegg bør nevnes de inhumane forsknings- og forsøksmetodene som benyttes på dyr og mennesker.

Jeg regner med at norske politikere setter seg inn i disse sakene!

Dagens krigføring foregår forøvrig heller ikke i skyttergravene. Det er underlig at norske politikere ikke forstår at våre kropper er siste skanse.

Politikerne bør stille sine kropper til rådighet. Om våre politikere til tross for kunnskap og enorme mengder av dokumentasjon, fortsatt mener vaksiner er trygg – bør de stille sine og sine barns kropper til rådighet for all fremtidig forskning, og la barn i Afrika og øvrige tredje verden slippe å være forsøkskaniner.

Nok en gang; vaksiner er ikke trygge, gir uante konsekvenser og er drevet av en pengemaskin. Jeg ber våre politikerne lese seg opp på vaksineindustrien, dens metoder og hensikter, og hva vaksiner generelt inneholder. Jeg minner også nok en gang om alle milliarder som tidligere er blitt utbetalt til vaksineskadde nordmenn.

Tvang- og voldsbruk mot egen befolkning i et demokrati er et ubegripelig horribelt og grotesk overtramp foretatt av norske myndigheter. Når skal vi lære av historien? Det er ikke lenge siden norske myndigheter sluttet med lobotomering. Det er heller ikke lenge siden millioner ble sendt i gasskammersene.

Å tvinge folk til å insjinere stoffer de ikke vet hva er i egne kropper, et stoff som kan gjøre dem syke og i verste fall dø – er hinsides all fornuft.

Å innføre tvangsvaksinering er et groteskt overgrep på mennesker og demokratiske prinsipper. Et slikt vedtak er irreversibelt og vil bli en historisk skandale, og er forøvrig en meget farlig kurs å stake ut for våre barn – for hva blir det neste? Vi vil garantert bli tvunget til å insjinere all slags vaksiner i våre kropper, deretter står våre andre selvsagte friheter for tur.

Igjen, om vaksiner faktisk VIRKER, er det unødvendig med tvang. Dette bør selvsagt være et frivillig valg! Om det innføres tvangsvaksine, og jeg eller noen i min familie blir syk, kommer jeg til å saksøke staten for minst 100 millioner for ødelagt helse, gruslagt demokrati  og ødelagt overskuelig fremtid. Og dette er ingen spøk. Dette bør andre varsle om også! 

Om dette er ukjent territorium for deg, les deg opp på vaksiner og vaksineindustrien. På siden til Forening for Fritt Vaksinevalg kan du lese god og objektiv informasjon. Er du mot tvungen vaksinering og eksperimentell DNA-endringsvaksine bør du snu deg rundt nå og protestere, for nå iverksettes hastevedtak. Gå inn på Stortinget.no eller klikk på denne lenken og svar; NEI til eksperimentering av genteknologi på folk.

Kort høring – forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19

 

Mvh Trude H. Hole

Min kropp, min helse, mitt valg!