News

Vaksiner, verre enn antatt?

I dag velger jeg å publisere en artikkel fra Fri Presse og Dave Mihalovic, Vaksiner verre enn antatt, som fremmer følgende påstand: Vi mottar ikke korrekt informasjon om vaksiner. To hundre år med offisiell døds-statistikk fra Storbritannia, USA og Australia har entydig og vitenskapelig bevist at moderne medisin i liten grad har medvirket til økt levealder og overlevelse av sykdommer. Spørsmålet jeg selv vil stille meg etter å ha lest denne artikkelen er følgende: Er nedgang i en del sykdommer vi antok er grunnet vaksiner – egentlig et resultat av generell økt levekår og bedre hygiene for folk flest i vesten?

 

Tuberkulose dødelighet i Forbundsrepublikken Tyskland (BRD) i årene 1956-1988: Skyggelagte området – antall BCG vaksinasjoner utført. Legg merke nedgangen 1956-1970 uten vaksinasjon tidsplan. Vær kritisk – tenk selv. Og med dette repeterer jeg mitt hovedbudskap som er med vaksiner som med alt annet;

Ikke stol blindt på alt du blir fortalt – vi lever ikke lenger i middelalderen, undersøk selv. Vi har internett – bruk det!

Det er forunderlig at folk gjør mer undersøkelser når de skal kjøpe bil enn når det gjelder egen helse. Jeg følger med andre ord opp vaksineproblematikken fordi det finnes en del mennesker der ute som kaller seg skeptikere som ikke er enige i at folk skal tenke selv og gjøre seg opp egne meninger – dette er mennesker som i kommentarfeltet bare kommer med usaklig oppgulp, latterliggjøring, personangrep og trusler til sine motdebattanter i kommentarfeltet, i stedet for saklige og dokumenterbare argumenter for eller i mot.

Denne artikkelen er derfor ment som et saklig svar til disse, og som ytterligere opplysning til oss andre som ønsker mer kunnskap rundt vaksiner og dens historie. Her er artikkelen i sin helhet.

Vaksinering har vært en hjørnesten i folkehelseprogrammet. Nå viser en ny rapport at vaksiner ikke bare er mer skadelig enn tidligere antatt, de er også uten nevneverdig effekt på folkehelsen og kan i enkelte tilfeller fremkalle sykdommer de er ment å forhindre. Dr Chris Shaw ved University of British Columbia og kollega Dr Lucija Tomljenovic publiserte nylig i Journal of Inorganic Biochemistry en rapport som avslører en 30 år lang fortielseskultur med tanke på skadevirkninger av vaksinering.

Tett samarbeide mellom industri og myndigheterEt tett samarbeide mellom legemiddelindustri og politikere har hindret foreldre fra å motta korrekt informasjon angående vaksiner. I følge rapporten har opplysninger om skadevirkninger aktivt vært dysset ned i hensikt av å opprettholde en bredest mulig vaksineoppslutning.

I henhold til forskerne foreligger det bevisst tilbakeholdelse av negativ informasjon som strategi for opprettholdelse av et stadig supplert vaksinasjonsprogram. Foreldre har i liten grad mulighet til å innhente nøytral informasjon fra uavhengige forskere i dagens helsesystem:

Deliberately concealing information from parents for the sole purpose of getting them to comply with an “official” vaccination schedule could be considered as a form of ethical violation or misconduct. Official documents obtained from the UK Department of Health (DH) and the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) reveal that the British health authorities have been engaging in such practice for the last 30 years, apparently for the sole purpose of protecting the national vaccination program(1). Here I present the documentation which appears to show that the JCVI made continuous efforts to withhold critical data on severe adverse reactions and contraindications to vaccinations to both parents and health practitioners in order to reach overall vaccination rates which they deemed were necessary for “herd immunity”, a concept which with regards to vaccination, and contrary to prevalent beliefs, does not rest on solid scientific evidence as will be explained. As a result of such vaccination policy promoted by the JCVI and the DH, many children have been vaccinated without their parents being disclosed the critical information about demonstrated risks of serious adverse reactions, one that the JCVI appeared to have been fully aware of. It would also appear that, by withholding this information, the JCVI/DH neglected the right of individuals to make an informed consent concerning vaccination. By doing so, the JCVI/DH may have violated not only International Guidelines for Medical Ethics.

Dr Lucija Tomljenovic (1) The transcripts of the JCVI meetings also show that some of the Committee members had extensive ties to pharmaceutical companies and that the JCVI frequently co-operated with vaccine manufacturers on strategies aimed at boosting vaccine uptake. Some of the meetings at which such controversial items were discussed were not intended to be publicly available, as the transcripts were only released later, through the Freedom of Information Act (FOI). These particular meetings are denoted in the transcripts as “commercial in confidence”, and reveal a clear and disturbing lack of transparency, as some of the information was removed from the text (i.e., the names of the participants) prior to transcript release under the FOI section at the JCVI website – Dr Lucija Tomljenovic (1)

Rapporten viser hvordan myndighetene, i denne sammenhengen JCVI (Joint Committee of vaccinationes and immuniztaion) undertrykker uavhengig forskning og bevisføring som går i disfavør av vaksinering. På bekostning av forbrukerhensyn fremmes også eksperimentelle og dårlige utprøvde vaksiner som trygge på spekulativt grunnlag.

Vaksinering har i liten grad påvirket folkehelsen. En polsk rapport konkluderer tilsvarende som vaksinerapporten fra universitetet i British Colombia. I denne stilles det spørsmålstegn ved sikkerhet og ikke minst dokumentasjon i form av offentlig statistikk, og i denne rapporten avsløres det at vaksinering i liten grad har påvirket folkehelsen: En gjennomgang av offentlige statistiske data på vaksiners historiske rolle – viser at vaksiner ikke har hatt noen forebyggende effekt i siste halvdel av det 20 århundre.

Konklusjonen støttes forøvrig av tilsvarende forskning fra andre land. Dataene motsier utbredt feilinformasjon fra skolemedisinsk hold – hvilket hevder at vaksinering har medført nedgang i mortalitet så vel som utbredelse for enkelte av sykdommene. Rapporten ble forfattet av Department of Pediatric Rehabilitation ved det medisinske fakultetet i Bialystok i Polen og publisert i Progress in Health Sciences en divisjon av The International Journal of Health Sciences. Det rettes nå ytterligere og forsterket oppmerksomhet omkring vaksiners manglende effekt samt sviktende historiske statistiske forhold.

Tilsvarende rapporter. I en rapport fra 1977 av McKinlay JB og McKinlay SM etterspørres årsakene til nedgangen i dødelighet for det 20 århundre: the contribution of medical measures to the decline of mortality in the United States in the twentieth century. Mem Fund Q Health Soc. 1977 Summer; 55(3): 405-28. To hundre år med offisiell dødsstatistikk fra Storbritannia, USA og Australia har entydig og vitenskaplig bevist at moderne medisin i liten grad har medvirket til økt levealder og overlevelse av sykdommer: Two centuries of UK, USA and Australian official death statistics.

I følge en rapport fra Lancet – Infectious Diseases (2002) dokumenteres det at nedgangen i sykdomsrater var relatert til personlig og offentlige hygiene-tiltak.

Lite tyder på at vaksiner har influert, da nedgangen er stabil både før og etter innføringen av de aktuelle vaksinene. Den samme rapporten viser at dødeligheten var ubetydelig allerede før vaksineoppstart. Manglende fokus på toksiske komponenter i vaksiner har medvirket til at kausalitet mellom vaksiner og bivirkninger i liten grad har vært utredet, et aspekt som sannsynligvis har medvirket til falsk trygghet av vaksiner.

Basert på offentlig statistikk fra i Wiesbaden publisert Buchwald langsiktige observasjoner av sykelighet og dødelighet av smittsomme sykdommer. Følgende diagrammer presentere de innsamlede data som indikerer året for innføring av ulike vaksiner. Tuberkulose dødelighet:

Tuberkulose dødelighet i Forbundsrepublikken Tyskland (BRD) i årene 1956-1988: Skyggelagte området – antall BCG vaksinasjoner utført. Legg merke nedgangen 1956-1970 uten vaksinasjon tidsplan. (Kilde: Deggeller L.: Angående barnevaksiner dag Journal of Anthrop Med, 1992, 9, 2,1-14.) 

Antall aktive tuberkulosetilfeller i årene 1949-1987. Skyggelagte området – antall BCG vaksinasjoner utført. Legg merke nedgangen 1949-1970 uten vaksinasjon tidsplan. (Kilde:. Deggeller L. Når det gjelder barndommen vaksinasjoner dag Journal of Anthrop Med, 1992, 9, 2, 1-14)

Kikhoste dødelighet. Pilene markerer året for innføringen av kikhoste og DTP vaksinen. Skyggelagte området – antall vaksinasjoner utført. Legg merke nedgangen allerede er på plass før enten pertussis eller DPT vaksine tidsplaner ble innført. (Kilde: Deggeller L. Når det gjelder barndommen vaksinasjoner dag Journal of Anthrop Med, 1992, 9, 2,1-14; med tillatelse:. Phycicians Forening for Antroposofisk medisin)

Kikhoste dødelighet i Sveits i årene 1910-1980: Skraverte området – innføring av vaksinasjon. Den største nedgangen skjedde før innføringen av generell vaksinasjon av spedbarn. (Kilde:. Deggeller L. Når det gjelder barndommen vaksinasjoner dag Journal of Anthrop Med, 1992, 9, 2,1-14)

Skyggelagte området – antall vaksinasjoner utført. Legg merke nedgangen før utbredt vaksinasjon. (Kilde: Deggeller L.: Angående barnevaksiner dag Journal of Anthrop Med, 1992, 9, 2,1-14. Man ser en generell reduksjon av sykdommene de siste tiårene allerede før innføringen av vaksiner mot de aktuelle sykdommene.

Kopper dødelighet. Mellom 1882 og 1908 unnlot man å vaksinere mot kopper i enkelte byer i England, til tross for dette så man reduksjon av dødelighet av kopper sammenlignet med andre områder som vaksinerte.

Grafene skisserer at mange døde av selve koppevaksinen. I 1901 døde flere av vaksinen enn av sykdommen. Alvorlighetsgraden av sykdommen sank med økt levestandard. Mye taler for at vaksinen på ingen måte kan tilskrives den effekt som promoteres fra skolemedisinsk hold. Et tankekors bør være at sykdommen tok 100 år å utrydde, i samtidighet tok man farvel med en lang rekke andre smittsomme sykdommer man ikke vaksinerte for. Det er stor sannsynlighet for at økt levestandard har medvirket her også.

UK Dødsfall forårsaket av kopper vaksinasjon 1875-1922. Publisert: Roman Bystrianyk.

UK Kopper Dødelighet Sammenlignet med Skarlagens feber 1838-1890.

Stadig flere vaksiner. Vaksinasjonsprogrammet i vestlige land suppleres stadig og man finner at barn opp til 6 års alder gjerne har mottatt så mye som 49 doser av i alt 14 vaksiner. Leger og forskere peker på den stadig forverrede helsetilstanden hos barn siden 60-tallet. Økning av astma, allergi, diabetes, autoimmune sykdommer og nevrologiske dysfunksjoner i form av læringsproblemer, ADHD, autisme, krampetilstander og nevropsykiatriske tilstander er påfallende og sammenfaller tidsmessig med økt grad av vaksinering i samfunnet.

Forfatter/Author til original tekst (del 2) er Dave Mihalovic, en naturopatisk lege som har spesialisert seg på vaksineforskning, kreftforebygging samt en naturlig tilnærming til helse.

Les artikkel her: Dave Mihalovic. Linker:  The Questionable contribution of Medical Measures to the Decline og Mortality in the United States in the Twentieth Century. Siste del av artikkelen er oversatt fra engelsk og gjengitt med mindre endringer. Illustrasjoner i form av grafer er hentet fra dette materialet. Les original tekst her: PreventDisease.com. Andre linker: What they don´t want you to know. How Vaccines harm Child brain. Fri Presse. Vaksinemotstander, fra skjellsord til hedersord? Giftige nordmenn 3, Giftige nordmenn 1 og 2, og Et sykt helse Norge.

Jeg repeterer følgende: To hundre år med offisiell dødsstatistikk fra Storbritannia, USA og Australia har entydig og vitenskapelig bevist at moderne medisin og vaksiner i liten grad har medvirket til økt levealder og overlevelse av sykdommer: Two centuries of UK, USA and Australian official death statistics.

Altså skyldes dette med stor sannsynlighet forbedret levekår og bedre personlig og offentlig hygiene. Så da kan vi jo sette oss litt ned og vurdere hva vi egentlig skal med vaksiner i vesten, vi må jo tåle litt influensa, vi er tross alt mennesker med et godt immunforsvar – spesielt når vi vet at denne kyniske industrien som feilinformerer og manipulerer, tjener store penger på folks og myndigheters usikkerhet og uvitenhet.

Og ikke glem at vaksiner kan gi bivirkninger langt større enn hva de skal “kurere”. Jeg forsøker altså med dette å fremme artikler som kan balansere opp den indoktrineringen vi er utsatt for over tid, that´s all.

Så undersøk selv og gjør deg opp en mening er nok en gang mitt enkle budskap.

Trude Helén Hole

Skjermbilde 2019-03-22 kl. 11.15.30

0 comments on “Vaksiner, verre enn antatt?

Leave a Reply