News

MOTVIND tar vindkraftindustrien til retten

Nok en gang gir jeg ordet til Eivind Salen i MOTVIND Norge. MOTVIND Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon som ble stiftet i 2019. Utspringet er motstanden mot de brutale utbyggingene av vindkraft landet rundt, som tydelig viser behov for demokratiske løsninger og tiltak som sparer naturen og befolkninga for skadelige inngrep og tvangstiltak. Målet er å drive fram bærekraftig energiforvaltning og stanse vindkraft. Vår posisjon er partipolitisk uavhengig. Vi har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klima, natur og miljø. Det er behov for klimaregnskap som viser hvordan tiltak henger sammen og hva som skal til for å skape natur og samfunn i balanse. Nå går kampene i rettssalen, les mer om det her – og støtt MOTVIND her.

94250294_247311803318429_6709015108518936576_n

Retten, skrevet av Eivind Salen.

Vi har sett uretten. Vi har protestert mot den. Vi har lidd under den. Vi har opplevd det forsmedelige i å ha inderlig rett, men likevel bli knust av en den mektige vindkraften som kan se ut til å ha både storkapitalen, statsmakten og mediene jobbende for seg. Det er riktig å si folk blir knust, menneskene på Frøya som blir ødelagt og Vesterfjellan (Øyfjellet) som skal bli ødelagt, vil si det er å ta forsiktig i. Det er en tilsidesettelse av menneskelige hensyn vi ikke skulle trodd var mulig i Norge, eller noe sted.

De gjør det fordi de kan. Ingen som har levd litt, vil vel la seg overraske over hva noen er villige til å gjøre for å tjene litt mer penger, eller få litt mer makt. Men det er voldelig vondt når det utspiller seg for våre egne øyne, og i vår egen natur og nærområder, midt i det som vi har så aller mest kjært.

Vi organiserte Motvind for å få til en motmakt mot dette, for å stoppe det. Vi kjemper mot en vanvittig overmakt, med svimlende ressurser, men de har et svakt punkt, og det er at de har så inderlig urett i det de gjør. Og mennesket, i all sin skrøpelighet, har et sterkt ønske om at ting skal være rett her i livet. Derfor henter vi frem i oss krefter og evner vi ikke ante vi hadde, for å omgjøre denne uretten, og gjøre landet og verden levelig igjen.

Mange har kjempet i årevis før oss, og lagt grunnen, og forhåpentligvis har vi dem alle sammen med oss når vi har gitt litt gass, her. Vi håper å bidra med kampvilje og glød, og troen på at det nytter. Det er et poeng å bli medlem i Motvind, det er lurt å støtte oss med penger og på andre måter, nødvendig å bli med i kampen. Viljen er så stor, at det tok oss et halvt år fra vi ble fullt etablert med landsmøtet på Frøya november 2019, til vi nå møter vindkraften i retten mai 2020.

Det er godt gjort. Men det er ikke meningen det skal være noen symbolsak. Vi skal vinne dette her. Vi har engasjert Elden-advokatene, fordi vi mener de er best, og vi har bistått dem av Motvinds utømmelige ressurser av kunnskap, frivillighet og arbeid. Med det siste mener jeg at det er ganske mange mennesker som har lagt ned ganske mange timer for å få frem faktagrunnlaget i saken, det juridiske faktum. Mildt sagt: Takk!

Den første saken ut er Vardafjell i Sandnes. Saken er berammet i Jæren Tingrett kommende uke, og vil i første omgang i hovedsak dreie seg om spørsmålet om midlertidig forføyning. Vi vil ha stans i anleggsarbeidene inntil det foreligger en rettskraftig dom. Siden fjellet allerede er sprengt i stykker og alle veier og fundament og oppstillingsplasser allerede er bygd, betyr det at vi vil ikke ha turbinene opp.

Vinner vi, er det naturlig å kreve at fjellet blir satt tilbake i sin opprinnelige stand. Men dit er det langt frem.

Og vi har ingen garantier. Motpartens advokater har forberedt dette i årevis, og fått endret lovverk og målsettinger bit for bit, sånn at det har gått under radaren, og aldri blitt noe ordentlig trykk av protester. De har passet omhyggelig på der det er juridiske gråsoner, og det som verre er, og forsøkt å sørge for at vedtakene og formuleringene blir akkurat sånn at det er vanskelig å ta dem på det.

Hovedideen deres er at energiloven med dens §3.1 trumfer alt. Når fordelene er større enn ulempene etter en helhetsvurdering, så kan konsesjon gis. Det utløser alle rettigheter, slik de ser det for seg, alle andre lover og hensyn er underlagt den. Siden tildeling av konsesjon baserer seg på en skjønnsvurdering, er det vanskelig å vinne frem i retten på dette punktet. Norge har ingen tradisjon for at domstolene overprøver forvaltningens skjønn.

De gjør det fordi de kan, skrev jeg innledningsvis. Mange har fortvilet ropt og protestert, tryglet på sine knær, stått hjelpeløse når anleggsmaskinene kommer. Det er livene deres som blir ødelagt. Det er en moralsk side ved dette her. Den er politisk, og nå bør også norske politikere vise politikk med et menneskelig ansikt. Mennesker, foran millioner, som var Høyre og Erna Solbergs slagord. Nå må de vise det. Ord hjelper ikke.

Så er det en juridisk side. Det er et språk de forstår. Makt. Nå skal makt møte motmakt, Vindkraft møte Motvind. Første runde står i Jæren Tingrett denne uken. Vi er innstilt på å gå hele veien.

Les mer om MOTVIND her.

Her kan du lese mer og støtte promotering av FILM på sosiale media MOT VINDINDUSTRIEN. Promotering av filmen på sosiale media som Facebook. Har du noensinne lurt på hvor mye du egentlig betaler for vindkraften? Filmskaperen Magne Sleire i Naturfilmkanalen holder i samarbeid med Sveinulf Vågene på å fullføre en film om økonomien i vindkraften i Norge. Les mer og støtt filmen her.

…….

Spre kjærlighet, positivitet og glede, så blir verden et bedre sted å være for oss alle.

Del gjerne.

Mvh. Trude Helén Hole

MINE BØKER OG MIN FORFATTERSIDE FINNER DU HER

Gratis VIN kompendium og online VINkurs finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Mitt firma – Blogg – Bilder – Vinkurs – Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Time spent with good books is never wasted. (6)-kopi