Management & Health News

BPA – Asker kommune hever seg over FN-konvensjonen og Regjeringens Handlingsplan

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) – Asker kommune hever seg over FN-konvensjonen og Regjeringens Handlingsplan. Stadig flere brukere av Asker kommunes velferdstjenester får i disse dager hjemmebesøk hvis formål er å kartlegge brukernes behov for støtte. Prosessens hensikt er i følge saksbehandler Jaspal Kaur Thind, å erstatte BPA som likestillingsverktøy for funksjonshemmede med forsvarlighetsprinsippet, hvilket er uverdig og i konflikt med FN-konvensjonen ref rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), samtRegjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse.

hands-2906458_1920
Bildet er tatt av Sabine van Erp fra Pixabay

I følge FN-konvensjonen er Asker kommune forpliktet til å arbeide for at nevnte får ivaretatt sine grunnleggende rettigheter, men praktiserer altså det motsatte, for rådmann Lars Bjerke er tydelig i sitt budskap; kommunen skal spare penger på bekostning av syke- og funksjonshemmede.

Når kommunen i tillegg nå krever at syke mennesker skal lage detaljerte ukeplaner hvor også antall toalettbesøk og varighet skal dokumenteres, så er dette et direkte hån mot nevnte. Det er heller ikke akseptabelt at kommunens byråkrater agerer som amatørleger som skal sette brukerne «på plass» ved å så tvil om sykdomsbildet og deres behov for støtte. Det finnes absolutt ingen forsvarlig eller saklig grunn til å endre et vedtak som er fattet på medisinskfaglig bakgrunn der sykdomsbildet er uendret.

I det hele er det svært forunderlig at kommunen sender ut saksbehandlere uten sosialkompetanse og medisinskfaglig bakgrunn til hjemmebesøk hvis formål er å undergrave og overprøve medisinske vurderinger fra leger og spesialister, og som i tillegg ved å stille urimelige krav og spre frykt – forsøker tvinger brukere til å si fra seg nødvendig støtte for å klare hverdagen.

Med nevnte faktorer lagt til grunn, hvilket er brukernes dokumenterte sykdom, kommunens tidligere vedtak, FN-konvensjonen og Regjeringens handlingsplan – er det totalt uforståelig at kommunen nå prøver å innskrenke støtte til mennesker som trenger hjelp.

Den inhumane prosess som nå foregår i kommunen oppleves for mange som krenkende og belastende. Avslutningsvis vil jeg derfor råde samtlige brukere til å sette seg inn i egne rettigheter og ikke la seg diktere av kommunen. Asker kommune bør på sin side følge opp sine lovpålagte forpliktelser og forholde seg til BPA som likestillingsverktøy for funksjonshemmede i samsvar med Stortingets vedtak og i tråd medFN-konvensjonen.

Trude Helén Hole. Forfatter, Asker

Del gjerne.

…….

Les også Norge vanstyres og bør endres fra et representativt demokrati til et direkte demokrati

Flere liknende saker finner du her under Aktuelt.

……

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig fin og herlig dag. Husk å bruke tiden på det som er viktig – og det er ikke ting, men familie og venner og deg selv! 🙂 Følg drømmen din – for den kan bli så mye mer enn bare en drøm, og spre kjærlighet og glede hvor enn du ferdes – og kom deg ut i naturen mens vi fortsatt har den.

MIN FORFATTERSIDE 

Mine online vinkurs og vinkompendium finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Time spent with good books is never wasted. (5)