Guest Authors News

Ernas ‘Klimakur’ vil ødelegge enorme uerstattelige naturområder og våre barns fremtid

Du må ikke sove… I dag gir jeg ordet til Geir Stenersen som har skrevet dette glimrende innlegget i Stopp Acer. Stopp Acer har som formål å spre bevissthet rundt temaet ACER/EUs Energiunion, og med det beskytte vår selvråderett. Om du vet lite om temaet, klikke deg inn og ta en titt, for det er nesten en plikt – dette handler nemlig om dine barns fremtid. Under finner du innlegget fra Geir Stenersen. Vel lest!

Vindmøller

Erna Solberg og mange med henne mener visst i fullt alvor at en halvering av norske CO2-utslipp ila. perioden 2020-2030 er av vital betydning for at verden skal nå det salige 1,5-gradersmålet – iht. Paris-avtalen.

Med andre ord: At vi ved hjelp av norske CO2-utslippsreduksjoner skal bidra til at verden ikke blir mer enn 1,5°C varmere enn dagens gjennomsnittstemperatur, i løpet av de neste 80 årene.

Dette er bakteppet for den nasjonaløkonomiske hesteslankekuren regjeringen nettopp lanserte, med det fengende navnet ‘Klimakur 2030’. Et byråkratisk, tunglest og ugjennomtrengelig manifest på over 1200 sider.

En ‘klimakur’ som skal koste oss enorme uerstattelige naturområder, der fuglekvernindustriens subsidiespekulanter og utenlandske klimaprofitører får råde grunnen, uten hensyn til folk og fe.

Som skal fjerne 5000 årsverk i norsk jordbruksnæring, og gud vet hvor mange andre matproduksjonstilknyttede arbeidsplasser. Samt legge brakk 1 million(!) dekar, én tidel av Norges samlede jordbruksareal.

Som over tid tar mål av seg til å fjerne selve motoren i norsk økonomi – olje- og gassindustrien – der hver nordsjøarbeider genererer 25(!) ganger så store verdier som hver arbeider på land. En næring som attpåtil gir reduserte CO2-utslipp i de land som erstatter sin kullkraft med norsk gass.

Som skal påføre hver og en av oss kjøttskam, flyskam, bilskam og skam for gud vet hva, og indoktrinere våre barn og unge med fremtidsfrykt og håpløshetsfølelse.

Som skal rettferdiggjøre redusert ytringsfrihet, redusert bevegelsesfrihet, redusert lokaldemokrati, redusert nasjonal sjølråderett, økte drivstoffpriser, økte fergepriser, økte kollektivpriser, økte bompenger, økte el-kostnader, økte bilholdsutgifter.

Som skal underminere velferdsstat, helsevesen, forsvar, distriktsbosetning, pensjonssikkerhet, nasjonaløkonomisk handlingsrom, kronekurs, kjøpekraft, beredskapsmessig selvforsyningskapasitet og you name it!

Kort sagt: Dramatisk redusere livskvaliteten til deg og meg og det store flertall av Norges befolkning.

Det er i grunnen enkelt å påvise at en halvering av de norske utslippene selv ikke i teorien vil gi så mye som et fnugg av målbar temperatursenkningseffekt. Enten man kjøper hypotesen om menneskeskapt CO2-relatert oppvarming eller ei. Enten Kina, India, Brasil, Afrika m.fl. øker sine utslipp eller ei.

Norge slipper per i dag årlig ut 1,2 tusendeler av den totale menneskeskapte CO2-gassen, iht. offentlige tall.

Om vi nå for eksemplets skyld sier at fordoblingen av de totale globale menneskeskapte CO2-utslippene over de siste 30 år (en økning fra ca. 20.000 til ca. 40.000 megatonn per år) representerer 0,3°C temperaturstigning (hvilket blir det samme som å si at 2,34% CO2-utslippsøkning per år medfører 0,01°C temperaturøkning per år), så ville en over-natta-halvering av Norges utslipp (fra 50 til 25 megatonn) i aller mest optimistiske fall gi mindre enn 0,00000014°C temperaturreduksjon (2,34/100 x 0,06/100 x 0,01°C).

Dersom den norske utslippshalveringen tas jevnt over hele tiårsperioden (som tilsvarer at utslippene årlig reduseres med ca. 7%), vil det medføre en årlig teoretisk temperaturreduksjon på mindre enn 0,0000000098°C (7/100 x 2,34/100 x 0,06/100 x 0,01°C).

Med en annen tilnærming til regnestykket kan vi si at en fordobling av CO2-utslippsmengden gir 0,3°C temperaturstigning. Norges andel av dette er per i dag 1,2/1000 – tilsvarende 0,00036°C. Om Norge over natt reduserte sitt temperaturstigningsbidrag til det halve, ville det i beste fall føre til en teoretisk temperaturreduksjon på 0,00018°C. Og om denne utslippshalveringen ble tatt over 10 år (tilsvarende ca. 7% redusert utslipp per år), så ville det årlige norske temperatursenkningsbidraget bli i størrelsesorden 0,000013°C-0,000025°C.

Hvilket naturligvis samtidig forutsetter at Kina og andre utslippsverstinger IKKE gjennomfører sine allerede planlagte utslippsøkninger.

Jeg minner i den forbindelse om at Kina per i dag a) har omtrent samme CO2-utslipp per hode som oss, b) er 261 ganger så mange som oss, c) har planlagt en 450%(!) ØKNING i sine CO2-utslipp det neste tiåret og d) sannsynligvis har imperialistiske verdensherredømmeambisjoner, i det minste av økonomisk art.

De kjøper opp halve planeten og det meste av Afrika, de bygger opp sin militærmakt noe aldeles enormt, de overvåker og undertrykker sitt eget folk på det groveste OG de har planlagt igangsetting av nærmere 1200(!) nye kullkraftverk i løpet de neste ti årene – omtrent det samme som hele resten av verden til sammen.

Det er følgelig helt klart for enhver med alminnelig gangfart i knollen at det på alle måter er FYSISK UMULIG – selv for de beste måleapparaturer og gjennomsnittsberegningsalgoritmer – å fange opp noen som helst påviselig effekt av en norsk CO2-utslippshalvering. Enten menneskelige CO2-utslipp er hoveddriveren for klimautviklingen eller ei.

Men den katastrofale ØKONOMISKE ødeleggelseseffekten for den norske velferdsstaten, derimot, kommer vi alle til å fange opp. Og den kommer til å ramme aller hardest de som har minst fra før. Og gjøre livet surt for alle oss som har akkurat nok til et anstendig familieliv med unger, hus, bil og en meningsfylt fritid.

Det kan du ta deg faen på!

Jeg forstår ikke at Erna Solberg og de andre overbetalte politikernissene på Tinget skal ha så steike tungt for det. Det er jo relativt enkel matematikk, på et nivå som burde være minstekrav for folk som forvalter et nasjonalbudsjett på 1446 milliarder, olje- og gassinntekter på 273 milliarder, og et pensjonsfond på nesten 11.000 milliarder kroner.

Vi kan på sikt risikere å miste alt vi har vært så heldig og dyktig å bygge opp her i landet over de siste femti år, dersom moteriktig klimavettløshet, grønnblind fanatisme, manglende konsekvensvurderingsevne og meningsløs CO2-frykt får lov å sette premissene for norsk politikk.

Og vi kommer til å miste det uten at det gagner verken klode eller klima så mye som en milligrad. I beste fall en 25 milliondels grad, i nest beste fall en 140 milliarddels grad – forutsatt at ingen andre stater øker sine utslipp. I aller verste fall null & niks, dersom det skulle vise seg at menneskeskapte CO2-utslipp ikke er den klimadriveren IPCC og klimaalarmistene påstår.

I min verden er det selve definisjonen av nytteløs symbolpolitikk. Selv om Erna Solberg og det meste av landets EU-vennlige elite tydeligvis syns det er en kjempeidé.

Men syns DU det er verdt din livskvalitet og dine barns fremtid?

Skrevet av Geir Stenersen

Les også; Kinas nye super-kraftverk: Spyr ut seks ganger Norges totale klimautslipp

power-station-214671_1920

Del gjerne – dette gjelder dine barns fremtid.

……

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig fin og herlig dag. Husk å bruke tiden på det som er viktig – og det er ikke ting, men familie og venner og deg selv! Følg drømmen din – for den kan bli så mye mer enn bare en drøm, og spre kjærlighet og glede hvor enn du ferdes – og kom deg ut i naturen mens vi har den. 🙂

Mvh. Trude Helén Hole

MIN FORFATTERSIDE 

Mine online vinkurs og vinkompendium finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Time spent with good books is never wasted. (5)