Management & Health News

Velkommen etter NRK! Bad Influence is just that!

Jeg viser til Debatten på NRK nå nylig, som omhandlet såkalte Influensere, media, annonsører og tilhørende samfunnsansvar – og må få lov til å si Velkommen etter! Som jeg har påpekt i en del år, så er det meget alvorlig når media og annonsører glorifiserer såkalte “influensere” med dårlig dømmekraft, lav selvfølelse og tilhørende destruktivt kroppsbilde – og dette til og med i beste sendetid!

Skjermbilde 2020-02-05 kl. 16.56.53

Jeg har mao fulgt utviklingen lenge, og har siden 2010 skrevet en rekke kritiske innlegg om såkalte” influensere” som lever av å være levende reklameplakater for skjønnhetsbransjen, hvilket bidrar til økt kroppspress og resulterer i at stadig flere unge jenter og gutter, hvis mentale helse er kritisk, ødelegger både kropp og ansikt i jakten på et perfekt ytre – dette mens innsiden råtner på rot.

Disse såkalte “bad influensers” blir løftet frem av media og annonsører som i likhet med nevnte ikke evner å forstå sitt ansvar eller lukker øyene, fordi denne type innrømmelse vil gå på bekostning av profitt. Jeg håper derfor på et kraftig oppgjør nå, for det faktum at dette har kunne fortsette så lenge og i den grad det har gjort, er direkte forunderlig. Når er det nok?

For noen dager siden serverte TV2 Sofie Elises rumpe-operasjon i LA. Det intetsigende “underholdningsprogrammet” forklares og forsvares av TV2 som en “dokumentar” om Sofie Elises liv, og da må selvsagt alle hennes plastikk-operasjoner være med.

Fakta er at denne “reality-dokumentaren” fremstår som direkte reklame, ikke bare for Sofie Elise´s egen portefølje, men også for plastikk kirurgi – hvilket ikke er greit. TV2 bør ta innover seg at vi lever i et samfunn der ytre fokus og kroppspress er hinsides all fornuft, samt det triste faktum at stadig flere unge medisineres mot depresjon og behandles for selvskading og selvmordsforsøk!

At TV2 ukritisk velger å sende kamuflert reklame for en industri som er en kynisk pådriver for denne negative utviklingen, er umulig å forstå og kan ikke forsvares.

TV2 er ikke alene om å bygge opp lite konstruktive TV profiler. Dessverre har dette sirkuset blitt betraktelig verre de senere årene, for i dag suppleres nevnte med en ny gruppe “influensere” fra reality-TV, der kjendisstatus oppnås ved å vise voldelig adferd og ha sex på TV. Des mer fyll, vold og sex – jo bedre og høyere status!

Unge mennesker med svært tydelige adferdsproblemer dyttes altså fram i TV og i media som «nye stjerner», hvilket er et utidig skue. At begge disse to lite konstruktive grupperingene i tillegg belønnes med begrepet «Influenser» og enda større spalteplass, er totalt ubegripelig.

At media og annonsører ikke tar ansvar, og det faktum at veletablerte mediehus som TV2 fortsatt betegner og fremmer disse som “forbilder” og produserer TV programmer hvor det reklameres for inngrep og operasjoner, er i tillegg direkte uetisk! 

Det er på tide at media nå innser at det å ukritisk profilere og bygge merkevarer av unge mennesker med dårlig dømmekraft, null integritet, lav selvfølelse og i tillegg utagerende, seksualisert, voldelig og destruktiv adferd – ikke er bare er lite konstruktivt, men direkte skadelig.

Skjermbilde 2020-02-05 kl. 17.03.36

Media bør nå ta ansvar for hva de dytter ut i nyhetsbildet og glorifiserer som «Influensene». Et annet underlig eksempel er Ex on the Beach-deltakeren Melina Johnsen som er kjent for sine mange kroppslige inngrep, sin utagerende og voldelig adferd – og ikke minst for å drikke seg drita full og ha sex på TV. TVNorge følger opp ved å gi henne plass på 71 Grader Nord, Norges tøffeste Kjendis. Og snart kommer vel TV2 med Skal vi danse.

At denne type adferd belønnes med ytterligere eksponering og betegnelsen «Influenser» er direkte misvisende. Unge mennesker med lav selvfølelse, dårlig dømmekraft og i tillegg utagerende adferd bør beskyttes – ikke profileres som noe de ikke er – nemlig Influensere. La meg utdype med fem punkter hvorfor denne betegnelsen etter min mening er direkte misvisende på nevnte grupper;

1. Det eksisterer et stort og sykelig kroppsfokus! Media er i så henseende en pådriver for en meget negativ utvikling og bør se alvorlighetsgraden når bloggere og «influensere» som serverer tullete råd, påstander og faktafeil rundt skjønnhetsinngrep og med det påvirker unge mennesker til å ta dårlige beslutninger rundt eget utseende – dyttes frem i nyhetsbildet og gis kjendisstatus. TV2´s “dokumentar” om Sophie Elise og hennes operasjoner, er et grotesk eksempel på nevnte.

2. Mange av nevnte type “influensere” har dårlig dømmekraft og lavt selvbilde. Dette innrømmes i media og i egne bøker, med dette skaper de et motebilde av depresjoner. Allikevel fortsetter media å fremme disse som «forbilder» med det resultat at yngre mennesker følger i samme spor – de fråtser i depresjoner og selvmedlidenhet, ødelegger seg med unødige inngrep og operasjoner, og kjøper ting de ikke har bruk for eller har råd til – alt for å fremstå perfekt, mens innsiden råtner på rot. Les mer om nevnte type bloggere her.

3. Depresjoner og selvskading blant unge øker – dette kan vi ikke lenger overse. I 2016 kom jeg ut med Når våren ikke kommer – en dokumentar om selvmord. Boken finner du her. I denne beskriver jeg hvordan fokus på ytre, usunne verdier har økt på bekostning av indre og viktige verdier. Prestasjons- og kroppspresset er stort og uhåndterlig i jungelen av bloggere som pøser ut faktafeil og usunne verdier; vi kan aldri bli vakre eller gode nok – og jager etter idealer vi aldri kan innhente.

Det er ikke spesielt underlig at stadig flere unge mennesker ødelegger seg fysisk, mister seg selv, blir depressive og (over)medisineres. Heldigvis har myndighetene nå innsett at dette er et samfunnsproblem. Men igjen, når skal media og annonsørene ta ansvar?

4. Uakseptabel og voldelig adferd belønnes med ytterligere eksponering og «kjendisstatus». Media og kyniske annonsører er pådriver for en lite konstruktiv utvikling også her – for i tillegg til nevnte ser media det tydeligvis som en samfunnsoppgave å profilere unge mennesker som går amok rent fysisk, med fyll, vold, skriking og sex i beste sendetid. Har ikke media annet og bedre å by på?

Media og annonsører må nå våkne opp, for som nevnt er det direkte uetisk å glorifisere unge mennesker med tydelig store psykiske problemer og adferdsproblemer, mennesker som innlysende også har et problematisk forhold til både alkohol og sex. At media dytter disse frem som forbilder, bruke dem kynisk for å oppnå klikk og selge mer søppel-tv, når disse i realiteten bør skjermes og hjelpes – er direkte usmakelig!

Våre såkalte “Influensere” har litt for tette bånd til nevnte fire punkter, og bør således ikke betegnes som Influensere!

Det er altså på tide med en bevisstgjøring rundt begreper og merkelapper. Dette faktum bør ikke føre til fortvilelse, for det finnes alternativer – og det er å profilere sunne forbilder i stedet. I Norge har vi svært mange engasjerte unge mennesker med både fornuft i omløp og kloke verdier å fremme, og som med det er verdig betegnelsen “Influenser”. Hva med å gi disse litt spalteplass og noen annonsekroner?

Folk med voldelig og utagerende adferd og bloggere som oppfordrer unge mennesker til å fikse på utseendet bør ganske enkelt ikke kalles Influensere! Om vi fjerner betegnelsen Influenser på eksempelvis Sophie Elise og Melina Johnsen, og tilsvarende i dette universet – og heller velger å betegner dem som unge mennesker som har mer enn nok med seg selv –  så vil nok hele bildet endre seg til noe bedre og mer etisk forsvarlig.

Det handler nemlig om å se det hele i et større perspektiv og ta et samfunnsansvar. Med dette gjenstår det å se om media og annonsører nå er moden nok til å innse sitt faktiske ansvar og handle deretter, eller om de vil fortsette i samme destruktive spor. Til slutt; jeg tror ikke media og annonsører taper på å skifte fokus, tvert om har de alt å vinne, for skal vi tolke det som lenge har ligget i luften – har folk for lengst gått lei både brød og sirkus.

Del gjerne..

MIN FORFATTERSIDE 

Mine online vinkurs og vinkompendium finner du her.

Vil du følge denne bloggen, meld deg på nyhetsbrevet eller trykk på FOLLOW oppe til høyre.

Mine bøker – Min TV kanal – Bilder – Vinkurs– Referanser – Linkedin – Twitter – Facebook – Instagram.

Trude Helén Hole!-kopi 3