News

Når politikerne forer oss med politikerforakt

(TV2) Samtlige representanter fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre stemte mandag for at våre folkevalgte kan få ett års ekstralønn. Mandag vedtok Stortinget at representantene kan få ett års ekstra etterlønn, dersom de ikke får ny jobb når de forlater vervet. Stortingsrepresentanter mottar cirka 900.000 kroner per år, skriver VG.

Skjermbilde 2019-05-16 kl. 10.55.44

– Dette er en hån mot de arbeidsledige. Jeg har forståelse for at for noen stortingsrepresentanter er det vanskelig å finne jobb etter et valg, men det oppleves ikke annerledes for andre arbeidsledige, sier Arve Kambe (H), leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Arbeiderpartiet, som stemte for forslaget, understreker at det kun er i særskilte tilfeller at ett års ekstra etterlønn skal innvilges. I innstillingen heter det:

«Unntaksregelen er ment å treffe representanter som har store utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet for eksempel fordi de ikke lenger har oppdatert kompetanse som skal til for å komme tilbake til tilsvarende arbeid som de hadde før de ble innvalgt på Stortinget. Denne gruppen vil kunne ha behov for en noe lengre periode med etterlønn fordi omstillingsperioden for å komme tilbake i arbeid kan bli lenger.»

Kambe går knallhardt ut mot Arbeiderpartiet, og spør hvorfor Jonas Gahr Støre, Trond Giske og Hadia Tajik skal ha en så god etterlønnsavtale i tillegg til dagpenger, når de nekter andre arbeidsledige det samme. Høyre-mannen viser til at svært mange ledige må klare seg på dagpenger, og alle får maks 104 uker med dagpenger som arbeidsledig.

– Da er det helt uakseptabelt at stortingsrepresentanter i tillegg til disse to årene skal få to år med 2/3 lønn før man blir overført på dagpenger, sier Kambe til TV2.

…..

Og jeg må jo si meg enig med Kambe – dette er totalt uforståelig og forkastelig. Og så Arbeiderpartiet da, som liker å fremstå som de mest solidariske og moralske av oss alle! Vel, politikerne med dette vedtaket fremdyrker direkte politikerforakt i folket. De gjør en jobb som alle oss andre, og jeg kan ikke se en eneste grunn til hvorfor de skal ha større sugerør ned i statskassen enn andre som i perioder går uten jobb.

Den nevnte “unntaksregelen” er også direkte tøvete. Unntaksregelen skal gjelde de politikere som har “store utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet grunnet manglende kompetanse. Denne gruppen vil kunne ha behov for en noe lengre periode med etterlønn fordi omstillingsperioden for å komme tilbake i arbeid kan bli lenger.”

Vel, dette gjelder selvsagt ikke bare politikere, så en kan fint lure på hva politikerne ser i seg selv – som vi andre ikke ser. Det er tydeligvis forskjell på folk, og ikke liten heller. Dette vedtaket STINKER! Og min politikerforakt vokser med dette fortere enn løvetann på steroider. Varme gratulasjoner sendes samtlige representanter fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre. Godt jobba!

Trude Helén Hole

mine-boker-til-10