Books & Literature Management & Health News

Når våren ikke kommer, en bok om selvmord

NÅ ER DOKUMENTAREN OM SELVMORD I SALG. I følge NHI er selvmord den største trusselen mot barn og unges helse. Over ni tusen jenter og fire tusen gutter prøver å ta sine liv hvert år. 1/3 del av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker, og selvskading blant unge er i dag blitt vanlig…

Når våren ikke kommer - dokumentar

Jeg har i lang tid ønsket å skrive denne bok. Jeg kan ikke lenger fortsette å lese de samme historiene i avisene år etter år; om selvmord grunnet mobbing, om barn og unge som sliter, om selvmord i psykiatrien – om vårt store forbruk av medisiner som fremmer selvmordsfaren – og føle at ingen gjør noe med det.

Store planer til liten nytte. Den første Handlingsplanen kom i 1994, men til tross for innsatsen er forekomsten av selvmord fremdeles svært høy. Antallet har vært stabilt mellom 500 og 600 selvmord de siste 20 årene. Vi kan ikke la det gå 20 år til uten resultater når vi har kunnskap nok til å gjøre noe med det nå!

Vi kan ikke lenger akseptere at selvmord feies under teppet. Derfor har jeg i denne bok samlet en del historier som viser et tydelig mønster, og fremmet noen enkle, men konkrete løsninger som jeg mener er helt nødvendig for å få redusert statistikken rundt selvmord og selvskading. Jeg har også fremmet noen fornuftige årsaksforklaringer skrevet av mennesker med god ekspertise, samt innlegg skrevet av mennesker som “har vært der”, med tilhørende råd og støtte.

kjop-boken-her

Temaene er;

  • Mobbing
  • Psykiske problemer og økende selvmord blant ungdom
  • Selvmord i psykiatrien
  • Utstrakt bruk av farlige medisiner som også blant annet øker selvmordsfaren

Jeg håper med dette at denne bok kan bidra til å få økt fokus på selvmord, og at beslutninger og tiltak iverksettes der det skal innenfor hvert tema som er tatt opp slik at den dystre selvmordsstatistikken reduseres.

Helt til slutt i boken ønsker jeg å bidra med noen ord jeg håper kan bedre hverdagen for noen. Svært mye handler om raushet og kjærlighet, om positive og negative energier og hvilke du av disse du ønsker å bruke. Det handler også om å se hverandre. Ved å være et medmenneske og se andre – vil du vokse som menneske – du får det bedre med deg selv og vil merke at du ved å bruke det positive i deg reduserer det negative i deg. Positiv energi avler positiv energi – og slik vil det gode spre seg via andre som opplever deg, din gode energi og dine handlinger, og slik bidrar vi alle til en bedre verden. Psykiateren Jerome Motter mottok en beskjed som ble etterlatt av en av hans pasienter som begikk et “vellykket” selvmord:

-Jeg skal gå til broen. Hvis noen smiler til meg på veien dit, så hopper jeg ikke.

Dine små handlinger kan redde liv, fordi ditt blikk og ditt smil kan få noen til å gi livet en ny sjanse – til å gi livet litt mer tid.

Og kun med tid kan ting endre seg.

Så til deg, om du sliter med livet; finn noen å snakke med og noe å tro på. Det kan helt fint være deg selv – for hvorfor skulle det ikke være det? Du er unik! Sett deg et mål og lag deg en drøm, og ikke minst – gi deg selv tid. Vi mennesker er alle unike. Vi har kun én ting til felles som er likt for alle – og det er tid. Så gi deg selv tid. Kun med tid kan ting endre seg. Som Barbro har skrevet i boken; du har ingenting å tape hvis du allerede føler du har tapt alt.

Når våren ikke kommer - novellesamling

Første del i boken er en sterk og rørende novellesamling om selvmord, som du kan kjøpe separat ved å klikke her. Denne novellesamling består av unike historier, svært nært og sterkt fortalt. Vi følger syv ulike mennesker som har en ting til felles – valget.

Takk til Fritt Ord. Boken er selvfinansiert, men Fritt Ord har støttet ferdigstillelsen. Uten Fritt Ord hadde jeg ikke kommet i mål. Takk! Takk også til alle bidragsyterne og spesielt Hans-Erik Dyvik Husby som har skrevet forordet.

10% av bokens inntekter skal gå til Kirkens SOS.

Boken kan bestilles her og i alle andre bokhandlere i landet, samt Amazon og iBooks. Jeg håper du deler dette med mennesker du vet har det vanskelig eller som er berørt av selvmord – og det er dessverre de fleste av oss.

Gi et blikk og et lite smil – det varmer mer enn du tror.

Trude Helén Hole

Skjermbilde 2017-11-01 kl. 10.01.19