Management & Health News

Knapt en ansettelsesprosess uten tester – idiotisk etter min mening

– Det er knapt en rekrutteringsprosess uten tester! Skriver E24. Og dette er etter min mening helt idiotisk. For det har seg fortsatt slik, tro det eller ei – at vi mennesker er de beste menneskekjennerne!

Jobbintervju

(E24) Hvis du leter etter ny jobb er det i dag helt vanlig at personligheten din settes på prøve og at karaktertrekkene dine måles. Kanskje har du fått passet ditt påskrevet som utadvent, analytisk, lite emosjonell? Eller teoretisk, introvert og impulsiv? Nevrotisk og kontrollfrik.

Man kan si det man vil om personlighetstester. Fakta er uansett dersom du søker jobb i disse dager, så må du være forberedt på å bli analysert og stemplet. Scoren du får på en slik test, kan også være avgjørende for om du får jobben eller ikke. Og til tross for at det finnes mange tusen ulike versjoner av ulike tester, så er bruken av dem ikke regulert.

30 prosent vekst. At bruken av tester i rekrutteringssammenheng har økt kraftig i omfang de siste årene, kan en av leverandørene på markedet bekrefte.

– Økningen er massiv fordi volumet på antall arbeidssøkere er økende, og da må bedriftene løse søkermassen på en effektiv og rettferdig måte. Desto flere arbeidssøkere, jo høyere mulighet for å få en virkelig stjernekandidat, sier administrerende direktør Espen Skorstad i Cut-e Norge til E24. Cut-e hadde ifølge Skorstad en omsetningsvekst på 30 prosent i 2015 og en vekst på 20 prosent året før. Selskapet selger tester til bruk i rekruttering og selektering, og er den største leverandøren av testverktøy i Norge.

Skorstad mener at man før var mer tilbøyelig til å ta til takke med søkere som var middels gode, mens man nå ser muligheten for å få tak i de virkelige talentene, blant annet ved bruk av testing. (Vel, dette er en nokså arrogant ytring som ganske sikkert ikke lar seg dokumentere og som jeg mener sier mer om Skorstads kompetanse innen rekruttering, enn om “middels gode” arbeidsøkere og talenter.)

Useriøse tester som stempler mennersker som noe de ikke er:

– Vi har til nå sertifisert 19 tester, både evne- og personlighetstester samt service- og teamtester. Det betyr at vi har vurdert om det finnes holdbar, faglig dokumentasjon på at testen faktisk er egnet til det man hevder den kan brukes til, sier Andreas Kolstø til E24. Han er leder for personlighetstest-sertifiseringer i selskapet DNV GL.

– Har dere et anslag på hvor mange tester som sirkulerer rundt i markedet totalt?

– Nei. Det har ingen. Det finnes tusenvis av mer eller mindre seriøse tester, og det er umulig å se på en test eller å prøve en test på seg selv, for å finne ut om den er av god kvalitet. Den eneste gangbare veien er ved å sjekke om den er utviklet og dokumentert på en holdbar måte.

Han mener sertifiserte tester reduserer risikoen for at jobbsøkere kan bli urettmessig stemplet og miste jobbmuligheter, og at bedriftene står bedre rustet til å ansette rett person til jobben og hindre dyr feilansettelse. Men selv om testen og dokumenteringen av utviklingen av den kan være sertifisert, må rekrutterere uansett vite hvordan de skal bruke dem. For bruker man en sertifisert test galt, så kan man havne på ville veier.

– Selve bruken blir ikke sertifisert. Derfor er det også viktig at de som bruker testene har rett kompetanse, sier Kolstø.

– Det at testen oppleves å beskrive deg inngående, behøver imidlertid ikke å bety at den er bedre til å forutsi hvordan du vil fungere i en jobb, sier psykolog og seniorkonsulent ved Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole, Elisabeth Østrem. Østrem påpeker at det også er et poeng at testene er tilpasset norsk kultur og arbeidsliv:

– Noen oversetter bare direkte til norsk, men det er ikke alltid alle faktorer er lett overførbare fra USA til Norge. Østrem gjør også oppmerksom på at noen tester er laget for rekruttering og andre for personlig utvikling, og at dersom en test ment for utvikling benyttes i rekrutteringsøyemed, vil resultatet bli galt. Hele artikkelen kan leses her.

………

Vel – jeg sier det rett ut, jeg utstår ikke slike tester. Jeg syntes de er latterlige, fordummende og svært nedverdigende overfor dem som søker jobb. For meg er det også direkte ubegripelig at oppegående bedrifter i det hele tatt mener de har behov for å kjøre slike tullete tester når de skal ansette mennesker. Dette er å undervurdere egne menneskelige egenskaper – og det er for meg en dårlig egenskap!

Jeg har selv vært leder i over 15 år og har alltid ansatt mine medarbeidere selv, og det har fungert særdeles utmerket! Dette med unntak av ett tilfelle der jeg betalte 70.000.- eks.mva til et rekrutteringsbyrå, dette fordi mine danske eiere i 1997 ville forsøke et “profesjonelt” byrå for å finne nålen i høystakken – nemlig en “superselger”! Vel, de fant superselgeren via sine “vanntette” tester, eierne mine ble begeistret og gikk rett på. Hun kom på jobb i to uker, stadig med fjær og steiner hun hadde funnet på veien, til hun kom inn på kontoret mitt og sa at dommedag var nær, ble sykemeldt i tre måneder med psykiske problemer før hun selv sa opp. Skjønner?

Det fantes tydeligvis ikke spørsmål i testene om hun likte fjær, så på dem som tegn fra Gudene, og om hun mente vi nærmet oss slutten. Prosessen var så “vanntett” at de ikke oppfattet at mennesket var på randen av et sammenbrudd. Men superselger? Javisst! Hun solgte seg jo inn på et vis via et idiotisk testsystem. Superselgeren derimot, fant jeg selv tre uker senere.

Rekrutterings- og testbransjen er en unødvendig blodsugerbransje som kom, så og tok et marked. Selvsagt vil denne bransjen overbevise deg om at de kan jobben din bedre enn deg, kjenner bedriften din bedre enn deg og gjør ansettelsesjobben bedre enn deg – det er jo jobben deres! Hvis ikke de klarer det (å lure deg) har de ingen jobb! Bedrifter som outsourcer jakten på nye medarbeidere og legger sin lit til tester, dvs en rekke spørsmål på et ark som i sum “liksom” skal analysere deg, som hvem som helst kan lage, hvorpå hvem som helst kan “analysere” – opprettholder en arrogant bransje som tjener rått på å selge bedrifter et udokumentert og uregulert produkt de egentlig ikke trenger. Og dette kan de gjøre fordi de har overbevist deg om at du selv ikke lenger er best skikket til å finne mannskap til eget skip – den tid er liksom forbi. Vel, det virker litt naivt og patetisk å gå på denne, ikke sant?

Å bruke hundretusener på rekrutteringsbyrå og nedverdigende personlighets- og evnetester overfor aktuelle kandidater hver gang noen skal ansettes, er derfor for meg fullstendig idiotisk. Så lenge det har vært mennesker på jord har vi arbeidet og gjort tjenester for hverandre. At det nå ila de siste 20-30 årene plutselig har blitt slik at vi må hyre inn folk for å ansette folk for oss – og vi må bruke skjema og tester fordi vi ikke våger å gjøre jobben selv, dvs: se folk i øynene, prate sammen og lytte til vår egen magefølelse er for meg totalt ubegripelig. For dette handler om langt mer enn evner, personlighets- og karaktertrekk, det handler også om kjemi og om å passe inn i bedriftens kultur og gjøre en jobb. Og menneskelig kjemi kan ikke 300 spørsmål på et ark gjøre rede for.

Igjen, faktum er fortsatt at vi mennesker er de beste menneskekjennerne!

Bedrifter som ikke evner å bruke egne ressurser og sine naturlige, menneskelige antenner i forhold til å plukke opp folks positive og mindre positive sider og egenskaper under ansettelsesprosesser, ved å selv se folk i øynene – men heller velger å sette sin lit til dyre, udokumenterte, uregulerte og upersonlige tester, er nok ikke noe for meg. Muligens derfor jeg har arbeidet for meg selv i 12 år. Men vet dere? Det fungerer helt utmerket!

Og skulle jeg formodentlig begynne som leder igjen i en bedrift og vi trengte folk, hadde jeg aldri overlatt ansvaret rundt ansettelsesprosessen til andre – til det er ansettelsen for viktig. Ha en riktig fin dag dere:-)

Trude Helen Hole, New Spirit Communication

Del gjerne:-)

Smoothed, soothed, protected