Management & Health News

Gjør Care videoen kvinner til ofre?

Nå har jeg sett den nye filmen til Care som skal være holdningskapende i forhold til vold mot jenter. Ifølge Care Norge har kampanjefilmen #kjærepappa blitt sett opp mot åtte millioner ganger i Norge og Sverige, og hylles i sosiale medier, men jeg må si jeg stusser litt – for jeg skjønner jo hvor de vil som de fleste andre, men syntes skildringene i filmen er rimelig urimelig. For i denne filmen fremstilles gutter og menn som primitive og potensielt farlige mennesker – og jenter og kvinner som stakkarslige ofre som ikke evner å ta ansvar for seg selv. Og en slik grov stigmatisering er vel neppe hensikten?

Skjermbilde 2015-12-10 kl. 09.53.32

Bakgrunn: Hjelpeorganisasjonen CARE ønsket å sette fokus på vold mot kvinner gjennom kampanjen #Kjærepappa, og forrige tirsdag delte de en fersk kampanjevideo i sosiale medier. Care viser til at vold mot kvinner er et av verdens mest utbredte menneskerettighetsbrudd, og ber menn være positive rollemodeller og ta aktivt avstand fra vold. Én av tre kvinner globalt vil i løpet av livet bli utsatt for vold, mens i Norge er én av fem kvinner blitt utsatt for vold av en partner, hevder Care.

Care, som jobber for kvinners rettigheter, ønsker med dette å rette fokus på vold mot kvinner og seksuell trakassering. I sin kampanjevideo ber et ufødt barn sin far om å unngå at han direkte eller indirekte er med på å legge til rette for trakassering og vold mot kvinner. Døtre i alle land og i alle samfunnslag er i risikosonen. Alle kan gjøre noe, og som far har du et spesielt ansvar og en helt spesiell mulighet for å unngå at din datter blir utsatt for vold, skriver CARE på sin nettside.

Jeg er enig i budskapet og at en holdningskampanje er på sin plass – men er denne videoen en god måte å formidle det på? Hva syntes dere? Er dette en fulltreffer og er jeg på villspor når jeg syntes den fremstiller gutter og menn som primitive og potensielt farlige mennesker – og jenter og kvinner som stakkarslige ofre som ikke evner å ta ansvar for seg selv?

Vi må alle ta ansvar! Etter min mening har både far og mor et likestilt ansvar for at både døtre og sønner vokser opp og blir skikkelige mennesker som kan oppføre seg og ta ansvar for seg selv. Jeg har to gutter på 13 og 16, og jeg har lært dem at “hore” ikke er et ord som skal brukes og jeg har lært dem å ha respekt for andre mennesker. Og jeg har en datter på snart ti som jeg har lært tilsvarende, samt grensesetting. Ingen har lov å kalle henne en hore og det vet hun.

Alle mine barn fores med kjærlighet, raushet og egenverdi. Dette bidrar til at de er gode og respektfulle mennesker som ikke kaller folk ved navn som hore, kuk eller fitte, eller slår. Når de forlater dette hus skal de være i stand til å ta vare på seg selv og ta ansvar for sine egne handlinger, og ikke minst stå opp for urett mot andre og mot seg selv.

Kjærlighet er etter min mening – nøkkelen til at vi skal kunne utvikle oss i riktig retning og bli respektfulle og gode mennesker.

Care videoen, der fortellerstemmen bedyrer at hun kommer til å bli klådd på av gutter, bli sørpe full som 16 åring og voldtatt før hun er 20, og ende opp med en samboer som nesten dreper henne – bidrar etter min mening til å lære jenter at det er greit at ansvaret legges på andre enn henne selv; en far, andre voksne menn og gutter – og med det gjøre seg selv til et annenrangsmenneske som ikke kan ta vare på selv. Og dette er for meg virkelighetsfjernt. Jeg lærer nemlig min datter det motsatte. Jenter må stå opp for seg selv og ikke finne seg i trakassering.

Etter min mening bør både gutter og jenter lære seg normal folkeskikk og respekt for begge kjønn. Dette hører hjemme i barneoppdragelsen, i skolevesenet, ja, kanskje vi bør ha et eget fag – og i alle former for fritidsaktiviteter. God oppdragelse hører kort og godt hjemme overalt. Det blir feil å skyve dette ansvaret over på “kjære pappa” slik det gjøres i denne videoen og jeg skulle ønske kampanjen var mer rettet mot oss alle. For vi må ALLE i felleskap ta ansvar og gripe inn når vi hører ord som “hore” eller ser utilbørlig adferd, det både fra gutter og jenter.

Videoen er laget av Schjærven Reklamebyrå AS, og intensjonen til Care er god. Men for meg ble denne videoen desverre alt for stigmatiserende i negativ retning på bekostning av begge kjønn. I stedet for å rakke ned på det mannlige kjønn og stakkarsliggjøre jenter og kvinner – burde kampanjen vært bygget på å ansvarliggjøre begge kjønn. Den burde vært bygget på respekt, likeverd og kjærlighet mellom kjønn. For kjærlighet, likeverd og respekt virker alltid.

Trude Helén Hole

KARRIERE I MK RØD TEKST