News

Skal ikke kristne kunne hjelpe muslimer?

I dag kom jeg over denne artikkelen der UDI krever kristne symboler fjernet fra husrom før disse kan brukes til mottak. Dette kravet setter etter min mening norske verdier, tradisjoner og kultur i fare – og jeg hadde ikke forventet at initiativet til dette skulle komme fra oss selv/UDI. Det er noe som heter medmenneskelighet og nestekjærlighet, og dette har eksistert på tvers av religioner så lenge det har vært mennesker på denne kloden. Avgjørelsen må derfor være tuftet på uvitenhet og mistenksomhet, for med denne avgjørelsen bidrar UDI også til ytterligere polariseringen mellom “oss” og “dem”, og det er ingen tjent med. Det er flere som reagerer på dette uforståelige kravet og det på tvers av religion, og nettopp det bør UDI ta innover seg. Under er artikkelen.

IMG_4021_3

(Dagbladet): På grunn av den store asyltilstrømningen til landet, har UDI sett seg nødt til å losjere asylsøkere på flere steder enn de ordinære mottakene. Det Norske Misjonsselskapet (NMS) driver flere kristne leirsteder, som de ønsker å leie ut til UDI. UDI sier ja takk, men på en betingelse. Alle kristne symboler må fjernes før asylsøkerne kan flytte inn. Det skriver avisa Dagen. Det har fått flere til å reagere.

– Hva er galt med at kristne hjelper muslimer? spør daglig leder i organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton de Leon. Han minner om at folk har hjulpet hverandre på tvers av religioner i all tid.

– Profeten Muhammed søkte beskyttelse hos de kristne i Etiopia. Muslimer har hjulpet jøder. Gjennom historien har de store verdensreligionene hjulpet hverandre. Men nå som de kristne vil hjelpe, må de fjerne sine symboler så ingen skal bli støtt. Jeg forstår ikke hvorfor. Vi må ikke undergrave historien, sier De Leon og fortsetter:

– Den grunnleggende verdien i korset er Jesus sitt budskap, og det budskapet er godt. Kristendommen, jødedommen og islam har mye tilfelles. De har hjulpet hverandre før, og slik hjelp fører til forsoning.

De Leon er ikke alene om denne meningen. Med seg på laget har han Ahmed Aadan Warsame. Han kom til Norge i 1994, som flyktning fra Somalia. I dag er han leder for Kystpartiet i Tromsø.

– Jeg blir veldig provosert av UDI sin holdninger. Det er helt uakseptabelt, sier Warsame. Han mener at kristendommen er en del av de norske verdiene, og at ved å fjerne de kristne symbolene, øker man polariseringen mellom nordmenn og flyktningene.

– Da jeg kom til Norge ville et kors på veggen vært det siste jeg la merke til. Og de som måtte bli støtt av det, må huske at det er de som må tilpasse seg det norske samfunnet. Vi skal beskytte de som trenger det, men vi skal ikke undergrave norske verdier.

UDI sier til Dagbladet at selve overnattingsstedet skal være religions- og verdinøytralt fordi botilbudet må kunne brukes av mennesker som søker asyl i Norge, uavhengig av opprinnelsesland, politisk ståsted, religion og livssyn.

………

Jeg er enig med Akhenaton de Leon og Ahmed Aadan Warsame. Om mennesker har flyktet fra krig, død og elendighet, så er det underlig om de reagerer på et kors på veggen eller et bønneteppe på gulvet i det hus som skal gi dem trygghet, varme og mat. Og skal vi følge UDI´s begrunnelse om religions- og verdinøytralitet, bør forøvrig alle som oppholder seg også være strippet for “symboler” som viser hvem de er og hva de tror på. Alle med fornuft i behold ser urimeligheten i dette. Og nok en gang, å undergrave norske verdier øker polarisering og er ikke en god strategi når det gjelder integrering. Mennesker har som nevnt alltid hjulpet hverandre, fundamentet for å hjelpe bør derfor være som det alltid har vært; medmenneskelighet og omtanke på tvers av religioner.

Det er aldri for sent å snu – UDI bør fjerne kravet og la mennesker få beholde sine verdier i møte med hverandre – for det er nemlig hva toleranse og respekt handler om.

Les også Vi må lytte til asylsøkerne, som handler om det å hjelpe de riktige menneskene – de som tenger det mest.

Trude Helén Hole 

Faves for her and him

0 comments on “Skal ikke kristne kunne hjelpe muslimer?

Leave a Reply