News

Beefing – når barn avtaler slosskamper

I lys av en del hendelser knyttet til såkalt «beefing» i det siste, ønsker politiet å dele informere ansatte og foresatte på ungdomsskolene i Asker og Bærum. Jeg vil anta at dette ikke bare gjelder i vårt område, derfor videreformidler jeg dette på bloggen slik at det når ut til flere – for slike tilstander er selvsagt ikke ønskelig noen sted – og ikke minst er dette en tankevekker – vi må følge med på våre barns liv på sosiale medier.

Infoskriv: I løpet av de siste ukene har det blitt avdekket at elever (gutter) på ungdomstrinnet på forskjellige ungdomsskoler i Asker og Bærum har avtalt slåsskamper seg i mellom ved bruk av sosiale medier, spesielt via tjenesten Messenger (Facebook). På Messenger er det opprettet en rekke grupper hvor disse slåsskampene har blitt avtalt. En del av ungdommene har selv slåss, mens mange kun har sett på og “heiet”.

Noen av slåsskampene er filmet, og politiet har sett flere av disse. Vi jobber fortsatt med å kartlegge omfanget. Politiet er ikke kjent med at det er noen som har pådratt seg noen alvorlig skade som følge avslåsskampene, men skadepotensialet er selvfølgelig stort. Noen av ungdommen politiet har vært i kontakt med karakteriserer kampene som “lekeslåssing”.

Objektivt sett fremstår filmene politiet har sett som meget voldelige. Det er slag mot ansikt med knyttet neve samt kne mot mage og lignende, også på personer som ligger på bakken.

Det oppfordres til at du som foresatt snakker med din(e) ungdom om følgende:
– Bruk av vold og skadepotensialet.
– Hva slags påvirkning man har som tilskuer til slike hendelser.
– Om din(e) ungdom er medlem i grupper på Messenger/kik/andre sosiale medier hvor chattingen dreier seg om slåssing.

Det er også ønskelig at eventuelle filmer, som dokumenterer slåsskampene, slettes. Har du spørsmål eller informasjon, kontakt oss på 67576000 og spør etter ungdomspatruljen.

Med vennlig hilsen
Ungdomspatruljen i Asker & Bærum politidistrikt.

Del gjerne.

Julegave til ham 1

0 comments on “Beefing – når barn avtaler slosskamper

Leave a Reply